Meniu

*** Concurs

REGULAMENT CONCURS

”Concert CARLA’S DREAMS Club Mood”

15 octombrie 2019 –17 octombrie 2019

 

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul Concert CARLA’S DREAMS Club Mood” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe pagina de Instagram cinema.onebrasov.

Art 1.3. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe pagina de Instagram Cinema One.

Art 1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea acestora pe Instagram cinema.onebrasov.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.5. Campania se desfasoara exclusiv in intervalul 15 octombrie 2019 – 17 octombrie 2019 ora 11:00 inclusiv.

Art 1.6. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Art. 1.7. Desemnarea Castigatorilor se va face in data de 17 octombrie 2019, dupa centralizarea tuturor comentariilor si a etichetarilor inscrise in concurs.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice persoana care are cont si profil public de Instagram, urmareste pagina cinema.onebrasov, are domiciliul/resedinta in Romania si varsta de minim 18 ani, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv. Profilul public este o conditie importanta pentru ca Organizatorul sa poata vedea postarea de concurs a participantului si astfel sa poata verifica indeplinirea conditiilor de participare, validand astfel inscrierea in concurs.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Comentariile la postarea Organizatorului, prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, imagini sau simboluri cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri,

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar mesajul lor va fi sters de pe pagina de Instagram a Organizatorului.

 

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. In cadrul campaniei, EBS CINEMA SERVICES S.R.L ofera 16 invitatii la Concertul sustinut de CARLA’S DREAMS in Clubul Mood din Brasov in data de 18 octombrie 2019, impartite sub forma a 8 premii, pentru 8 castigatori, fiecare premiu constand in:

 • 2 invitatii la concertul sustinut de Carla’s Dreams in Club Mood pe data de 18 octombrie 2019, ora 22:00;

*Valoarea fiecarui premiu este de 160 Lei TVA si taxe incluse.

Sectiunea 6. Mecanismul campaniei si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. In cadrul concursului participantii vor trebui sa urmeze cativa pasi simpli pentru a participa:

 • Cinema One va face public concursul pe pagina sa de Instagram;
 • Pentru a te inscrie in concurs trebuie sa etichetezi intr-un comentariu la postarea concursului un prieten cu care iti doresti sa dansezi pe melodiile lui Carla’s Dreams;
 • Atat persoana care eticheteaza cat si persoana etichetata trebuie sa urmareasca pagina de Instagram onebrasov;
 • Fiecare participant la concurs poate eticheta un singur prieten printr-un comentariu, in perioada concursului.
 • Castigatorii vor fi desemnati in data de 17 octombrie 2019, extragerea fiind realizata in mod aleatoriu prin intermediul site-ului commentpicker.com.
 • Premiul va fi inmanat castigatorilor in incinta Cinema One Brasov;

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.12 Numele castigatorului va fi facut public pe pagina de Instagram a Organizatorului.

Castigatorul trebuie sa isi revendice premiul in timp util pentru evenimentul ce va avea loc pe data de                    18 octombrie 2019 ora 22:00.

In cazul in care se constata ca persoana care a castigat nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs, conform prezentului regulament, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, iar Organizatorul va putea organiza o noua extragere.

Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiului se va face in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre castigator si Organizator.

Nu este posibila transmiterea premiului sau inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

Art 1.14. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: inscrierea in campanie, desemnarea castigatorului si predarea premiului. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Campanie.

Art. 1.15. Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot consulta sectiunea dedicata a site-ului Organizatorului: https://www.cinemaone.ro/gdpr/

 

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.16. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.17. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.18. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.19. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

REGULAMENT CONCURS

”Concert TAXI”

11 octombrie – 17 octombrie 2019

 

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul Concert TAXI” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.3. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

 

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.5. Campania se desfasoara exclusiv pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in intervalul          11 octombrie – 17 octombrie 2019, ora 12:00, inclusiv.

Art 1.6. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Art. 1.7. Desemnarea Castigatorilor se va face in data de 17 octombrie 2019, dupa centralizarea comentariilor inscrise in concurs.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al sectiunii www.facebook.com/cinemaonebrasov, care apreciaza (care a apasat butonul LIKE) pagina de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania, posesori ai unei Carti de identitate, cu varsta de minim 14 ani impliniti la data Campaniei, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Comentariile la postarea Organizatorului, prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, imagini sau simboluri cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri,

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar mesajul lor va fi sters de pe pagina de Facebook a Organizatorului.

 

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. In cadrul campaniei, EBS CINEMA SERVICES S.R.L ofera 14 invitatii la Concertul TAXI, impartite sub forma a 7 premii, pentru 7 castigatori, fiecare premiu constand in:

 • 2 invitatii la Concertul TAXI organizat pe data de 19 octombrie 2019, ora 19:00 la Sala Patria Brasov – categoria A;

 

*Valoarea fiecarui premiu este de 218 Lei TVA inclus;

 

Sectiunea 6. Mecanismul campaniei si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. In cadrul concursului participantii vor trebui sa urmeze cativa pasi simpli pentru a participa:

 • Cinema One va face public concursul pe pagina sa de Facebook (https://www.facebook.com/cinemaonebrasov/)
 • Pentru a te inscrie in concurs trebuie sa raspunzi la postarea concursului printr-un comentariu in care sa ne spui care este melodia preferata de la Trupa TAXI si sa provoci inca un prieten sa faca la fel, etichetandu-l in cadrul comentariului tau;
 • Participantii trebuie sa fie fani, adica sa aprecieze paginia de Facebook Cinema One;
 • Fiecare participant la concurs poate adauga un singur comentariu, in perioada concursului.
 • Castigatorul va fi desemnat in data de 17 octombrie 2019, extragerea fiind realizata in mod aleatoriu prin intermediul site-ului commentpicker.com.
 • Premiul va fi inmanat castigatorilor in incinta Cinema One Brasov;

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.12 Numele castigatorului va fi facut public pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Castigatorul trebuie sa isi revendice premiul in timp util pentru evenimentul ce va avea loc pe data de 19 octombrie 2019 la ora 19:00.

In cazul in care se constata ca persoana care a castigat nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs, conform prezentului regulament, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, iar Organizatorul va putea organiza o noua extragere.

Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiului se va face in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre castigator si Organizator.

Nu este posibila transmiterea premiului sau inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

Art 1.14. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: inscrierea in campanie, desemnarea castigatorului si predarea premiului. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Campanie.

Art. 1.15. Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot consulta sectiunea dedicata a site-ului Organizatorului: https://www.cinemaone.ro/gdpr/

 

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.16. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.17. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

 

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.18. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.19. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

 

 

 

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

 

REGULAMENT CONCURS

”#worldanimalday”

04 octombrie – 15 octombrie 2019

 

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul “#worldanimalday (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.3. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.5. Campania se desfasoara exclusiv pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in intervalul          04 octombrie 2019 pana la data de 15 octombrie 2019, ora 12:00, inclusiv, conform etapelor mentionate in prezentul regulament.

Art 1.6. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Art. 1.7. Desemnarea Castigatorilor se va face in data de 15 octombrie 2019, dupa centralizarea rezultatelor.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice persoana interesata care este fan (care a apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania, posesori ai unei Carti de identitate, cu varsta de minim 14 ani impliniti la data Campaniei, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Comentariile la postarea Organizatorului, prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, imagini sau simboluri cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri,

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar mesajul lor va fi sters de pe pagina de Facebook a Organizatorului.

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. In cadrul campaniei, EBS CINEMA SERVICES S.R.L in parteneriat cu ”CABINET VETERINAR NATIVET Brasov”, ofera 1 premiu, pentru 1 castigator, premiu ce consta in:

 • o consultatie gratuita a animalutului de companie in cadrul cabinetului veterinar NATIVET;
 • o deparazitare interna si externa pentru animalutul de companie in cadrul cabinetului veterinar NATIVET;
 • o invitatie dubla la film ce permite accesul pentru 2 persoane la orice film 2D/3D cu exceptia avanpremierelor, ce ruleaza la Cinema One in perioada de valabilitate a invitatiei. (invitatia nu include si ochelarii necesari vizionarii filmelor 3D)
 • un voucher popcorn mediu ce poate fi utilizat in incinta Cinema One in perioada de valabilitate mentionata in cuprinsul voucherului;

Premiul in valoare totala de 163,90 lei va fi pus la dispozitia castigatorului sub forma de vouchere, pe baza de proces verbal de predare-primire. Voucherele oferite de partenerul campaniei NATIVET sunt valabile pana la data de 16.11.2019.

Sectiunea 6. Mecanismul campaniei si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. In cadrul concursului participantii vor trebui sa urmeze cativa pasi simpli pentru a participa:

 1. Cinema One va face public concursul si regulile de participare pe pagina sa de Facebook (https://www.facebook.com/cinemaonebrasov/);
 2. Persoanele care doresc sa se inscrie in concurs trebuie sa trimita catre Cinema One in perioada 04-10 octombrie 2019 ora 23:59) o fotografie cu animalutul lor de companie, fie prin mesaj privat pe Facebook, fie pe e-mail la adresa info@cinemaone.ro; Fotografiile transmise in afara perioadei de inscriere nu vor fi luate in considerare;
 3. Pe data de 11 octombrie 2019, Cinema One va centraliza toate fotografiile inscrise in concurs (care nu folosesc imagini jignitoare, cu continut imoral, indecent) si va crea un album al concursului pe pagina sa de Facebook.
 4. In perioada 11 – 15 octombrie 2019, ora 12:00 albumul concursului va fi facut public, pentru ca fiecare vizitator al paginii de Facebook Cinema One Brasov sa poata vota fotografia preferata, prin acordarea unui “Like”.
 5. Fotografia care la finalul campaniei a strans cele mai multe aprecieri (Like-uri) va fi desemnata castigatoare.
 6. Fiecare participant la concurs poate transmite o singura fotografie cu animalutul sau de companiei.
 7. Premiul va fi inamanat castigatorului sub forma de voucher si va putea fi utilizat in perioada lui de valabilitate.
 8. Fiecare participant este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.12 Castigatorul va fi contactat prin mesaj privat sau e-mail de catre Organizator.

In cazul in care castigatorul nu isi ridica premiul in termen de 14 zile calendaristice de la data la care au fost declarat castigator, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

In cazul in care se constata ca persoana care a castigat nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs, conform prezentului regulament, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, iar Organizatorul va opta intre a organiza o noua extragere sau a lasa premiul nedistribuit in vederea organizarii unui nou concurs.

Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiului se va face in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre castigator si Organizator.

Nu este posibila transmiterea premiului sau inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

Art 1.14. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: inscrierea in campanie, desemnarea castigatorului si predarea premiului. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Campanie.

Art. 1.15. Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot consulta sectiunea dedicata a site-ului Organizatorului: https://www.cinemaone.ro/gdpr/

 

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.16. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.17. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.18. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.19. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

REGULAMENT DE DESFASURARE

-CAMPANIA “ONE LETTER”

01 octombrie 2019 – 04 octombrie 2019

 

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Art 1.1. Campania ONE LETTER(in continuare “Campanie” sau ”Campaniile”) este desfasurata de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campaniile se desfasoara exclusiv pe site-ul www.cinemaone.ro.

Art 1.3. Participantii în cadrul campaniei sunt persoanele fizice rezidente in Romania, cu varsta de minim 14 ani impliniti la data inceperii campaniei. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art 1.4. Prezentul regulament oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe site-ul www.cinemaone.ro.

Art 1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea pe pagina www.cinemaone.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.6. Campania ONE LETTERse va desfasura in mediul online, pe site-ul www.cinemaone.ro, in perioada 01 – 04 octombrie 2019 inclusiv, in limita stocului disponibil.

Art 1.7. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Sectiunea 3. Mecanismul Campaniei

Art.1.8. Intrucat pe data de 01 octombrie, se sarbatoreste Ziua internationala a persoanelor varstnice, Cinema One si-a propus sa sarbatoreasca in mod inedit.

Astfel, Organizatorul ofera posibilitatea de a trimite gratuit o scrisoare catre bunici.

Tot ce trebuie sa faca vizitatorii site-ului www.cinemaone.ro, este sa acceseze sectiunea special dedicata “ONE LETTER” disponibila in perioada Campaniei si sa completeze formularul cu datele minime necesare.

Formularul de inscriere cuprinde urmatoarele campuri care trebuie completate in mod obligatoriu:

 • Nume expeditor
 • Nume destinatar
 • Adresa completa a destinatarului
 • Cod Postal Destinatar
 • Textul scrisorii

Organizatorul va transcrie pe hartie textul fiecarei scrisori si o va expedia exclusiv pe teritoriul Romaniei prin serviciul postal – Posta Romana.

Important!

 • Fiecare persoana care se inscrie in campanie trebuie sa completeze corect si complet toate campurile formularului, asumandu-si raspunderea pentru furnizarea corecta a acestor informatii, astfel incat scrisoarea sa ajunga la destinatar.
 • Formularele care nu contin toate campurile completate cu informatii, sau care contin expresii sau cuvinte jignitoare, indecente sau care contravin bunelor-moravuri, vor fi descalificate din Campanie.
 • Organizatorului nu ii poate fi imputata nicio vina in situatia in care datele furnizate de participant nu sunt corecte si complete si din acest motiv scrisoarea nu ajunge la destinatar.

 

STOC LIMITAT: Campania este valabila in limita a 50 de scrisori, respectiv in limita a 50 de participanti la campanie. Fiecare participant poate completa o singura data formularul ONE LETTER. In situatia in care un participant completeaza mai multe formulare, Organizatorul va considera valabil doar primul formular inregistrat in sistem.

 

Sectiunea 4. Datele cu caracter personal.

Art 1.12. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie, precum si datele destinatarilor furnizate de catre participantii la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

Art 1.13. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: inregistrarea solicitarii, redactarea si expedierea scrisorii. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la campanie.

Art. 1.14. Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot consulta sectiunea dedicata a site-ului Organizatorului: https://www.cinemaone.ro/gdpr/

Sectiunea 5. Încetarea Campaniei

Art 1.15. Campania “ONE LETTER” poate inceta în caz de forta majora, precum si in cazul în care se atinge limita maxima de scrisori sau Organizatorul, din motive independente de vointa sa nu mai poate continua aceasta Campanie.

Sectiunea 6. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.16. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 7. Regulamentul Oficial.

Art 1.17. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 8. Contact.

Art. 1.18. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

REGULAMENT CONCURS

”Concert THE MOTANS Club Mood”

27 septembrie 2019 – 03 octombrie 2019

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul Concert THE MOTANS Club Mood” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe pagina de Instagram cinema.onebrasov.

Art 1.3. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe pagina de Instagram Cinema One.

Art 1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea acestora pe Instagram cinema.onebrasov.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.5. Campania se desfasoara exclusiv in intervalul 27 septembrie 2019 – 03 octombrie 2019, ora 15:00, inclusiv.

Art 1.6. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Art. 1.7. Desemnarea Castigatorilor se va face in data de 03 octombrie 2019, dupa centralizarea tuturor comentariilor si a etichetarilor inscrise in concurs.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice persoana care are cont si profil public de Instagram, urmareste pagina cinema.onebrasov, are domiciliul/resedinta in Romania si varsta de minim 18 ani, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv. Profilul public este o conditie importanta pentru ca Organizatorul sa poata vedea postarea de concurs a participantului si astfel sa poata verifica indeplinirea conditiilor de participare, validand astfel inscrierea in concurs.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Comentariile la postarea Organizatorului, prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, imagini sau simboluri cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri,

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar mesajul lor va fi sters de pe pagina de Instagram a Organizatorului.

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. In cadrul campaniei, EBS CINEMA SERVICES S.R.L ofera 16 invitatii la Concertul sustinut de THE MOTANS in Clubul Mood din Brasov in data de 04 octombrie 2019, impartite sub forma a 8 premii, pentru 8 castigatori, fiecare premiu constand in:

 • 2 invitatii la concertul sustinut de The Motans in Club Mood pe data de 04 octombrie 2019, ora 22:00;

*Valoarea fiecarui premiu este de 100 Lei TVA si taxe incluse.

 

Sectiunea 6. Mecanismul campaniei si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. In cadrul concursului participantii vor trebui sa urmeze cativa pasi simpli pentru a participa:

 • Cinema One va face public concursul pe pagina sa de Instagram;
 • Pentru a te inscrie in concurs trebuie sa etichetezi intr-un comentariu la postarea concursului un prieten cu care ti-ar placea sa mergi la concertul THE MOTANS;
 • Atat persoana care eticheteaza cat si persoana etichetata trebuie sa urmareasca pagina de Instagram onebrasov;
 • Fiecare participant la concurs poate eticheta un singur prieten printr-un comentariu, in perioada concursului.
 • Castigatorii vor fi desemnati in data de 03 octombrie 2019, extragerea fiind realizata in mod aleatoriu prin intermediul site-ului commentpicker.com.
 • Premiul va fi inmanat castigatorilor in incinta Cinema One Brasov;

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.12 Numele castigatorului va fi facut public pe pagina de Instagram a Organizatorului.

Castigatorul trebuie sa isi revendice premiul in timp util pentru evenimentul ce va avea loc pe data de04 octombrie 2019 ora 22:00.

In cazul in care se constata ca persoana care a castigat nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs, conform prezentului regulament, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, iar Organizatorul va putea organiza o noua extragere.

Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiului se va face in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre castigator si Organizator.

Nu este posibila transmiterea premiului sau inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

Art 1.14. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: inscrierea in campanie, desemnarea castigatorului si predarea premiului. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Campanie.

Art. 1.15. Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot consulta sectiunea dedicata a site-ului Organizatorului: https://www.cinemaone.ro/gdpr/

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.16. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.17. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.18. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.19. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

REGULAMENTUL Call & Play „Freakin’ Fifa in the Cinema”

Perioada de desfasurare: 27-28.09.2019

SECTIUNEA 1 DESCRIEREA, DURATA SI ORGANIZATORUL Evenimentului

Organizatorul evenimentului denumit Freakin’ Fifa in the Cinema,” este compania S.C. Livrari Console S.R.L., cu sediul in Brasov, str. Mihai Viteazu 44, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr.J8/1991/2019, CIF 36576900.

Call and Play organizeaza un eveniment destinat persoanelor cu varste cuprinde intre 16 si 70 de ani. Persoanele cu varsta mai mica de 16 ani pot fi inscrise doar de o persoana majora: parinte, tutore, curator etc.

Evenimentul se desfasoara pe data de 27/28.09. 2019 incepand cu ora 23.00. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada desfasurarii evenimentului pana la 48 de ore.

SECTIUNEA 2 CONDITII DE PARTICIPARE, MODALITATE DE INSCRIERE SI PREMII:

INSCRIEREA

Accesul la acest eveniment este pentru participanti cu varsta de 16+. Persoanele cu varsta mai mica de 16 ani pot fi inscrise doar de o persoana majora: parinte, tutore, curator etc.

Acest eveniment permite unui jucator o singura intrare, iar jucatorul in cauza trebuie sa semneze ca intelege si accepta regulile de participare.

Inscrierea la eveniment se face la adresa fifa@cinemaone.ro. Este necesara inscrierea impreuna cu un insotitor pentru galerie si sustinere. Data limita de înscriere este 26.09.2019 ora 23.59.

Nu se admit inscrieri peste termenul stabilit.

Este necesar un numar de minimum 8 participanti pentru organizarea evenimentului iar numarul maxim admis de participanti este de 250. Inscrierile se fac in limita locurilor disponibile.

Prin inscriere, participantii isi dau acceptul, pentru colectarea datelor cu caracter personal in scopul participari la eveniment, in scopul de publicitate si marketing, si in scop financiar. De asemenea, prin semnarea formularului de inscriere eveniment, participantii isi dau acordul ca organizatorul sa filmeze si/sau sa fotografieze evenimentul si sa se foloseasca sau sa modifice materialele respective in ce mod considera acesta de cuviinta, pentru a promova si/sau a face reclama locatiei sau produselor si serviciilor Call and Play. Prin participarea la eveniment, părintele/tutorele/reprezentantul legal care îl insoțește pe participant își dă acordul ca prestația minorului din cadrul evenimentului să poată face obiectul unor materiale audio/video/foto conținând imaginea, respectiv portretul minorului.

STRUCTURA Evenimentului

Meciurile se vor disputa pe platforma Play Station4 (PS4), aflate in incinta localului Cinema One.

Fiecare persoana inscrisa va avea 2 cupoane 2 joc, pe care le poate folosi atat cu insotitorul sau, cat si cu alti participanti care sunt insotiti de persoane care nu joaca FIFA.

Meciurile se joaca in data de 27/28.09.2019, incepand cu ora 23.00

REGULI

Nu sunt permise formele de exprimare necorespunzatoare. Jucatorilor le este interzis sa conecteze orice fel de device la consola.

Orice actiune care are ca scop distragerea adversarului este interzisa.

Jucatorilor le vor fi prezentate consolele pe care vor juca, vor avea un anumit timp pentru a-si pregati echipele, si vor incepe meciul cand li se va aproba acest lucru de catre un organizator.

Un arbitru va monitoriza fiecare meci, pentru ca in cazul unei intreruperi sa nu existe probleme.

Exemplu: O consola este deconectata in timpul unui meci in minutul 50, iar scorul este 2-1.Meciul se va relua de la scorul de 2-1, si se vor juca minutele ramase.

Fiecarui jucator ii este permis sa foloseasca maxim 3 pauze per meci. Pauzele trebuie folosite pentru a face schimbari tactice, care pot include schimbari de jucatori, de formatie sau ajustari tactice.

Jucatorilor le este permis sa foloseasca pauza doar atunci cand mingea este iesita din joc sau in posesia lor.

Daca un jucator pune pauza in timpul unei actiuni periculoase a adversarului, jucatorul poate pierde meciul cu 3-0.

Toate meciurile vor fi jucate in modul Kick-Off. Echipele folosite vor fi cele de la Online, updatate la zi. Editarea echipelor este interzisa. Exemplu: Transferurile de jucatori sunt interizse.

Setari de gameplay

Regulile de mai jos vor fi aplicate pentru fiecare meci al competitiei.Organizatorii pot modifica regulile in orice moment al evenimentului.

 • Difficulty Level: World Class
 • Half Lenght: 5 minutes
 • Squad Type: Online
 • Defending: Tactical
 • Commentary Volume: 8
 • Music Volume: 8
 • Time/Score display: On
 • Camera: Tele Broadcast
 • Radar: 2D
 • HUD: Indicator
 • Injuries: Off
 • Offisdes: On
 • Bookings: Off
 • Custom tactics are allowed
 • Custom formations are disallowed
 • Extra Time:

Pe parcursul desfasurarii evenimentului participantii vor avea un comportament decent, orice neintelegere fiind adusa la cunostinta organizatorilor, acestia avand rolul de a remedia problema.

NECESAR: 8 DVD-uri Fifa, reclama promovata Facebook.

SECTIUNEA 3 RASPUNDERE

Prin participarea la acest eveniment, participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial al Evenimentului, precum si toate deciziile luate de organizator si colaboratorii sai in toate problemele legate de implementarea evenimentului.

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior /incheierii evenimentului.

Organizatorul acestei campanii nu isi asuma raspunderea pentru pentru nicio cauza libera de culpa sa, care ar putea afecta dreptul de participare sau modul de desfasurare a acestei campanii.

SECTIUNEA 4 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor la prezenta campanie promotionala le sunt garantate drepturile cu privire la protectia datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 si Legea nr.677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul de date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere. In intelesul Regulamentului UE 679/2016 si Legii nr.677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata societatii S.C. Livrari Console S.R.L., cu sediul in Brasov, str. Mihai Viteazu 44, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr.J8/1991/2019, CIF 36576900, o data pe an, in mod gratuit, societatea va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta, la cerere, orice prelucrare a acestora.

Dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine, la cerere, in mod gratuit, dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau extragerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; realizarea notificarii catre tertele persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform celor de mai sus, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un disconfort disproportional fata de interesul legitim care ar putea fi lezat; astfel, S.C. Livrari Console va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime toate acele date a caror folosire nu este conforma cu Regulamentul UE 679/2016 dispozitiilor Legii nr.677/2001.

Dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

SECTIUNEA 5 TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii alocate in cadrul campaniei promotionale, impozit pe care organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina din valoarea premiului acordat si sa il transfere la bugetul de stat confform prevederilor Legii nr.227/2015 prinvid Codul Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice natura, daca sunt prevazute de lege, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 6 LITIGII SI FRAUDE

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea frauduloasa a premiului, organizatorul are dreptul de a apela la toate caile legale, pentru tragerea la raspundere a persoanelor vinovate, pe baza dovezilor carew se vor administra conform legii.

SECTIUNEA 7 INCETAREA PREMATURA A Evenimetului

Prezentul eveniment inceteaza conform prezentului regulament; dupa caz, poate inceta si inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment care constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea evenimentului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect, precum si din orice alte motive obiective si independente de vointa si controlul organizatorului, care fac imposibila continuarea promotiei. In aceasta situatie organizatorul nu poate fi tras la raspundere pentru incetarea intempestiva a promotiei/evenimentului.

SECTIUNEA 8 REGULAMENTUL Evenimentului

Regulamentul evenimentului este disponibil in mod gratuit pe pagina oficiala de Facebook a Organizatorului – Call and Play.

Participarea la acest eveniment implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.

Prin inscrierea in acest eveniment, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

REGULAMENT CONCURS

”Concert ANTONIA Club Mood”

13 septembrie 2019 – 17 septembrie 2019

 

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul Concert ANTONIA Club Mood” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe pagina de Instagram cinema.onebrasov.

Art 1.3. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe pagina de Instagram Cinema One.

Art 1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea acestora pe Instagram cinema.onebrasov.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.5. Campania se desfasoara exclusiv in intervalul 13 septembrie 2019 – 17 septembrie 2019, ora 15:00, inclusiv.

Art 1.6. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Art. 1.7. Desemnarea Castigatorilor se va face in data de 17 septembrie 2019, dupa centralizarea tuturor comentariilor si a etichetarilor inscrise in concurs.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice persoana care are cont si profil public de Instagram, urmareste pagina cinema.onebrasov, are domiciliul/resedinta in Romania si varsta de minim 18 ani, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv. Profilul public este o conditie importanta pentru ca Organizatorul sa poata vedea postarea de concurs a participantului si astfel sa poata verifica indeplinirea conditiilor de participare, validand astfel inscrierea in concurs.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Comentariile la postarea Organizatorului, prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, imagini sau simboluri cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri,

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar mesajul lor va fi sters de pe pagina de Instagram a Organizatorului.

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. In cadrul campaniei, EBS CINEMA SERVICES S.R.L ofera 16 invitatii la Concertul sustinut de ANTONIA in Clubul Mood din Brasov in data de 20 septembrie 2019, impartite sub forma a 8 premii, pentru 8 castigatori, fiecare premiu constand in:

 • 2 invitatii la concertul sustinut de ANTONIA in Club Mood pe data de 20 septembrie 2019, ora 22:00;

*Valoarea fiecarui premiu este de 100 Lei TVA si taxe incluse.

Sectiunea 6. Mecanismul campaniei si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. In cadrul concursului participantii vor trebui sa urmeze cativa pasi simpli pentru a participa:

 • Cinema One va face public concursul pe pagina sa de Instagram;
 • Pentru a te inscrie in concurs trebuie sa etichetezi intr-un comentariu la postarea concursului un prieten cu care ti-ar placea sa mergi la concertul ANTONIA;
 • Atat persoana care eticheteaza cat si persoana etichetata trebuie sa urmareasca pagina de Instagram onebrasov;
 • Fiecare participant la concurs poate eticheta un singur prieten printr-un comentariu, in perioada concursului.
 • Castigatorii vor fi desemnati in data de 17 septembrie 2019, extragerea fiind realizata in mod aleatoriu prin intermediul site-ului commentpicker.com.
 • Premiul va fi inmanat castigatorilor in incinta Cinema One Brasov;

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.12 Numele castigatorului va fi facut public pe pagina de Instagram a Organizatorului.

Castigatorul trebuie sa isi revendice premiul in timp util pentru evenimentul ce va avea loc pe data de 20 septembrie 2019 ora 22:00.

In cazul in care se constata ca persoana care a castigat nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs, conform prezentului regulament, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, iar Organizatorul va putea organiza o noua extragere.

Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiului se va face in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre castigator si Organizator.

Nu este posibila transmiterea premiului sau inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

Art 1.14. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: inscrierea in campanie, desemnarea castigatorului si predarea premiului. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Campanie.

Art. 1.15. Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot consulta sectiunea dedicata a site-ului Organizatorului: https://www.cinemaone.ro/gdpr/

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.16. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.17. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.18. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.19. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

REGULAMENT CONCURS

”Concert INNA Club Mood”

17.07.2019 – 24.07.2019

 

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul Concert INNA Club Mood” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.3. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.5. Campania se desfasoara exclusiv pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in intervalul          17 – 24.07.2019, ora 15:00, inclusiv.

Art 1.6. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Art. 1.7. Desemnarea Castigatorilor se va face in data de 24.07.2019, dupa centralizarea comentariilor inscrise in concurs.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al sectiunii www.facebook.com/cinemaonebrasov, care apreciaza (care a apasat butonul LIKE) pagina de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania, posesori ai unei Carti de identitate, cu varsta de minim 18 ani impliniti la data Campaniei, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Comentariile la postarea Organizatorului, prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, imagini sau simboluri cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri,

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar mesajul lor va fi sters de pe pagina de Facebook a Organizatorului.

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. In cadrul campaniei, EBS CINEMA SERVICES S.R.L ofera 15 invitatii la Concertul sustinut de INNA in Clubul Mood din Brasov in data de 26 iulie 2019, impartite sub forma a 15 premii, pentru 15 castigatori, fiecare premiu constand in:

 • 1 invitatie la concertul sustinut de INNA in Club Mood pe data de 26 iulie 2019, ora 22:00;

*Valoarea fiecarui premiu este de 70 Lei TVA si taxe incluse.

Sectiunea 6. Mecanismul campaniei si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. In cadrul concursului participantii vor trebui sa urmeze cativa pasi simpli pentru a participa:

 • Cinema One va face public concursul pe pagina sa de Facebook (https://www.facebook.com/cinemaonebrasov/)
 • Pentru a te inscrie in concurs trebuie sa etichetezi intr-un comentariu la postarea concursului un prieten cu care ti-ar placea sa mergi la concertul INNA;
 • Participantii trebuie sa fie fani, adica sa aprecieze paginia de Facebook Cinema One;
 • Fiecare participant la concurs poate adauga un singur comentariu, in perioada concursului.
 • Castigatorul va fi desemnat in data de 24.07. 2019, extragerea fiind realizata in mod aleatoriu prin intermediul site-ului commentpicker.com.
 • Premiul va fi inmanat castigatorului in incinta Cinema One Brasov;

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.12 Numele castigatorului va fi facut public pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Castigatorul trebuie sa isi revendice premiul in timp util pentru evenimentul ce va avea loc pe data de 26 iulie la ora 22:00

In cazul in care se constata ca persoana care a castigat nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs, conform prezentului regulament, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, iar Organizatorul va putea organiza o noua extragere.

Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiului se va face in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre castigator si Organizator.

Nu este posibila transmiterea premiului sau inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

Art 1.14. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: inscrierea in campanie, desemnarea castigatorului si predarea premiului. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Campanie.

Art. 1.15. Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot consulta sectiunea dedicata a site-ului Organizatorului: https://www.cinemaone.ro/gdpr/

 

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.16. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.17. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.18. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.19. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

 

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

REGULAMENT CAMPANIE

<<Seara romantica la Restaurant Belvedere>>

15 iulie 2019 – 22 iulie 2019

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Art 1. Campania este desfasurata de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 2. Campania se desfasoara exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 3. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei

Art 5. Campania se va desfasura in perioada 15 iulie 2019 ora 15:00 – 22 iulie 2019 ora 15:00.

Art 6. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 7. In cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al sectiunii www.facebook.com/cinemaonebrasov, care apreciaza (care a apasat butonul LIKE) pagina de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania, posesori ai unei Carti de identitate, cu varsta de minim 18 ani impliniti la data Campaniei, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”), precum si detaliile ulterioare de desfasurare, stabilite prin decizie a Organizatorului.

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 8. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Comentariile la postarea Organizatorului, prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, imagini sau simboluri cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri,

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar mesajul lor va fi sters de pe pagina de Facebook a Organizatorului.

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.9. In cadrul Campaniei Organizatorul ofera 1 premiu, pentru un castigator, premiu care consta in 1 Voucher care include 1 noapte de cazare in camera dubla, 1 cina romantica si acces la SPA pentru 2 persoane la HOTEL BELVEDERE Brasov;.

Premiul este achizitionat de catre Organizator de la BELVEDERE HORECA S.R.L.

Valoarea premiului este de 1.200 Lei NET.

Castigatorul voucherului va putea beneficia de serviciile incluse, oricand, la alegerea acestuia, cu o rezervare prealabila la HOTEL BELVEDERE Brasov. Valabilitatea voucherului este de 30 de zile de la data predarii acestuia catre Castigator.

Taxe si impozite:

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru venitul constand in premiul acordat castigatorului in conformitate cu prevederile art. 75, 76 si 77 din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Sectiunea 6. Mecanismul campaniei si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.10. Cinema One va face public concursul pe pagina sa de Facebook https://www.facebook.com/cinemaonebrasov/.

Pentru a te inscrie in concurs trebuie sa urmezi cativa pasi simpli:

 1. Eticheteaza intr-un comentariu la postarea de concurs perechea ta alaturi de care doresti sa petreci o seara romantica la restaurantul Belvedere si povesteste unul din momentele memorabile dintre voi.
 2. Fiecare participant la concurs poate adauga un singur comentariu, in perioada concursului.
 3. Castigatorul va fi desemnat in data de 22 iulie, ora 15:00, Organizatorul realizand extragerea in mod aleatoriu prin intermediul commentpicker.com.

Fiecare participant este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la Campaniile Organizatorului.

Art.11 Numele castigatorului va fi facut public pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art. 12 In cazul in care castigatorul nu isi revendica si nu ridica premiul in termen de maxim 14 zile calendaristice de la data la care a fost declarat castigator, acesta pierde orice drept asupra premiului, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

In cazul in care Castigatorul nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs, acesta pierde orice drept asupra premiului, iar Organizatorul va opta intre a organiza o noua extragere sau a lasa premiul nedistribuit in vederea organizarii unui nou concurs.

Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare. Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiului se va face in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat cu Organizatorul.

Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

Nu este posibila inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

 

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 13. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

Art 14. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: inscrierea in campanie, desemnarea castigatorului si predarea premiului. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Campanie.

Art. 15. Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot consulta sectiunea dedicata a site-ului Organizatorului: https://www.cinemaone.ro/gdpr/ 

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 16. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 17. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la Campanii se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10.  Contact.

Art. 18. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

”Cinema One impreuna cu Nobila Casa te premiaza”

Concurs 03 iulie – 08 iulie 2019:

 • Premiu: 1 pachet „La Rocca” albastru in valoare de 118,90 Lei;
 • Mecanism: eticheteaza intr-un comentariu la postarea de concurs de pe pagina de Facebook Cinema One (https://www.facebook.com/cinemaonebrasov/) 3 pieteni carora doresti sa le gatesti ceva special;
 • Desemnarea castigatorului se va face in data de 8 iulie ora 14:00 , extragerea fiind realizata in mod: aleatoriu prin intermediul site-ului commentpicker.com.

Concurs 29 iulie – 02 august 2019:

 • Premiu: 1 pachet „La Rocca” red in valoare de 105,90 Lei;
 • Mecanism: scrie intr-un comentariu la postarea de concurs de pe pagina de Facebook Cinema One (https://www.facebook.com/cinemaonebrasov/) care este cea mai amuzanta poveste a ta din bucatarie;
 • Desemnarea castigatorului se va face in data de 02 august ora 14:00, extragerea fiind realizata in mod aleatoriu prin intermediul site-ului commentpicker.com.

Concurs 21 – 26 august 2019:

 • Premiu: 1 pachet „Etno” in valoare de 77,90 Lei;
 • Mecanism: scrie intr-un comentariu la postarea de concurs de pe pagina de Facebook Cinema One (https://www.facebook.com/cinemaonebrasov/) care este mancarea ta preferata si eticheteaza persoana care gateste cel mai bine, dintre prietenii tai.
 • Desemnarea castigatorului se va face in data de 26 august ora 12:00, extragerea fiind realizata in mod aleatoriu prin intermediul site-ului commentpicker.com.

 

 

 

Urmatoarele reguli se aplica pentru toate cele 3 concursuri ce se vor desfasura in lunile iulie-august pe pagina de Facebook Cinema One, conform prezentei decizii:

In cadrul concursului participantii vor trebui sa urmeze cativa pasi simpli pentru a participa:

 1. Inscrierea in concurs se face doar in perioada campaniilor, nefiind luate in considerare inscrieri ulterioare.
 2. Participantii la concurs trebuie sa aiba minim 14 ani impliniti, sa fie posesori ai unei carti de identitate in vederea revendicarii si ridicarii premiului.
 3. Fiecare participant la concurs poate adauga un singur comentariu, in perioada concursului. Comentariile care vor contine expresii sau cuvinte jignitoare, imorale, indecente sau care afecteaza imaginea Cinema One vor fi sterse de pe pagina de Facebook a Organizatorului si nu vor fi luate in considerare in cadrul concursurilor.
 4. In cadrul fiecarui concurs se va acorda cate 1 premiu, pentru 1 castigator;
 5. Premiile vor fi inmanate castigatorilor in incinta Cinema One Brasov.
 6. Fiecare castigator va trebui sa isi revendice premiul in maxim 7 zile si sa il ridice in maxim 30 de zile, in caz contrar premiile nerevendicate si neridicate vor ramane la dispozitia Organizatorului pentru concursuri viitoare;
 1. Prevederile prezentei decizii se completeaza cu dispozitiile Regulamentului general destinat concursurilor organizate pe Facebook de catre Cinema One. In caz de informatii contradictorii, vor prevala prevederile prezentei decizii cu privire la concursurile mai sus mentionate.

 


 

CAMPANIE

<<Castiga un voucher pentru o luna gratuita la Scoala informala de IT>>

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Art 1. Campania <<Castiga un voucher pentru o luna gratuita la Scoala informala de IT>> (in continuare “Campanie” sau ”Campaniile”) este desfasurata de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 2. Campania se desfasoara exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 3. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei

Art 5. Campania se va desfasura in perioada 01 iulie 2019 ora 16:00 – 05 iulie 2019 ora 15:00.

Art 6. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 7. In cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al sectiunii www.facebook.com/cinemaonebrasov, care apreciaza (care a apasat butonul LIKE) pagina de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania, posesori ai unei Carti de identitate, cu varsta de minim 18 ani impliniti la data Campaniei, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”), precum si detaliile ulterioare de desfasurare, stabilite prin decizie a Organizatorului.

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 8. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Comentariile la postarea Organizatorului, prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, imagini sau simboluri cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri,

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar mesajul lor va fi sters de pe pagina de Facebook a Organizatorului.

 

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.9. In cadrul Campaniei Organizatorul ofera 1 premiu, pentru un castigator, premiu care consta in 1 voucher cu valabilitate pana la 28 noiembrie 2019 ce include o luna gratuita la orice curs de initiere, pregatire sau specializare in IT din programele Scolii informale de IT – Brasov.

Premiul este achizitionat de catre Organizator de la furnizorul de servicii: EDUCATIE INFORMALA S.A.

Valoarea premiului este de 1.517,31 Lei NET cu TVA inclus (contravaloarea a 270 Euro+TVA).

Taxe si impozite:

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiul acordat castigatorului in conformitate cu prevederile art. 75, 76 si 77 din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Sectiunea 6. Mecanismul campaniei si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.10. Cinema One va face public concursul pe pagina sa de Facebook https://www.facebook.com/cinemaonebrasov/.

Pentru a te inscrie in concurs trebuie sa urmezi cativa pasi simpli:

 1. Scrie un comentariu la postarea concursului ce curs ti-ar placea sa urmezi din cele propuse de Scoala de IT Brasov – https://scoalainformala.ro/
 2. Fiecare participant la concurs poate adauga un singur comentariu, in perioada concursului.

Castigatorul va fi desemnat in data indicata de Organizator extragerea fiind realizata in mod aleatoriu prin intermediul www.commentpicker.com.

Fiecare participant este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la Campaniile Organizatorului.

Art.11 Numele castigatorului va fi facut public pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art. 12 In cazul in care castigatorul nu isi revendica si nu ridica premiul in termen de 14 zile calendaristice de la data finalizarii campaniei, acesta pierde orice drept asupra premiului, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

In cazul in care Castigatorul nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs, acesta pierde orice drept asupra premiului, iar Organizatorul va opta intre a organiza o noua extragere sau a lasa premiul nedistribuit in vederea organizarii unui nou concurs.

Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare. Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiului se va face in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat cu Organizatorul.

Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

Nu este posibila inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 13. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

Art 14. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: inscrierea in campanie, desemnarea castigatorului si predarea premiului. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Campanie.

Art. 15. Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot consulta sectiunea dedicata a site-ului Organizatorului: https://www.cinemaone.ro/gdpr/

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 16. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 17. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la Campanii se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10.  Contact.

Art. 18. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

REGULAMENT GENERAL

<<Castiga un voucher ATASAGON>>

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Art 1. Fiecare campanie de tipul “Castiga un voucher ATASAGON” (in continuare “Campanie” sau ”Campaniile”) este desfasurata de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 2. Campaniile se desfasoara exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 3. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei

Art 5. Campaniile “Castiga un voucher ATASAGON” se vor desfasura conform urmatorului calendar:

 1. Prima campanie: 18- 21 iunie 2019 – extragere 21.06.2019
 2. A doua campanie: 07 – 11 iulie 2019 – extragerea 11.07.2019
 3. A treia campanie: 04 – 08 august 2019 – extragerea 08.08.2019

Detaliile fiecarei campanii, tematica, mecanismul de inscriere, precum si orele alocate inscrierii, vor fi stabilite prin decizie a administratorului societatii, iar Organizatorul le va face publice pe site-ul  www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 6. Dupa terminarea fiecarei Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 7. In cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al sectiunii www.facebook.com/cinemaonebrasov, care apreciaza (care a apasat butonul LIKE) pagina de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania, posesori ai unei Carti de identitate, cu varsta de minim 14 ani impliniti la data Campaniei, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”), precum si detaliile ulterioare de desfasurare, stabilite prin decizie a Organizatorului.

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 8. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Comentariile la postarea Organizatorului, prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, imagini sau simboluri cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri,

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar mesajul lor va fi sters de pe pagina de Facebook a Organizatorului.

 

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.9. In cadrul fiecarei campanii, Organizatorul ofera cate 1 premiu, pentru un castigator, fiecare premiu constand in 1 voucher cu valabilitate pana la 31.08.2019 ce include 1 masaj de relaxare cu o durata de 50 de minute, pentru 1 persoana in cadrul Atasagon Detox & Wellbeing Center din Brasov.

Valoarea fiecarui premiu este de 150 Lei.

Sectiunea 6. Mecanismul campaniei si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.10. Cinema One va face public concursul, pe pagina sa de Facebook (https://www.facebook.com/cinemaonebrasov/) si va informa participantii cu privire la perioada si mecanismul fiecarei campanii, respectiv pasii ce trebuie urmati pentru inscriere.

Castigatorul va fi desemnat in data indicata de Organizator pentru fiecare concurs in parte, extragerea fiind realizata in mod aleatoriu prin intermediul www.commentpicker.com sau www.random.org dupa caz;

Fiecare participant este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la Campaniile Organizatorului.

Art.11 Numele fiecarui castigator va fi facut public pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art. 12 In cazul in care castigatorul nu isi revendica si nu ridica premiul in termen de 14 zile calendaristice de la data finalizarii campaniei, acesta pierde orice drept asupra premiului, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

Fiecare castigator isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare. Castigatorii vor intra in posesia premiilor prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiilor se va face in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat cu Organizatorul.

Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

 

Nu este posibila transmiterea premiului sau inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 13. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

Art 14. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: inscrierea in campanie, desemnarea castigatorului si predarea premiului. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Campanie.

Art. 15. Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot consulta sectiunea dedicata a site-ului Organizatorului: https://www.cinemaone.ro/gdpr/

 

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 16. Campaniile de tipul “Castiga un joc de societate” pot înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 17. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la Campanii se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10.  Contact.

Art. 18. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

REGULAMENTUL CAMPANIEI

~Cinema One iti rasplateste fidelitatea~

Perioada: 11.06.2019 – 22.07.2019

 

Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Campaniei initiata de catre Organizator, se adreseaza tuturor clientilor Cinema One si prezinta regulile si conditiile de participare la Campanie.

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

1.1. Campania “Cinema One iti raplateste fidelitatea” (in continuare “Campania”) este organizata de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan nr. 289, et.1, camera 17, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3806/2014, având Cod Unic de Înregistrare: RO32988801. Campania se desfasoara in termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

1.2. Regulamentul este disponibil pe site-ul www.cinemaone.ro/Concurs/, precum si in aplicatia de mobil Cinema One.

1.3. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanti. Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea si respectarea integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

1.4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea pe pagina www.cinemaone.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 

Art. 2. Aria de desfasurare a campaniei

Campania este organizata si se desfasoara exclusiv in mediul online, atat pe siteul www.cinemaone.ro cat si in aplicatia de mobil a Organizatorului Cinema One si se adreseaza exclusiv achizitiilor de bilete la film realizate de clientii care au cont inregistrat pe platformele Organizatorului.

Clientii care detin cont Cinema One participa automat la Campanie.

 

Art. 3. DESCRIEREA, MECANISMUL SI DURATA CAMPANIEI

Organizatorul isi propune prin aceasta Campanie sa rasplateasca fidelitatea clientilor Cinema One, oferindu-le “stele de fidelitate” la fiecare achizitie de bilete la film, “stele” ce vor fi valorificate pentru a obtine gratuitati.

 

Astfel, la achizitia de bilete online la film (prin intermediul site-ului www.cinemaone.ro sau a aplicatiei de mobil Cinema One), clientii cinematografului vor colecta sferturi, jumatati sau chiar stele intregi, conform urmatorului mecanism:

 • 1 bilet 2D/3D Avanpremiera: 1 stea;
 • 1 bilet 2D/3D Premiera/ Tarif Normal: jumatate de stea;
 • 1 bilet 2D/3D Tarif Redus (elev, student, copil, pensionar, Happy Monday): un sfert de stea;
 • 1 bilet 2D/3D prin programul Orange – Tarif Normal: jumatate de stea;
 • 1 bilet 2D/3D prin programul Orange – Avanpremiera: 1 stea;
 • 1 bilet 2D/3D prin programul Orange Tarif Redus (elev, student, copil, pensionar): un sfert de stea;
 • 1 bilet 2D/3D in cadrul unui Maraton de filme: jumatate de stea;
 • 1 bilet 2D/3D Promo (in cadrul campaniilor cu pret bilet promo 10 Lei): un sfert de stea;
 • 1 bilet 2D/3D Concerte (continut alternativ): 1 stea;
 • 1 pachet OneForTwo Tarif Normal 2D/3D: 2 stele;
 • 1 pachet OneForTwo Concert/Maraton de filme (2D/3D): 2 stele;

 

Fiecare participant poate colecta in perioada Campaniei un numar maxim de 5 stele.

Dupa fiecare tranzactie online Clientul va fi informat printr-un mesaj tip pop-up cu privire la stelele alocate achizitiei respective. In sectiunea dedicata campaniei din cadrul contului, fiecare client va avea acces la statusul stelelor acumulate si la regulamentul campaniei.

 

La atingerea pragului maxim de 5 stele intregi/ Campanie, clientul va primi automat in contul sau Cinema One un cod unic. Codul unic va putea fi valorificat la oricare urmatoare achizitie de bilete la film 2D/3D*, clientul primind in schimbul codului un bilet gratuit la film.

 

*Exceptie: in cadrul Campaniei nu pot fi achizitionate pachete OneForTwo folosind codul unic primit la atingerea pragului de 5 stele;

 

Stelele si codul unic pot fi valorificare doar o singura data in perioada Campaniei.

Clientul care a colectat numarul maxim de stele (indiferent daca au fost valorificate sau nu), nu va mai beneficia la achizitiile viitoare de stele (intregi, jumatati sau sferturi), chiar daca aceste achizitii sunt realizate in perioada Campaniei.

 

Campania se va desfasura in doua etape, astfel:

 • Perioada de acumulare* a stelelor de fidelitate, respectiv intervalul 11.06.2019 – 08.07.2019
 • Perioada de utilizare a codului unic, respectiv intervalul 09.07.2019 – 22.07.2019; Codurile nevalorificate vor fi anulate automat la sfarsitul perioadei de utilizare.

 

* In perioada de acumulare, clientii care au adunat maximum de 5 stele pot utiliza codul unic care rasplateste fidelitatea.

 

Codul unic va putea fi valorificat, la alegerea clientului, prin una din urmatoarele metode, in perioada de utilizare stabilita conform prezentului regulament:

 • validare la casieriile Cinema One;
 • validare in cadrul achizitiilor realizate online, pe site sau din aplicatia Cinema One.

 

Clarificari si exceptii:

 • In perioada Campaniei, pentru achizitiile de bilete sau bilete+produse efectuate online, clientii cinematografului care sunt si posesori de carduri de fidelitate Cinema One vor fi rasplatiti pentru achizitiile efectuate atat prin puncte de fidelitate cat si prin stele de fidelitate, acordate pentru aceeasi achizitie.
 • In perioada de acumulare a stelelor de fidelitate Campania nu se cumuleaza cu alte gratuitati sau reduceri oferite de Organizator.

 

Art. 4. PARTICIPANTII. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptarea neconditionata a tuturor prevederilor prezentului Regulament.

4.2. Clientii Cinema One care efectueaza achizitii de bilete online din contul inregistrat pe platformele Organizatorului (site si/sau aplicatia de mobil) participa automat la Campanie. Fiecare participant este liber sa aleaga daca si cand va folosi codul unic care ii rasplateste fidelitatea.

 

Art. 5. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate mai sus, numai cu respectarea de catre Organizator a celor mentionate in prezentul Regulament, precum si in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

Art. 6. LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

Participantii Campaniei pot formula o plangere pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea acesteia la adresa de e-mail info@cinemaone.ro impreuna cu datele de contact (nume si prenume complet, adresa completa, numar de telefon). Plangerea se va analiza de catre o comisie desemnata de Organizator, in termen de 48 de ore de la inregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 72 de ore in cazul plangerilor primite sambata sau duminica, zile nelucratoare. Raspunsurile la sesizarile trimise, conform procedurii, se ofera in scris, prin e-mail.

 

Art.7. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

7.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

7.2 Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: pentru inregistrarea contului de client pe platformele Organizatorului, pentru notificari privind numarul de stele adunate, pentru comunicarea codului unic de fidelitate si pentru a permite valorificarea acestuia.  Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora poate atrage insa imposibilitatea participarii la Campanie.

7.3 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

7.4 Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot consulta sectiunea dedicata a site-ului Organizatorului: https://www.cinemaone.ro/gdpr/

Art. 8. LITIGII

8.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

8.2. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

Art. 9. CONTACT

Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

 

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Prin reprezentant legal

FLORIN MAFTEI

 

 

Astfel, urmatoarele filme programate sa ruleze la Cinema One in data de 01 iunie 2019 vor avea tarif special de 1 IUNIE de 10 Lei TVA inclus/ bilet, valabil pentru toate categoriile de bilete:

 • Cum sa-ti drezesi dragonul 3D dub – ora 10:15, Sala 5
 • Povestea printesei Emmy DUB – 10:30, Sala 8
 • Dumbo 3D Dub – 10:45, Sala 2
 • Manou DUB -11:00, Sala3
 • Povestea printesei Emmy – 11:45, Sala 7
 • Manou Dub -12:15, Sala 8
 • Omul- Paianjen: In lumea paianjenului 3D Dub– 12:30, Sala 5
 • Captain Marvel 3D SUB – 13:00, Sala 2
 • Povestea pritnesei Emmy DUB – 13:15, Sala 3
 • Parcul de distractii 3d Dub – 13:30, Sala 6
 • Manou Dub – 14:15, Sala 8
 • Razbunatorii: Sfarsitul Jocului 3D Sub
 • 15:15, Sala 6
 • 16:30, Sala 1

Biletele pentru filmele mai sus mentionate vor putea fi achizitionate la tariful special de 10 Lei TVA inclus/ bilet incepand cu data publicarii programului de filme, atat de la casieriile de bilete din incinta cinematografului Cinema One, cat si online* (site + aplicatia de mobil Cinema One).

*Campania nu se cumuleaza cu alte campanii sau oferte in vigoare in mediul online Cinema One. Pentru evitarea oricarui dubiu, pe perioada de valabilitate a Campaniei, achizitiile efectuate prin aplicatia de mobil Cinema One pentru filme cu tarif special de 1 IUNIE nu vor mai beneficia de reducerea de 10%.

REGULAMENT GENERAL

Campanii de tipul <<Castiga un joc de societate>>

 

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Art 1. Fiecare campanie de tipul “Castiga un joc de societate” (in continuare “Campanie” sau ”Campaniile”) este desfasurata de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 2. Campaniile se desfasoara exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 3. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei

Art 5. Prima Campanie de tipul “Castiga un joc de societate” se va desfasura în luna mai 2019. Organizatorul va desfasura cate o campanie de acest tip in fiecare luna, pana la finalul anului 2019. Fiecare Campanie va avea o durata cuprinsa intre 5-7 calendaristice, iar detaliile Campaniei vor fi stabilite prin decizie a administratorului societatii. Organizatorul va face public pe site-ul  www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 6. Dupa terminarea fiecarei Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 7. In cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al sectiunii www.facebook.com/cinemaonebrasov, care apreciaza (care a apasat butonul LIKE) pagina de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania, posesori ai unei Carti de identitate, cu varsta de minim 14 ani impliniti la data Campaniei, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”), precum si detaliile ulterioare de desfasurare, stabilite prin decizie a Organizatorului.

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 8. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Comentariile la postarea Organizatorului, prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, imagini sau simboluri cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri,

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar mesajul lor va fi sters de pe pagina de Facebook a Organizatorului.

 

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.9. In cadrul fiecarei campanii, Organizatorul ofera cate 1 premiu, pentru un castigator, astfel:

 • Campanie luna mai 2019: Joc Pictomania – 1 bucata: 79 lei
 • Campanie luna iunie 2019: Joc Takenoko – 1 bucata: 169 lei
 • Campanie luna iulie 2019: Joc Adrenalina – 1 bucata: 199 lei
 • Campanie luna august 2019: Joc Seriful din Nottingham -1 bucata: 165 lei
 • Campanie luna septembrie 2019: Joc Captain Sonar -1 bucata:  189 lei
 • Campanie luna octombrie 2019: Joc Pulsar 2849 – 1 bucata: 189 lei
 • Campanie luna noiembrie 2019: Joc Regele din Tokyo 2016 – 1 bucata: 139 lei
 • Campanie luna decembrie 2019: Joc Cuvinte Capcana – 1 bucata: 79 lei

Sectiunea 6. Mecanismul campaniei si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.10. Cinema One va face public concursul, in fiecare luna, pe pagina sa de Facebook (https://www.facebook.com/cinemaonebrasov/) si va informa participantii cu privire la perioada si mecanismul fiecarei campanii, respectiv pasii ce trebuie urmati pentru inscriere.

Castigatorul va fi desemnat in data indicata de Organizator pentru fiecare concurs in parte, extragerea fiind realizata in mod aleatoriu prin intermediul www.commentpicker.com sau www.random.org dupa caz;

Fiecare participant este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la Campaniile Organizatorului.

Art.11 Numele fiecarui castigator va fi facut public pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art. 12 In cazul in care castigatorul nu isi revendica premiul in termen de 14 zile calendaristice de la data finalizarii campaniei, acesta pierde orice drept asupra premiului, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

Fiecare castigator isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare. Castigatorii vor intra in posesia premiilor prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiilor se va face in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat cu Organizatorul.

Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

Nu este posibila transmiterea premiului sau inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 13. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

Art 14. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: inscrierea in campanie, desemnarea castigatorului si predarea premiului. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Campanie.

Art. 15. Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot consulta sectiunea dedicata a site-ului Organizatorului: https://www.cinemaone.ro/gdpr/

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 16. Campaniile de tipul “Castiga un joc de societate” pot înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 17. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la Campanii se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10.  Contact.

Art. 18. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

REGULAMENT CONCURS

”Virtual VTM Contest – 2019”

 

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul Virtual VTM Contest (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza in incinta cinematografului Cinema One.

Art 1.3. Participantii în cadrul campaniei sunt persoanele fizice rezidente in Romania cu varsta de minim 18 ani impliniti la data finalizarii campaniei. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art 1.4. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe site-ul www.cinemaone.ro.

Art 1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe www.cinemaone.ro.

 

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 2.1. Campania se desfasoara in incinta cinematografului Cinema One in data de 29 martie 2019, iar inscrierile in campanie se vor face prin e-mail in intervalul 27.03.2019 ora 13:30 – 28.03.2019 ora 18:00.

Perioada de inscriere se poate incheia mai devreme de aceasta data, in functie de atingerea numarului maxim de participanti (maxim 40 participanti inscrisi in campanie + 1 insotitor fiecare)

Art 2.2. Dupa terminarea perioadei de inscriere sau a Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

 

Sectiunea 3. Descrierea campaniei si modalitatea de desemnare a castigatorilor.

Art. 3.1. Cinema One organizeaza Virtual VTM Contest in data de 29 martie 2019 in intervalul orar 16:00-22:00 in Sala 3 a cinematografului, impreuna cu RACING SIM care va pune la dispozitie simulatorul de raliu.

 

Organizatorul va face public concursul atat in incinta cinematografului Cinema One cat si in mediul online pe site-ul www.cinemaone.ro si pe retelele proprii de socializare, astfel incat cat mai multi clienti si fani ai cinematografului sa aiba sansa sa se inscrie in concurs.

 

Persoanele interesate sa participe in campanie, care indeplinesc conditia de varsta pentru participare, trebuie sa se inscrie pana la data de 28.03.2019 ora 18:00 printr-un e-mail trimis la adresa: info@cinemaone.ro mentionand la subiectul e-mail-ului: Virtual VTM Contest – nume participant si nume insotitor.

 

Organizatorul va confirma printr-un e-mail inscrierea in campanie, in limita locurilor disponibile (40 de participanti confirmati + 1 insotitor fiecare) in ordinea cronologica a primirii e-mail-urilor de inscriere.

 

Fiecare participant este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art. 3.2. Toti participantii inscrisi in campanie vor avea acces gratuit la simulatorul de raliu, in data de 29 martie 2019, in baza unei legitimatii nominale emise de Organizator.

Fiecare participant va avea dreptul sa efectueze 2 curse pe traseul virtual “Poiana Brasov”, luandu-se in calcul pentru desemnarea castigatorilor, rezultatul cel mai bun din cele 2 curse efectuate.

Art. 3.3. Prin participarea la Campanie, participantii inscrisi sunt de acord ca, in cazul in care vor fi desemnati castigatori, Organizatorul sa le faca public numele, in scopuri publicitare, pe paginile aferente retelelor de socializare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta si pe mijloacele de comunicare online ale partenerului.

Sectiunea 4. Descalificare.

Art. 4.1. In cazul in care unul sau mai multi dintre participantii inscrisi in campanie nu indeplinesc conditia de varsta minima (18 ani), acestora le va fi interzis accesul la simulatorul de raliu si vor fi descalificati din concurs.

Organizatorul isi rezerva dreptul sa verifice indeplinirea acestei conditii, astfel incat partifipantii inscrisi se obliga sa aiba asupra lor si sa prezinte, la solicitarea Organizatorului, un document de identitate care sa confirme varsta (carte de identitate, pasaport, permis de conducere).

Art. 4.2. In cazul in care oricare dintre concurenti are un comportament indecent sau agresiv pe parcursul campaniei, lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta va fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

 

Art. 4.3. Participantii care incalca regulile de buna conduita sau regulamentul intern al Organizatorului, in incinta caruia se desfasoara campania vor fi descalificati, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a le interzice accesul in incinta.

 

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art. 5.1. Organizatorul ofera tuturor participantilor inscrisi in campanie si care vor concura pe simulator, cate un voucher popcon mediu si cate o invitatie la film ce permite accesul la orice film 2D/3D cu exceptia avanpremierelor ce ruleaza in cadrul Cinema One.

Art. 5.2. Organizatorul va premia primii 3 participanti care au inregistrat cel mai bun timp pe traseul virtual, astfel:

Locul I – premiu in valoare totala de 409 lei TVA inclus:

 • o tura cu Istvan Soos in cadrul competitiei VTM Poiana Brasov – in mansa de antrenamente – ce va avea loc in luna iunie 2019;
 • 5 invitatii duble la film (permit accesul pentru 2 persoane la orice film 2D/3D ce ruleaza in incinta Cinema One, cu exceptia avanpremierelor);
 • 10 vouchere popcorn mic;

 

Locul II – premiu in valoare totala de 245,40 TVA inclus:

 • 3 invitatii duble la film (permit accesul pentru 2 persoane la orice film 2D/3D ce ruleaza in incinta Cinema One, cu exceptia avanpremierelor);
 • 6 vouchere popcorn mic;

 

Locul III– premiu in valoare totala de 163,60 TVA inclus:

 • 2 invitatii duble la film (permit accesul pentru 2 persoane la orice film 2D/3D ce ruleaza in incinta Cinema One, cu exceptia avanpremierelor);
 • 4 vouchere popcorn mic;

 

Toate invitatiile la film si voucherele de popcorn oferite ca premii in aceasta campanie sunt valabile pana la data de 30.04.2019. Invitatiile la film nu includ si ochelarii necesari vizionari filmelor 3D.

Nu este posibila transmiterea premiilor sau inlocuirea premiilor castigate cu bani sau alte beneficii.

 

Sectiunea 6. Datele cu caracter personal.

Art. 6.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

Art. 6.2. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: inscrierea in campanie, desemnarea castigatorului si predarea premiului. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Campanie.

Art. 6.3. Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot consulta sectiunea dedicata a site-ului Organizatorului: https://www.cinemaone.ro/gdpr/

 

Sectiunea 7 Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art. 7.1. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din prezentul regulament sau din decizia Organizatorului.

 

Sectiunea 8. Litigiile si legea aplicabila.

Art. 8.1. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

Sectiunea 9. Regulamentul Oficial.

Art. 9.1. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

 

Sectiunea 10. Contact.

Art. 10.1. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

REGULAMENT CONCURS

”CONCURS ANIMALUTE”

18 martie 2019 – 29 martie 2019

 

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul “Concurs animalute (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.3. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

 

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.5. Campania se desfasoara exclusiv pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in intervalul          18 martie 2019, incepand cu 14:00 si pana la data de 29 martie 2019, ora 12:00, inclusiv, conform etapelor mentionate in prezentul regulament.

Art 1.6. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Art. 1.7. Desemnarea Castigatorilor se va face in data de 29 martie 2019, ora 12:00.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice persoana interesata care este fan (care a apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania, posesori ai unei Carti de identitate, cu varsta de minim 14 ani impliniti la data Campaniei, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Comentariile la postarea Organizatorului, prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, imagini sau simboluri cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri,

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar mesajul lor va fi sters de pe pagina de Facebook a Organizatorului.

 

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. In cadrul campaniei, EBS CINEMA SERVICES S.R.L in parteneriat cu ”CABINET VETERINAR NATIVET Brasov”, ofera 1 premiu, pentru 1 castigator, premiu ce consta in:

 • o consultatie gratuita a animalutului de companie in cadrul cabinetului veterinar NATIVET;
 • o deparazitare interna si externa pentru animalutul de companie in cadrul cabinetului veterinar NATIVET;
 • 3 invitatii duble la film ce permit accesul pentru 2 persoane la orice film 2D/3D cu exceptia avanpremierelor, ce ruleaza la Cinema One in perioada de valabilitate a invitatiilor. (invitatiile nu includ si ochelarii necesari vizionarii filmelor 3D)
 • 6 vouchere popcorn mediu ce pot fi utilizate in incinta Cinema One in perioada de valabilitate mentionata in cuprinsul voucherelor;

Premiul in valoare totala de 354,40 lei va fi pus la dispozitia castigatorului sub forma de vouchere, pe baza de proces verbal de predare-primire. Voucherele oferite de partenerul campaniei NATIVET sunt valabile pana la data de 31.05.2019.

 

Sectiunea 6. Mecanismul campaniei si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. In cadrul concursului participantii vor trebui sa urmeze cativa pasi simpli pentru a participa:

 1. Cinema One va face public concursul si regulile de participare pe pagina sa de Facebook (https://www.facebook.com/cinemaonebrasov/);
 2. Persoanele care doresc sa se inscrie in concurs trebuie sa trimita catre Cinema One in perioada 18 martie 2019 – 24 martie 2019 ora 00:00) o fotografie cu animalutul lor de companie, fie prin mesaj privat pe Facebook, fie pe e-mail la adresa info@cinemaone.ro; Fotografiile transmise in afara perioadei de inscriere nu vor fi luate in considerare;
 3. Cinema One va centraliza toate fotografiile inscrise in concurs (care nu folosesc imagini jignitoare, cu continut imoral, indecent) si va crea un album al concursului pe pagina sa de Facebook.
 4. In perioada 25 martie 2019 – 29 martie 2019 ora 12:00, albumul concursului va fi facut public, pentru ca fiecare vizitator al paginii de Facebook Cinema One Brasov sa poata vota fotografia preferata, prin acordarea unui “like”.
 5. Fotografia care la finalul campaniei a strans cele mai multe aprecieri (like-uri) va fi desemnata castigatoare.
 6. Fiecare participant la concurs poate transmite o singura fotografie cu animalutul sau de companiei.
 7. Premiul va fi inamanat castigatorului sub forma de voucher si va putea fi utilizat in perioada lui de valabilitate.
 8. Fiecare participant este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.12 Castigatorul va fi contactat prin mesaj privat sau e-mail de catre Organizator.

In cazul in care castigatorul nu isi ridica premiul in termen de 14 zile calendaristice de la data la care au fost declarat castigator, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

In cazul in care se constata ca persoana care a castigat nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs, conform prezentului regulament, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, iar Organizatorul va opta intre a organiza o noua extragere sau a lasa premiul nedistribuit in vederea organizarii unui nou concurs.

Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiului se va face in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre castigator si Organizator.

Nu este posibila transmiterea premiului sau inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

Art 1.14. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: inscrierea in campanie, desemnarea castigatorului si predarea premiului. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Campanie.

Art. 1.15. Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot consulta sectiunea dedicata a site-ului Organizatorului: https://www.cinemaone.ro/gdpr/

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.16. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.17. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.18. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.19. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

 

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

REGULAMENT CONCURS

”Cu mama la Concert de 8 Martie”

5 martie – 7 martie 2019

 

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul Cu mama la concert de 8 Martie” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.3. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

 

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.5. Campania se desfasoara exclusiv pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in intervalul          05 martie – 07 martie 2019, ora 12:00, inclusiv.

Art 1.6. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Art. 1.7. Desemnarea Castigatorilor se va face in data de 07 Martie 2019, dupa centralizarea comentariilor inscrise in concurs.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al sectiunii www.facebook.com/cinemaonebrasov, care apreciaza (care a apasat butonul LIKE) pagina de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania, posesori ai unei Carti de identitate, cu varsta de minim 14 ani impliniti la data Campaniei, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Comentariile la postarea Organizatorului, prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, imagini sau simboluri cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri,

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar mesajul lor va fi sters de pe pagina de Facebook a Organizatorului.

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. In cadrul campaniei, EBS CINEMA SERVICES S.R.L ofera 12 invitatii la Concertul Holograf, impartite sub forma a 6 premii, pentru 6 castigatori, fiecare premiu constand in:

 • 2 invitatii la Concertul Holograf organizat pe data de 08 Martie 2019 ora 19:30 la Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibasi Brasov – categoria A;

 

*Valoarea fiecarui premiu este de 258 Lei TVA inclus (https://www.iabilet.ro/bilete-concert-extraordinar-holograf-brasov-38235)

 

Sectiunea 6. Mecanismul campaniei si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. In cadrul concursului participantii vor trebui sa urmeze cativa pasi simpli pentru a participa:

 • Cinema One va face public concursul “Cu mama la concert de 8 Martie” pe pagina sa de Facebook (https://www.facebook.com/cinemaonebrasov/)
 • Pentru a te inscrie in concurs trebuie sa raspunzi la postarea concursului printr-un comentariu in care sa ne spui un motiv pentru care mama ta este fantastica.
 • Participantii trebuie sa fie fani, adica sa aprecieze paginia de Facebook Cinema One;
 • Fiecare participant la concurs poate adauga un singur comentariu, in perioada concursului.
 • Castigatorul va fi desemnat in data de 07 Martie 2019, extragerea fiind realizata in mod aleatoriu prin intermediul site-ului commentpicker.com.
 • Premiul va fi inmanat castigatorului in incinta Cinema One Brasov;

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.12 Numele castigatorului va fi facut public pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Castigatorul trebuie sa isi revendice premiul in timp util pentru evenimentul ce va avea loc pe data de 08 Martie 2019 la ora 19:30.

In cazul in care se constata ca persoana care a castigat nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs, conform prezentului regulament, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, iar Organizatorul va putea organiza o noua extragere.

Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiului se va face in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre castigator si Organizator.

Nu este posibila transmiterea premiului sau inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

Art 1.14. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: inscrierea in campanie, desemnarea castigatorului si predarea premiului. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Campanie.

Art. 1.15. Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot consulta sectiunea dedicata a site-ului Organizatorului: https://www.cinemaone.ro/gdpr/

 

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.16. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.17. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.18. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.19. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

 

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

REGULAMENT GENERAL

-CAMPANII de tipul ”ONE MOVIE”-

-actualizat la data de 25.02.2019-

 

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Art 1.1. Fiecare campanie de tipul ONE MOVIE(in continuare “Campanie” sau ”Campaniile”) este desfasurata de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campaniile se desfasoara exclusiv pe site-ul www.cinemaone.ro.

Art 1.3. Participantii în cadrul campaniei sunt persoanele fizice rezidente in Romania, fara limita de varsta. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art 1.4. Prezentul regulament oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe site-ul www.cinemaone.ro.

Art 1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea pe pagina www.cinemaone.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.6. Prima Campanie de tipul ONE MOVIEse va desfasura în luna februarie 2019. Organizatorul va desfasura cate o campanie de acest tip in fiecare luna a anului 2019. Fiecare Campanie va avea o durata de 7 zile calendaristice, iar detaliile Campaniei vor fi stabilite prin decizie a administratorului societatii. Organizatorul va face public pe site-ul www.cinemaone.ro, precum si pe retelele de socializare data de inceput a fiecarei campanii ONE MOVIE”.

Art 1.7. Dupa terminarea fiecarei Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice persoana care a vizionat filmul ce face obiectul respectivei Campanii ONE MOVIE. Participantii la Campanii nu pot fi angajati EBS CINEMA SERVICES S.R.L, soti si/sau rude ale acestora, pana la gradul IV inclusiv. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptarea neconditionata a tuturor prevederilor prezentului Regulament.

Prin inscrierea in concurs, Castigatorul fiecarei Campanii este sunt de acord ca Organizatorul sa ii faca public numele, in scopuri publicitare, pe paginile aferente retelelor de socializare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Sectiunea 4. Mecanismul Campaniei. Descrierea premiului

Art.1.10. Organizatorul va alege in fiecare luna un film ce va face obiectul Campaniei“ONE MOVIE”, din cele ce ruleaza la Cinema One Brasov.

Organizatorul isi propune sa testeze in mod interactiv si sa rasplateasca atentia la detalii si spiritul de observatie al cinefililor care au vizionat filmul Campaniei.

Astfel, in cadrul fiecarei Campanii de tipul “ONE MOVIE”, Organizatorul va publica in sectiunea de concurs a site-ului: www.cinemaone.ro/concurs grafica filmului ales, impreuna cu un set de 3 intrebari in legatura cu respectivul film, conform modelului de mai jos:

 

Daca ai vazut filmul si stii sa raspunzi corect la toate cele 3 intrebari, pentru a te inscrie in Campanie trebuie doar să:

 • Completezi datele tale personale: Numele, Prenume si Adresa de e-mail;
 • Scrii raspunsurile corecte la toate cele 3 intrebari in casuta dedicata;
 • Apeși butonul ”TRIMITE”.

 

*Nu vor fi luate in calcul inscrierile în Campanie care nu contin raspunsuri la toate cee 3 intrebari;

**Se califica pentru tragerea la sorti doar Participantii care au raspuns corect la toate cele 3 intrebari;

La finalul fiecarei Campanii, Organizatorul va efectua o tragere la sorti, din randul Participantilor validati conform criteriilor de mai sus, prin intermediul www.random.org.

 

In cadrul fiecarei Campanii, Organizatorul ofera un singur PREMIU constand in 30 de vouchere de popcorn mic, ce pot fi utilizate de catre castigator in incinta Cinema One Brasov, in perioada lor de valabilitate.

Voucherele sunt transmisibile, iar utilizarea lor nu este conditionata de achizitionarea unui bilet la film.

Neutilizarea voucherelor in perioada lor de valabilitate, va duce la pierderea posibilitatii utilizarii acestora.

Nu este posibila inlocuirea premiilor oferite cu bani sau alte beneficii.

Valoarea fiecarui premiu (30 vouchere popcorn mic) este de 207 Lei TVA inclus.

 

Fiecare participant este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.11 Important!!

Castigatorul are obligatia ca in termen de 2 zile calendaristice de la data la care a fost declarat castigator, sa contacteze Organizatorul (printr-un raspuns la e-mailul primit) si sa ii furnizeze datele de contact. In situatia in care Castigatorul nu contacteaza Organizatorul in termenul de mai sus, acesta va fi descalificat, iar Organizatorul poate efectua o noua extragere pentru a desemna un alt castigator.

De la momentul confirmarii Castigatorului, conform celor expuse mai sus, Castigatorul are la dispozitie un termen de 14 zile calendaristice pentru a ridica premiul din incinta Cinema One, sub sanctiunea de a pierde orice drept asupra premiului, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

Castigatoul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare. Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiului se va face sub forma de voucher, in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat cu Organizatorul.

Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre Castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

 

Castigatorul va fi contactat de catre Organizator prin e-mail, iar numele acestuia va fi postat pe site-ul www.cinemaone.ro/Concurs/.

 

Sectiunea 5. Datele cu caracter personal.

Art 1.12. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

Art 1.13. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: inscrierea in campanie, desemnarea castigatorului si predarea premiului. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Campanie.

Art. 1.14. Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot consulta sectiunea dedicata a site-ului Organizatorului: https://www.cinemaone.ro/gdpr/

Sectiunea 6. Încetarea Campaniei

Art 1.15. Campaniile de tipul “ONE MOVIE” pot înceta în caz de forta majora, in cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua acest tip de Campanii in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 7. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.16. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 8. Regulamentul Oficial.

Art 1.17. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 9. Contact.

Art. 1.18. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti la adresa info@cinemaone.ro.

 

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

REGULAMENT GENERAL

DIN DATA DE 05.04.2019

Concurs Facebook

#FunPopcorn – #OnePopcorn

 

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Fiecare concurs de tipul #FunPopcorn – #OnePopcorn” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campaniile se deruleaza exclusiv pe pagina de Facebook: www.facebook.com/cinemaonebrasov

Art 1.3. Participantii în cadrul campaniei sunt persoanele fizice rezidente in Romania, cu varsta de minim 14 ani impliniti la data finalizarii concursului, care urmaresc pagina de Facebook Cinema One Brasov. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art 1.4. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe site-ul www.cinemaone.ro cat si pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea acestora pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

 

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.6. Campaniile de tipul #FunPopcorn – #OnePopcorn” se vor desfasura lunar, incepand cu luna aprilie 2019, pe pagina de Facebook Cinema One. Fiecare Campanie va avea o durata de 30 de zile calendaristice, iar detaliile Campaniei vor fi stabilite prin decizie a administratorului societatii. Organizatorul va face public pe www.facebook.com/cinemaonebrasov data de inceput a fiecarei campanii.

Art 1.7. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice persoana care are cont de Facebook si care apreciaza pagina de facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania si varsta de minim 14 ani, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, pe paginile aferente retelelor de socializare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Postarile prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri sau imaginea Organizatorului.

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge mesajul lor de pe pagina sa de Facebook.

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. In cadrul fiecarei campanii #FunPopcorn – #OnePopcorn” Organizatorul ofera 1 premiu care consta in:

 • 31 de vouchere popcorn mediu* valabile 31 de zile de la momentul predarii, utilizarea lor in incinta Cinema One nefiind conditionata de achizitionarea unui bilet la film – valoarea premiului este de 337,90 Lei Net.

* Voucherele sunt transmisibile si pot fi folosite mai multe intr-o zi.

**Neutilizarea voucherelor in perioada lor de valabilitate, va duce la pierderea posibilitatii utilizarii acestora.

*** Nu este posibila inlocuirea premiilor oferite cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 6. Modul de desfasurare a concursului si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. Pentru a te inscrie in concurs trebuie sa urmezi cativa pasi simpli:

 1. Apreciaza (Like) pagina de Facebook facebook.com/cinemaonebrasov
 2. Incarca o fotografie ce te prezinta pe tine cu o cutie de popcorn Cinema One pe pagina ta de Facebook;
 3. Foloseste hastagurile: #FunPopcorn si #OnePopcorn si eticheteaza si pagina facebook.com/cinemaonebrasov
 4. Pentru mai multe sanse de castig, poti adauga mai multe postari, cu respectarea conditiilor de mai sus, pe perioada concursului.
 5. Extragerea castigatorului se va face aleatoriu prin intermediul site-ului random.org

Organizatorul va verifica daca persoana desemnata Castigator indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs. In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile, Organizatorul va efectua o noua extragere.

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.12 Castigatorul va fi contactat/instiintat de catre Organizator prin intermediul unei postari pe pagina oficiala de Facebook a Organizatorului.

Important!!

Castigatorul are obligatia ca in termen de 2 zile calendaristice de la data la care a fost declarat castigator si a primit mesajul Organizatorului, sa contacteze Organizatorul (printr-un raspuns la mesaj) si sa ii furnizeze datele de contact. In situatia in care Castigatorul nu contacteaza Organizatorul in termenul de mai sus, acesta va fi descalificat, iar Organizatorul poate efectua o noua extragere pentru a desemna un alt castigator.

De la momentul confirmarii Castigatorului, conform celor expuse mai sus, Castigatorul are la dispozitie un termen de 14 zile calendaristice pentru a ridica premiul din incinta Cinema One, sub sanctiunea de a pierde orice drept asupra premiului, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare. Castigatorul va intra in posesia premiilor prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiilor se va face sub forma de voucher, in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre castigator si Organizator.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

Art 1.14. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: inscrierea in campanie, desemnarea castigatorului si predarea premiului. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Campanie.

Art. 1.15. Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot consulta sectiunea dedicata a site-ului Organizatorului: https://www.cinemaone.ro/gdpr/

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei.

Art 1.16. Campaniile de tipul #FunPopcorn – #OnePopcorn” pot înceta în caz de forta majora, in cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua acest tip de Campanii in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.17. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.18. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.19. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

REGULAMENT CONCURS

”CASTIGA UN JOC SPLENDOR”

14 februarie – 21 februarie 2019

 

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul Castiga un joc Splendor” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.3. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

 

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.5. Campania se desfasoara exclusiv pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in intervalul          14 februarie 2019 si pana la data de 21 februarie 2019, ora 12:00, inclusiv .

Art 1.6. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Art. 1.7. Desemnarea Castigatorilor se va face in data de 21 februarie 2019.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al sectiunii www.facebook.com/cinemaonebrasov, care apreciaza (care a apasat butonul LIKE) pagina de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania, posesori ai unei Carti de identitate, cu varsta de minim 14 ani impliniti la data Campaniei, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Comentariile la postarea Organizatorului, prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, imagini sau simboluri cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri,

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar mesajul lor va fi sters de pe pagina de Facebook a Organizatorului.

 

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. In cadrul campaniei, EBS CINEMA SERVICES S.R.L ofera 1 premiu, pentru 1 castigator, premiu ce consta in:

 • Joc Splendor – 1 bucata in valoare de 139 Lei TVA inclus.

Sectiunea 6. Mecanismul campaniei si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. In cadrul concursului participantii vor trebui sa urmeze cativa pasi simpli pentru a participa:

 • Cinema One va face public concursul “Castiga un joc Splendor” pe pagina sa de Facebook (https://www.facebook.com/cinemaonebrasov/)
 • Participanții vor răspunde la postarea concursului cu un comentariu in care sa mentioneze 3 jocuri de masa preferate;
 • Participantii trebuie sa fie fani, adica sa aprecieze paginia de Facebook Cinema One
 • Fiecare participant la concurs poate adauga un singur comentariu, in perioada concursului.
 • Castigatorul va fi desemnat in data de 21 februarie 2019, extragerea fiind realizata in mod aleatoriu prin intermediul site-ului commentpicker.com.
 • Premiul va fi inmanat castigatorului in incinta Cinema One Brasov

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.12 Numele castigatorului va fi facut public pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov.

In cazul in care castigatorul nu isi ridica premiul in termen de 14 zile calendaristice de la data la care au fost declarat castigator, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

In cazul in care se constata ca persoana care a castigat nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs, conform prezentului regulament, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, iar Organizatorul va opta intre a organiza o noua extragere sau a lasa premiul nedistribuit in vederea organizarii unui nou concurs.

Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiului se va face in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre castigator si Organizator.

Nu este posibila transmiterea premiului sau inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

Art 1.14. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: inscrierea in campanie, desemnarea castigatorului si predarea premiului. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Campanie.

Art. 1.15. Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot consulta sectiunea dedicata a site-ului Organizatorului: https://www.cinemaone.ro/gdpr/

 

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.16. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.17. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.18. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.19. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

 

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

REGULAMENT DE DESFASURARE

-CAMPANIA “ONE LOVE – Dragostea la ea acasa!”-

14 februarie 2019 – 24 februarie 2019

 

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Art 1.1. Campania ONE LOVE(in continuare “Campanie” sau ”Campaniile”) este desfasurata de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campaniile se desfasoara exclusiv pe site-ul www.cinemaone.ro.

Art 1.3. Participantii în cadrul campaniei sunt persoanele fizice rezidente in Romania, cu varsta de minim 14 ani impliniti la data inceperii campaniei. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art 1.4. Prezentul regulament oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe site-ul www.cinemaone.ro.

Art 1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea pe pagina www.cinemaone.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.6. Campania ONE LOVEse va desfasura in orasul Brasov, in perioada 14 -24 februarie 2019  inclusiv, in limita stocului disponibil.

Art 1.7. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

 

Sectiunea 3. Mecanismul Campaniei

Art.1.8. Campania consta in lansarea unui pachet de servicii, denumit “ONE LOVE” in editie si stoc limitat, disponibil pentru a fi achizitionat exclusiv pe site-ul www.cinemaone.ro.

 

Astfel, orice persoana interesata poate achizitiona pachetul “ONE LOVE”, iar Organizatorul va livra fara costuri suplimentare produsele ce compun pachetul, la adresa indicata de cumparator in formularul de comanda, in atentia persoanei iubite.

Important!

 • Cumparatorul trebuie sa completeze corect si complet toate campurile formularului de comanda pentru pachetul “ONE LOVE”, asumandu-si raspunderea pentru furnizarea corecta a acestor informatii;
 • Organizatorului nu ii poate fi imputata nicio vina in situatia in care datele de contact furnizate de Cumparator sunt corecte si complete, insa destinatarul refuza sa primeasca pachetul “ONE LOVE”;

 

Pachetul “ONE LOVE” include:

 • invitatie* dubla la film – 1 bucata
 • popcorn mare – 1 bucata;
 • declaratie de dragoste personalizata si printata – 1 bucata;
 • baloane in forma de inima – 3 bucati;

 

Pret pachet “ONE LOVE”: 69 lei TVA inclus din care:

 • Invitatie dubla: 40 Lei TVA 5% inclus
 • Popcorn mare :15 Lei TVA 9% inclus
 • Declaratia de dragoste : 3 Lei TVA 19% inclus
 • Baloane (3 buc) : 11 Lei TVA 19% inclus

 

Modalitatea de plata: online, card bancar. Pachetul “ONE LOVE” nu poate fi returnat, iar sumele incasate de Organizator nu vor fi restituite.

 

Livrare: in termen de maxim 48 de ore de la momentul confirmarii platii pachetului doar in orasul Brasov, in intervalul orar 10:00 – 18:00. Livrarea se va face fara costuri suplimentare pentru Cumparator, cu mijloacele Organizatorului.

 

*Invitatia dubla la film permite accesul pentru 2 persoane la orice film 2D/ 3D ce ruleaza la Cinema One, in perioada 14.02.2019 – 31.12.2019 cu exceptia avanpremierelor. Invitatia nu include si ochelarii 3D necesari vizionarii filmelor 3D. Acestia pot fi achizitionati separat de la casieriile cinematografului.

**Neutilizarea invitatiei in perioada ei de valabilitate, va duce la pierderea posibilitatii utilizarii acesteia;

*** Nu este posibila inlocuirea invitatiei la film cu bani sau alte beneficii.

**** Declaratia de dragoste va contine exact textul mentionat de cumparator in formularul de comanda si va fi semnata cu numele cumparatorului.

 

Art. 1.9. Organizatorul va contacta telefonic destinatarul inainte de livrare si ulterior va livra pachetul “ONE LOVE” la adresa indicata. Predarea pachetului se va face pe baza de semnatura de primire si prezentarea cartii de identitate a destinatarului.

Art. 1.10. Organizatorul va contacta telefonic cumparatorul si il va informa cu privire la urmatoarele situatii, dupa caz: adresa de destinatie nu este completa, destinatarul nu poate fi contactat, sau destinatarul nu este gasit la adresa de livrare desi s-a efectuat in prealabil confirmarea telefonica.

Art.1.11 In ipoteza de mai sus, in care livrarea nu poate fi efectuata, pachetul “ONE LOVE” achizitionat va fi disponibil pentru a fi ridicat de catre Cumparator, direct din incinta Cinema One Brasov cel tarziu pana la data de 09 Martie 2019.

Sectiunea 4. Datele cu caracter personal.

Art 1.12. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

Art 1.13. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: achizitionarea pachetului “ONE LOVE”, contactarea telefonica a cumparatorului si destinatarului, comunicarea documentelor fiscale, procedarea platilor, livrarea produselor. Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea achizitionarii si/sau prestarii serviciilor comandate.

Art. 1.14. Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot consulta sectiunea dedicata a site-ului Organizatorului: https://www.cinemaone.ro/gdpr/

 

Sectiunea 5. Încetarea Campaniei

Art 1.15. Campania “ONE LOVE” poate inceta în caz de forta majora, in cazul în care se epuizeaza stocul disponibil de pachete “ONE LOVE” sau Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua aceasta Campanie.

 

Sectiunea 6. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.16. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

Sectiunea 7. Regulamentul Oficial.

Art 1.17. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 8. Contact.

Art. 1.18. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti la adresa info@cinemaone.ro.

 

 

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

 

 

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI

~UNLOCK LOVE la Cinema One~

Castigatorii campaniei UNLOCK LOVE, sunt :

Locul 1. Bucataru Alexandra – COD 6678502390309
Locul 2. Stoica Vali – COD 3257702399614
Locul 3. Carcalet Alexandra – COD 3366202390893

Datorita faptului ca premiile nu au fost revendicate,rugăm urmatoarele 3 rezerve sa se ne contacteze :

Locul 1 – Pascu Diana Raluca
Locul 2 – Scrab Nicoleta Andra
Locul 3. Basca Lacramioara

 

Datorita faptului ca premiile nu au fost revendicate,rugăm urmatoarele 3 rezerve sa se ne contacteze : 27.03.2019

Locul 1 – Hadnagy Alexandra

Locul 2 –  Tica Ioana Ramona

Locul 3 – Alin Boro

Datorita faptului ca premiile nu au fost revendicate,rugăm urmatoarele 3 rezerve sa se ne contacteze : 02.04.2019

Locul 1 – Zolya Maria Alexandra

Locul 2 – Bogdan Mirica

Locul 3 – Popa Anton Alexandra

Va multumim!

 

08 Februarie – 08 Martie 2019 inclusiv

Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Campaniei initiata de catre Organizator, se adreseaza potentialilor participanti si reprezinta o serie de reguli ce trebuie respectate pentru buna desfasurare a acestei Campanii.

Art. 1. oRGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUl CAMPANIEI

1.1. Campania “Unlock Love la Cinema One” (in continuare “Campania”) este organizata de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan nr. 289, et.1, camera 17, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3806/2014, având Cod Unic de Înregistrare: RO32988801. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

1.2. Regulamentul este disponibil pe site-ul www.cinemaone.ro/Concurs/, precum si pe pagina de facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov, la sectiunea NOTES.

1.3. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanti. Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea si respectarea integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

1.4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea pe pagina www.cinemaone.ro/Concurs/ cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 

Art. 2. Aria de desfASurare a cAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara exclusiv in mediul online, in aplicatia de mobil a Organizatorului Cinema One.

 

Art. 3. DURATA CAMPANIEI

Campania va incepe pe data de 08 februarie 2019 ora 10:00 si se va desfasura pana pe data de 08 Martie 2019 inclusiv, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, urmand ca in data de 09 Martie 2019 in intervalul orar 09-18:00, sa se organizeze desemnarea castigatorilor.

 

Art. 4. PARTICIPANTII. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptarea neconditionata a tuturor prevederilor prezentului Regulament. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie doar persoanele fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania fara limita de varsta (denumiti in continuare „Participantul”/„Participantii”), care au descarcata aplicatia de mobil Cinema One.

Nu pot participa la Campanie angajatii EBS CINEMA SERVICES S.R.L, sotii si rudele acestora pana la gradul IV inclusiv.

4.2. Organizatorul considera inscrierea la Campanie ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

4.3. Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, pe paginile aferente retelelor de socializare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Art. 5. DESCRIEREA PREMIILOR

5.1. In cadrul campaniei Organizatorul ofera 3 premii care constau in:

 • Premiul 1 in valoare totala de 5.154,20 Lei NET include:

 • 2 Nopti de Cazare la Hotel Kronwell Brașov- camera Business pentru 2 persoane cu mic dejun inclus, cazare valabila pana la 31.03.2019 inclusiv;

 • 2 abonamente Belaqva Active Club Nautix cu o valabilitate de 6 luni ce ofera acces nelimitat BELAQVA Spa and Wellness (in incinta Kronwell Hotel Brasov) cat si la Active Wellness (in incinta Coresi Shopping Resort) la fitness, piscina, sauna si Thermarium;

 • 5 invitatii duble la film – valabile pana la 31.12.2019 si care permit accesul la orice film 2D/3D ce ruleaza la Cinema One cu exceptia avanpremierelor, in limita locurilor disponibile; Invitatiile nu includ ochelari 3D sau produse alimentare.

 • 10 vouchere popcorn mediu – valabile pana la 31.12.2019;

 • Premiul 2 in valoare totala de 622 Lei NET include:

 • 1 Noapte de Cazare la Hotel Kronwell Brașov- camera Business pentru 2 persoane cu mic dejun inclus, cazare valabila pana la 31.03.2019 inclusiv;

 • 6 invitatii simple la film – valabile pana la 31.12.2019 si care permit accesul la orice film 2D/3D ce ruleaza la Cinema One cu exceptia avanpremierelor, in limita locurilor disponibile; Invitatiile nu includ ochelari 3D sau produse alimentare.

 • 6 vouchere popcorn mediu – valabile pana la 31.12.2019;

 • Premiul 3 in valoare totala de 179,60 Lei NET include:

 • 4 invitatii simple la film – valabile pana la 31.12.2019 si care permit accesul la orice film 2D/3D ce ruleaza la Cinema One cu exceptia avanpremierelor, in limita locurilor disponibile; Invitatiile nu includ ochelari 3D sau produse alimentare.

 • 4 vouchere popcorn mediu – valabile pana la 31.12.2019;

Neutilizarea invitatiilor, a voucherelor si abonamentelor oferite ca premii, in perioada lor de valabilitate, va duce la pierderea posibilitatii utilizarii acestora.

5.2. Nu este posibila inlocuirea premiilor oferite cu bani sau alte beneficii. Impozitele aferente fiecarui premiu, dupa caz, datorate de catre Castigatori pentru veniturile din premiile castigate in cadrul prezentei Campanii vor fi achitate de catre Organizator si nu vor fi imputate castigatorilor.

Art. 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Pentru a se inscrie in concurs, participantii trebuie sa achizitioneze un bilet la orice film sau continut alternativ ce ruleaza la Cinema One in perioada campaniei si sa urmeze cativa pasi simpli:

 • Descarca aplicatia de mobil Cinema One (disponibila pentru a fi descarcata gratuit din Google Play si App Store) si se inregistreaza cu un cont de utilizator;

 • Introdu codul unic de concurs mentionat pe biletul de film/ continut alternativ (evidentiat conform graficii de mai jos) in aplicatia Cinema One la Sectiunea Concurs;

 • Pastrează biletul la film si bonul fiscal aferent achizitiei acestuia sau dupa caz factura emisa pentru biletele cumparate online, in vederea validarii castigatorilor;

 • Fiecare participant poate inscrie un numar nelimitat de coduri in perioada concursului, pentru mai multe sanse de castig.

 • La finalul perioadei de inscriere in concurs, Cinema One va genera o lista cu toate codurile inscrise in campanie si numele utilizatorului care le-a inscris.

 • Extragerea castigatorului se va face in mod aleatoriu, prin tragere la sorti.

GRAFICA BILET – Cod concurs:

 

*Grafica cod concurs bilet casierie.

*Grafica cod concurs bilet online.

6.2. Dupa finalizarea campaniei, pe 09 Martie 2019 se va organiza o tragere la sorti, in prezenta unui notar public, care va fi inregistrata video. Tragerea la sorti este un eveniment public. La cerere, orice persoana poate participa la acest eveniment. Cererea va fi facuta, in scris, la adresa Organizatorului, cu minimum 48 de ore inaintea desfasurarii tragerii la sorti.

In cadrul acestei trageri la sorti se vor desemna 3 castigatori si 9 rezerve (cate 3 rezerve pentru fiecare premiu).

Organizatorul isi declina orice raspundere, in situatia in care Participantii desemnati castigatori nu isi revendica premiile in termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data extragerii.

Pentru validarea castigatorilor si predarea premiilor, este necesar ca acestia sa prezinte biletul la film pe care este mentionat codul castigator si bonul fiscal aferent achizitiei sau factura aferenta, in cazul biletelor cumparate online.

 

In cazul in care unul dintre castigatori nu indeplineste conditiile pentru validare, acesta pierde orice drept asupra premiului, iar Organizatorul va acorda premiul unui alt Participant, din cele 3 rezerve extrase pentru premiul respectiv.

Premiul Campaniei va fi inmanat castigatorilor pe baza de proces verbal de predare-primire, sub forma de vouchere.

Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

Numele castigatorului va fi postat pe site-ul Orgaizatorului si pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov si pe site-ul www.cinemaone.ro/Concurs/.

Art. 7. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate mai sus, numai cu respectarea de catre Organizator a celor mentionate in prezentul Regulament, precum si in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

Art. 8. LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

Participantii Campaniei pot formula o plangere pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea acesteia la adresa de e-mail info@cinemaone.ro impreuna cu datele de contact (nume si prenume complet, adresa completa, numar de telefon). Plangerea se va analiza de catre o comisie desemnata de Organizator, in termen de 48 de ore de la inregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 72 de ore in cazul plangerilor primite sambata sau duminica, zile nelucratoare. Raspunsurile la sesizarile trimise, conform procedurii, se ofera in scris, prin e-mail.

Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator din culpa sa, de a intra in posesia premiului cuvenit.

Art.9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

9.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limitare la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.

9.2 Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care rezulta in privinta Organizatorului prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa cum urmeaza: pentru desemnarea castigatorilor acestui Campanie Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul furnizarii acestora poate atrage insa imposibilitatea participarii la Campanie.

9.3 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

9.7. Participantii la Campanie beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot consulta sectiunea dedicata a site-ului Organizatorului: https://www.cinemaone.ro/gdpr/

Art. 10. LITIGII

10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

10.2. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. Premiul nerevendicat sau nevalidat va ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Art. 11. CONTACT

Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

 

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Prin reprezentant legal

FLORIN MAFTEI

 

 

 

REGULAMENT CONCURS

”Rezervatia de ursi Libearty Zarnesti

28 ianuarie 2019 – 04 februarie 2019

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul Rezervatia de ursi Libearty Zarnesti (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.3. Participantii în cadrul campaniei sunt persoanele fizice rezidente in Romania si care sunt fani (care au apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art 1.4. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe site-ul www.cinemaone.ro cat si pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.6. Campania se desfasoara exclusiv pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in intervalul          28.01.2019 – 04.02.2019 ora 24:00 inclusiv, insa se poate incheia mai devreme sau mai tarziu de aceasta data, in functie de atingerea numarului de participanti si in limita premiilor disponibile.

Art 1.7. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al sectiunii www.facebook.com/cinemaonebrasov, care este fan (care a apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, pe paginile aferente retelelor de socializare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta si pe mijloacele de comunicare online ale partenerului.

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Comentariile la postarea Organizatorului, prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri sau imaginea Organizatorului.

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge mesajul lor de pe pagina sa de Facebook.

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. In cadrul campaniei, EBS CINEMA SERVICES S.R.L ofera 200 de premii care constau in cate 1 voucher oferit de Asociatia de protectie a animalelor „Milioane de prieteni” care permite intrarea gratuita pentru un copil (cu varsta cuprinsa intre 5 – 18 ani inclusiv) la Libearty – Bear Sanctuary Zarnesti.

Voucherele oferite vor avea grafica prezentata mai jos:

Premiile vor fi acordate primilor 200 de participanti, in ordinea cronologica a inscrierii in concurs.

Sectiunea 6. Modul de desfasurare a concursului si modalitatea de desemnare a castigatorilor.

Art.1.11. Cinema One va face public concursul pe pagina sa de Facebook https://www.facebook.com/cinemaonebrasov/. Pentru a te inscrie in concurs trebuie sa urmezi cativa pasi simpli:

 1. Scrie un comentariu la postarea concursului cu motivul pentru care iubesti animalele;
 2. Fiecare participant la concurs poate adauga un singur comentariu, in perioada concursului.
 3. Cinema One va premia cu cate 1 voucher primele 200 de comentarii la postarea de concurs, in ordinea cronologica a publicarii lor;
 4. Fiecare voucher ofera o intrare gratuita pentru un copil (cu varsta cuprinsa intre 5 – 18 ani inclusiv) la Libearty – Bear Sanctuary Zarnesti.
 5. Pentru a beneficia de gratuitate, posesorul voucherului trebuie sa fie insotit de cel putin o persoana adulta care achizitioneaza un bilet la pret intreg. Conditia se considera indeplinita si in situatia in care dintr-un grup de persoane doar una achizitioneaza un bilet la pret intreg iar restul sunt posesori de vouchere castigate in cadrul campaniei desfasurate de Cinema One;
 6. Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.12 Castigatorii va fi contactati de catre Organizator printr-un mesaj privat sau chiar printr-un comentariu la postarea de concurs. Premiile vor fi predate castigatorilor in incinta cinematografului Cinema One, dupa indeplinirea formalitatilor necesare.

In cazul in care castigatorii nu isi revendica premiul in termen de 14 zile calendaristice de la data la care au fost declarati castigatori, acestia pierd orice drept asupra premiului, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

In cazul in care Castigatorii nu indeplinesc conditiile si criteriile de participare la concurs, acestia pierd orice drept asupra premiului castigat, iar Organizatorul va opta intre a acorda premiul unui alt participant, in ordinea cronologica a inscrierii in concurs sau a lasa premiul nedistribuit in vederea organizarii unui nou concurs.

Nu este posibila transmiterea premiului sau inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de compania EBS CINEMA SERVICES S.R.L, in scopul organizarii prezentei Campanii.

Art 1.14. Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Art. 1.15. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.16. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.17. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.18. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.19. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

REGULAMENT CAMPANIE

#ShareOneSmile

19 ianuarie 2019 – 09 februarie 2019

 

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Art 1.1. Campania #ShareOneSmile” (in continuare “Campanie”) este desfasurata de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza se desfasoara pe site-ul www.cinemaone.ro si pe retelele de socializare Facebook si Instagram.

Art 1.3. Participantii în cadrul campaniei sunt persoanele fizice rezidente in Romania, cu varsta de minim 14 ani impliniti la data inceperii campaniei, care apreciaza sau urmaresc paginile Cinema One deschise pe retelele de socializare Facebook si Instagram. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art 1.4. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe site-ul www.cinemaone.ro cat si pe pagina de Instagram Cinema One si www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta publica pe site si pe retelele de socializare.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.6. Campania se va desfasura pe o perioada de 3 saptamani, in intervalul 19 ianuarie 2019 – 09 februarie 2019 ora 24:00, inclusiv.

La sfarsitul campaniei Organizatorul va recompensa cu cate 1 voucher de popcorn mic toti participantii care au contribuit cu cel putin o fotografie la Campanie. Pentru clarificare, se acorda un singur premiu fiecarui participant (identificat dupa contul de utilizator inregistrat pe retelele de socializare), indiferent de numarul de fotografii postate in perioada Campaniei.

Art 1.7. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice client Cinema One care are cont pe retelele de socializare Facebook sau Instagram si apreciaza/ urmareste pagina cinema.onebrasov (Instagram) sau www.facebook.com/cinemaonebrasov. Participantul trebuie sa aiba domiciliul/resedinta in Romania si varsta de minim 14 ani, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L, a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, clientii Cinema One sunt de acord ca Organizatorul sa publice cele mai reusite si haioase fotografii din cele incarcate pe retelele de socializare cu hastagul campaniei pe site-ul www.cinemaone.ro  in galeria dedicata din sectiunea campaniei #ShareOneSmile.

Totodata, in cazul in care vor castiga, persoanele care se inscriu in Campanie sunt de acord ca Organizatorul sa le faca public numele, in scopuri publicitare, pe paginile aferente retelelor de socializare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Postarile prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri sau imaginea Organizatorului.

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus vor fi descalificati.

Sectiunea 5. Descrierea Campaniei

Art.1.10. In cadrul campaniei, Organizatorul isi propune sa stranga cat mai multe zambete, astfel:

 • Cinema One va pune la dispozitia clientilor sai in salile de cinema diverse elemente de recuzita (props-uri): zambete, barbi, ochelari de ski, etc.
 • Clientii Cinema One vor fi provocati printr-un mesaj ce va fi afisat pe ecrane, sa isi faca o fotografie folosind elementele de recuzita si sa o posteze pe retelele de socializare folosind hastagul campaniei: #ShareOneSmile.
 • Cinema One va crea o sectiune speciala pe site-ul cinemaone.ro unde va fi contorizat numarul de „zambete” adunate in cadrul campaniei, respectiv numarul de postari pe retelele de socializare din partea clientilor Cinema One care contin hastagul #ShareOneSmile.
 • Cele mai reusite si haioase fotografii din cele incarcate pe retelele de socializare cu hastagul campaniei, vor fi publicate si pe site-ul cinemaone.ro in galeria dedicata din sectiunea campaniei #ShareOneSmile.
 • La sfarsitul campaniei, Cinema One va premia toti participantii la campanie cu cate 1 voucher de popcorn mic. Fiecare voucher este valabil 30 de zile de la momentul predarii, utilizarea lui in incinta Cinema One nefiind conditionata de achizitionarea unui bilet la film.

*Voucherele sunt transmisibile si incep de la seria POPMI 0001.

Predarea voucherelor se va face incepand cu data de 10 februarie 2019.

Fiecare participant este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.11 In cazul in care participantii la campanie nu isi revendica premiul in termen de 14 zile calendaristice de la data finalizarii campaniei, acestia pierd orice drept asupra premiilor, care vor ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

In cazul in care participantii nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la campanie, acestia pierd orice drept asupra premiilor.

Castigatorii isi va primi premiile conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare. Castigatorii vor intra in posesia premiilor prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiilor se va face sub forma de voucher, in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat cu Organizatorul.

Nu este posibila inlocuirea premiilorcu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 6. Datele cu caracter personal.

Art 1.12. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de compania EBS CINEMA SERVICES S.R.L, in scopul organizarii prezentei Campanii.

Art 1.13. Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Art. 1.14. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Sectiunea 7. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.15. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 8. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.16. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 9. Regulamentul Oficial.

Art 1.17. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 10. Contact.

Art. 1.18. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

 

Campania “SARBATORESTE ROMANESTE LA CINEMA ONE”.

 

Astfel, urmatoarele filme romanesti programate sa ruleze la Cinema One in data de 24 ianuarie 2019 vor fi puse la dispozitia publicului in mod gratuit (in limita locurilor disponibile) sau la tarif special de                    10 Lei (TVA inclus)/ bilet:

 • BD intra in actiune – gratuit – sala 3 – ora 11:00
 • Romania neimblanzita – 10 lei/ bilet – sala 3 – ora 15:00
 • Povestea unui pierde – vara – 10 lei/ bilet – sala 8 – 16:00
 • Coboram la prima – 10 lei/ bilet –sala 3 – 17:00
 • Morometii 2– 10 lei/ bilet – sala 8 – ora 18:00
 • Pup-o Ma! – 10 lei/ bilet – sala 3 – ora 19:00
 • Morometii 2 -10 lei/ bilet – sala 3- ora 21:00

*Campania “SARBATORIM ROMANESTE LA CINEMA ONE” nu se va cumula cu alte promotii/ campanii in desfasurare in cadrul Cinema One.

**Campania se aplica pentru biletele la filmele mai sus mentionate, achizitionate atat online (site sau aplicatia de mobil Cinema One) cat si direct de la casele de marcat din incinta cinematografului.

EXCEPTII:

 • Campania “SARBATORIM ROMANESTE LA CINEMA ONE” nu vizeaza Pachetele One For Two al caror pret de vanzare ramane pretul de lista afisat.
 • Achizitiile efectuate prin aplicatia de mobil Cinema One pentru filmele cu tarif special de 24 ianuarie 2019 nu vor mai beneficia de reducerea de 10%.

REGULAMENT CONCURS

#FunPopcorn – #OnePopcorn

15 ianuarie 2019 – 15 februarie 2019

 

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul #FunPopcorn – #OnePopcorn” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe pagina de Instagram cinema.onebrasov.

Art 1.3. Participantii în cadrul campaniei sunt persoanele fizice rezidente in Romania, cu varsta de minim 14 ani impliniti la data finalizarii concursului, si care urmaresc pagina de Instagram cinema.onebrasov. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art 1.4. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe site-ul www.cinemaone.ro cat si pe pagina de Instagram Cinema One.

Art 1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe Instagram cinema.onebrasov.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.6. Campania se desfasoara exclusiv pe pagina de Instagram cinema.onebrasov, in intervalul                          15 ianuarie 2019 – 15 februarie 2019 ora 24:00, inclusiv.

Desemnarea castigatorului se va face in data de 16 februarie 2019 in intervalul orar 10:00- 17:00.

Art 1.7. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice persoana care are cont de Instagram si urmareste pagina  cinema.onebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania si care are varsta de minim 14 ani, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, pe paginile aferente retelelor de socializare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Postarile prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri sau imaginea Organizatorului.

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge mesajul lor de pe pagina sa de Instagram.

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. In cadrul campaniei, EBS CINEMA SERVICES S.R.L ofera 1 premiu care consta in:

 • 31 de vouchere popcorn mediu* cu seriile POPME0001 –POPME0032 inclusiv, valabile 31 de zile de la momentul predarii, utilizarea lor in incinta Cinema One nefiind conditionata de achizitionarea unui bilet la film – valoarea premiului este de 337,90 Lei Net.

*Voucherele sunt transmisibile si pot fi folosite mai multe intr-o zi.

Sectiunea 6. Modul de desfasurare a concursului si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. Pentru a te inscrie in concurs trebuie sa ai cel putin 14 ani impliniti la data finalizarii concursului si sa urmezi cativa pasi simpli:

 1. Da follow (urmareste) pagina de Instagram cinema.onebrasov;
 2. Incarca o fotografie ce te prezinta pe tine cu o cutie de popcorn Cinema One pe contul tau de Instagram;
 3. Foloseste hastagul #FunPopcorn si #OnePopcorn si eticheteaza si pagina cinema.onebrasov;
 4. Pentru mai multe sanse de castig, poti adauga mai multe postari, cu respectarea conditiilor de mai sus, pe perioada concursului.
 5. Extragerea castigatorului se va face aleatoriu prin intermediul site-ului random.org

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.12 Castigatorul va fi contactat/instiintat de catre Organizator prin intermediul unei postari in care se va mentiona numele acestuia, pe pagina sa de Instagram.

In cazul in care castigatorul nu isi revendica premiul in termen de 14 zile calendaristice de la data la care a fost declarat castigator, acesta pierde orice drept asupra premiului, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

In cazul in care Castigatorul nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, iar Organizatorul va opta intre a organiza o noua extragere sau a lasa premiul nedistribuit in vederea organizarii unui nou concurs.

Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare. Castigatorul va intra in posesia premiilor prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiilor se va face sub forma de voucher, in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre castigator si Organizator.

Nu este posibila inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de compania EBS CINEMA SERVICES S.R.L, in scopul organizarii prezentei Campanii.

Art 1.14. Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Art. 1.15. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.16. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.17. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.18. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.19. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

 

REGULAMENT CONCURS

MOȘ CRĂCIUN TE PROVOACĂ SĂ ARZI CALORII

21 decembrie 2018 – 21 ianuarie 2019

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul MOȘ CRĂCIUN TE PROVOACĂ SĂ ARZI CALORII” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.3. Participantii în cadrul campaniei sunt persoanele fizice rezidente in Romania, cu varsta de minim 18 ani impliniti la data finalizarii concursului, si care sunt fani (care au apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art 1.4. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe site-ul www.cinemaone.ro cat si pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.6. Campania se desfasoara exclusiv pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in intervalul          21 decembrie 2018 – 21 ianuarie 2019 ora 24:00, inclusiv.

Desemnarea castigatorului se va face in data de 22 ianuarie 2019 in intervalul orar 10:00- 17:00.

Art 1.7. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al sectiunii www.facebook.com/cinemaonebrasov, care este fan (care a apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania si care are varsta de minim 18 ani, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, pe paginile aferente retelelor de socializare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Comentariile la postarea Organizatorului, prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri sau imaginea Organizatorului.

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge mesajul lor de pe pagina sa de Facebook.

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. In cadrul campaniei, EBS CINEMA SERVICES S.R.L ofera 2 premii care constau in:

 • Premiul principal: 1 abonament Active Club Nautix cu o valabilitate de 6 luni ce ofera acces nelimitat BELAQVA Spa and Wellness (in incinta Kronwell Hotel Brasov) cat si la Active Wellness (in incinta Coresi Shopping Resort) la fitness, piscina, sauna si Thermarium – premiu in valoare de 2.000 Lei net;
 • Premiul de consolare: 5 invitatii simple la film, valabile pana la data de 23.02.2019 care permit accesul la orice film 2D/ 3D (cu exceptia avanpremierelor) programat sa ruleze la Cinema One – premiu in valoare totala de 170 Lei net;

Sectiunea 6. Modul de desfasurare a concursului si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. Cinema One va face public concursul pe pagina sa de Facebook https://www.facebook.com/cinemaonebrasov/. Pentru a te inscrie in concurs trebuie sa ai cel putin 18 ani impliniti la data finalizarii concursului si sa urmezi cativa pasi simpli:

 1. Eticheteaza printr-un comentariu la postarea concursului un prieten pe care il provoci sa mearga la sala;
 2. Asigura-te ca prietenul pe care l-ai etichetat a apreciat si el pagina de Facebook Cinema One, pentru ca inscrierea in concurs sa fie validă;
 3. Fiecare participant la concurs poate adauga un singur comentariu, in perioada concursului.
 4. Extragerea castigatorului se va face aleatoriu prin intermediul site-ului commentpicker.com.
 5. Daca este ales castigator comentariul tau, Cinema One iti ofera si un premiu de consolare pentru prietenul pe care l-ai etichetat cand te-ai inscris in concurs, premiu care consta in 5 invitatii la film;

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.12 Castigatorul va fi contactat/instiintat de catre Organizator prin intermediul unei postari in care se va mentiona numele acestuia, pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov.

In cazul in care castigatorul nu isi revendica premiul in termen de 14 zile calendaristice de la data la care a fost declarat castigator, acesta pierde orice drept asupra premiului, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

In cazul in care Castigatorul nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, iar Organizatorul va opta intre a organiza o noua extragere sau a lasa premiul nedistribuit in vederea organizarii unui nou concurs.

Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare. Castigatorul va intra in posesia premiilor prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiilor se va face sub forma de voucher, in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre castigator si Organizator.

Nu este posibila transmiterea premiului sau inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de compania EBS CINEMA SERVICES S.R.L, in scopul organizarii prezentei Campanii.

Art 1.14. Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Art. 1.15. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.16. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.17. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.18. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.19. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

Mecanismul campaniei:

 • Campania vizeaza acordarea unui numar maxim de 87 de cadouri constand in pungute cu produse cosmetice si cate un voucher popcorn mic catre clientii care vor cumpara un bilet si vor veni la Cinema One sa vizioneze filmul “A doua sansa” distribuit in Romania de Vertical Entertainment, astfel:
 • proiectie la ora 17:47 – Sala 7
 • proiectie la ora 19:45 – Sala 7
 • proiectie la ora 20:45 – Sala 8
 • Cele 87 de Vouchere popcorn mic – editia de Craciun, sunt oferite de Cinema One si sunt valabile pana la data de 31.01.2019;
 • Campania se poate cumula cu promotia Cinema One “Women’s Night Out” valabila in fiecare zi de JOI la Cinema One potrivit careia la achizitionarea unui bilet la film dupa ora 17:00, doamnele si domnisoarele primesc discount de 50% la popcorn, nachos si sucuri la dozator;

BLACK FRIDAY

Campania “BLACK FRIDAY” va fi activa doar in data de 23 noiembrie 2018 (in intervalul orar            00:01 – 23:59), astfel incat orice persoana interesata va putea sa achizitioneze prin intermediul aplicatiei de mobil CINEMA ONE sau direct de pe site-ul https://www.cinemaone.ro/ bilete la filme 2D/3D programate sa ruleze la cinematograful Cinema One Brasov in saptamana 23 – 29 noiembrie 2018, la pretul unic de 13 Lei (TVA inclus)/ bilet.

 

*Campania “BLACK FRIDAY” nu se va cumula cu alte promotii/ campanii in desfasurare in incinta cinematografului Cinema One.

 

**Pe perioada campaniei „BLACK FRIDAY” reducerea comerciala de 10% aplicata achizitiilor de bilete realizate prin aplicatia de mobil Cinema One nu va fi activa.

 

***Biletele la film achizitionate in cadrul Campaniei “BLACK FRIDAY” nu pot fi restituite sau inlocuite cu bani si alte beneficii.

 

EXCEPTII:

 • Campania “BLACK FRIDAY”nu vizeaza Pachetele One For Two al caror pret de vanzare ramane pretul de lista afisat.
 • Campania nu se aplica biletelor achizitionate direct de la casele de marcat din incinta cinematografului Cinema One Brasov.

 

One Man, One Show

 

In cadrul campaniei, Cinema One ofera cate o bere fiecarui barbat care achizitioneaza un bilet si vine la film in data de 19.11.2018. Pentru a avea ocazia sa isi petreaca timpul singuri, primii 100 de clienti barbati vor fi rasplatiti si cu un cadou pentru doamne, respectiv un voucher de 20% reducere la serviciile oferite de salonul FORMA by Antochi Dragos din Brasov.

Campania se adreseaza doar barbatilor clienti ai cinematografului Cinema One, care au minim 18 ani impliniti la data campaniei si este valabila doar in data de 19.11.2018.

Mecanismul campaniei:

 • achizitioneaza un bilet la un film (2D/ 3D) programat sa ruleze la Cinema One in data de 19.11.2018 si vei primi „din partea casei” o bere;
 • poti achizitiona biletul online (site si aplicatia de mobil Cinema One) sau direct de la casieriile din incinta cinematografului;
 • daca ai achizitionat biletul online, prezinta codul la casieria speciala pentru a primi berea cu care Cinema One face cinste;
 • primii 100 de clienti barbati vor primi si un voucher de reducere la servicii de hair-styling (tuns si aranjat), voucher* oferit de partenerul campaniei „Salon FORMA by Antochi Dragos”

 

*Voucherele de 20% discount oferite de partenerul campaniei Salon FORMA by Antochi Dragos sunt valabile pana la data de 31.03.2019 si pot fi utilizate doar pe baza de programare telefonica prealabila;

 

**Campanie este valabila in limita stocului disponibil.

REGULAMENT CAMPANIE

“MARATONUL DE HALLOWEEN”

 

 

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Art 1.1. Campania “Maratonul de Halloween” (in continuare “Campania”) este organizata de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti.

Art 1.2. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art 1.3. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe https://www.cinemaone.ro/.

Art 1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe https://www.cinemaone.ro/.

 

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei

Art 1.5. Campania se deruleaza exclusiv in incinta Cinematografului Cinema One, amplasat in Brasov, Str Zaharia Stancu, nr. 1, Coresi Shopping Resort.

Art. 1.6. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca respectiva Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

 

Sectiunea 3. Dreptul de participare

Art 1.7. Prezenta Campanie se adresează tuturor clientilor Cinema One, care au minim 18 ani impliniti.

 

Sectiunea 4. Descrierea si mecanismul Campaniei

Art.1.8. Organizatorul lanseaza campania ”Maratonul de Halloween” ce va fi organizata in data de 31.10.2018 incepand cu ora 22:00 in Sala 8 a cinematografului Cinema One Brasov in urmatoarele conditii:

 • Filmele care ruleaza (rating IM18): Winchester:Casa spiritelor, Necunoscutii: Pradatori in noapte, Mostenire diabolica;
 • Tarif bilet: 30 Lei TVA inclus (pentru toate cele 3 filme din cadrul maratonului)
 • Biletele pot fi achizitionate incepand cu data de 24.10.2018 atat de la casieriile Cinema One cat si online (site si aplicatia de mobil Cinema One)
 • Biletele achizitionate prin aplicatia Cinema One beneficiaza de 10% reducere comerciala din pretul de lista, astfel incat pot fi achizitionate la pretul de 27 Lei TVA inclus/ bilet.
 • Campania nu se cumuleaza cu promotia Orange Film;

 

Accesul la Maratonul de Halloween va fi permis pe baza de bilet valabil, in limita locurilor disponibile, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a solicita actul de identitate (buletin, carte de identitate, pasaport, permis de conducere, dupa caz) in scopul de a verifica indeplinirea conditiei de varsta (minim 18 ani impliniti) la momentul achizitionarii biletelor sau la momentul accesului in sala de cinematograf.

 

Sectiunea 4. Datele cu caracter personal

Art 1.9. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de compania EBS CINEMA SERVICES S.R.L, in scopul organizarii prezentei Campanii.

Art 1.10. Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Art. 1.11. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

Sectiunea 7. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial

Art 1.12. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile descrise in prezentul regulament sau din decizia Organizatorului.

 

Sectiunea 8. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.13. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

Sectiunea 9. Regulamentul Oficial.

Art 1.14. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

 

Sectiunea 10. Contact.

Art. 1.15 Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

 

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT CONCURS

” EXPERIENTA CA IN FILME”

08 Octombrie- 11 Octombrie 2018

 

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul CASTIGA O EXPERIENTA PLINA DE ADRENALINA” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.3. Participantii în cadrul campaniei sunt persoanele fizice rezidente in Romania, cu varsta de 18 ani impliniti la data finalizarii concursului, si care sunt fani (care au apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art 1.4. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.6. Campania se desfasoara exclusiv pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in intervalul          08 octombrie ora 15:00 – 11 octombrie ora 23:59, inclusiv.

Art 1.7. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al sectiunii www.facebook.com/cinemaonebrasov, care este fan (care a apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania si care are varsta de 18 ani, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Comentariile la postarea Organizatorului, prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri,

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar mesajul lor va fi sters de pe pagina de Facebook a Organizatorului.

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. In cadrul campaniei, EBS CINEMA SERVICES S.R.L ofera 1 premiu, in valoare totala de 500 Lei,  premiu care consta in:

 • o plimbare cu masina de curse condusa de pilotul Istvan Soos in cadrul Trofeului OPEL – Campionatul National de Viteza in Coasta (pe traseul Brasov – Poiana Brasov) in timpul antrenamentului din data de 13 octombrie 2018.

 

Sectiunea 6. Modul de desfasurare a concursului si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. Pentru a participa la concurs trebuie sa ai cel putin 18 ani impliniti la data finalizarii concursului si sa urmezi cativa pasi simpli:

 1. Raspunde la provocarea Cinema One si scrie intr-un comentariu la postarea Concursului pe pagina de Facebook, solutia la jocul “Spanzuratoarea”

S U _ _ _ _   I _ _ _E Z_

 1. Fiecare participant la concurs poate adauga un singur comentariu, in perioada concursului.
 2. aleatoriu prin intermediul site-ului commentpicker.com.
 3. Comentariul ales este desemnat castigator doar daca contine solutia corecta la jocul “Spanzuratoarea”, in caz contrar, extragerea va fi reluata.
 4. Castigatorul va surprinde printr-o fotografie experienta lui de pe traseu, acesta exprimandu-si in mod neechivoc acordul ca Organizatorul sa posteze pe site-urile sale de socializare aceasta fotografie, in scop de marketing.

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie. Participantul trebuie sa

Art.1.12 Castigatorul va fi contactat/instiintat de catre Organizator prin intermediul unei postari in care se va mentiona numele acestuia, pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in data de 12 octombrie 2018.

In cazul in care castigatorul nu isi revendica premiul in termen de 1 zile calendaristica de la data la care a fost declarat castigator, acesta pierde orice drept asupra premiului, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

In cazul in care Castigatorul nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, iar Organizatorul va opta intre a organiza o noua extragere sau a lasa premiul nedistribuit in vederea organizarii unui nou concurs.

Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea cartii de identitate, in cadrul evenimentului Trofeului Opel din cadrul Campionatului National de Viteza in Coasta 2018, in Brasov.

Nu este posibila transmiterea premiului sau inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de compania EBS CINEMA SERVICES S.R.L, in scopul organizarii prezentei Campanii.

Art 1.14. Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Art. 1.15. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.16. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.17. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.18. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.19. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

 

 

 

 

 

REGULAMENT CONCURS

”EXPERIENTE CA IN FILME”

14 August- 28 August 2018

 

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul EXPERIENTE CA IN FILME” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.3. Participantii în cadrul campaniei sunt persoanele fizice rezidente in Romania, cu varsta de 18 ani impliniti la data finalizarii concursului, si care sunt fani (care au apasat butonul LIKE) ai paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art 1.4. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.6. Campania se desfasoara exclusiv pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in intervalul          14 august ora 12:00– 28 august 2018 ora 23:59, inclusiv.

Art 1.7. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al sectiunii www.facebook.com/cinemaonebrasov, care este fan (care a apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania si care are varsta de 18 ani, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Comentariile la postarea Organizatorului, prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri,

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar mesajul lor va fi sters de pe pagina de Facebook a Organizatorului.

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. In cadrul campaniei, EBS CINEMA SERVICES S.R.L ofera 1 premiu, in valoare totala de 500 Lei, sub forma a 2 vouchere, premiu care consta in:

 • Zbor clasic cu parapanta, in tandem, pentru 2 persoane cu decolare de pe Vf. Bunloc (1200m), cu o durata de aproximav 10 minute, cu taxa de filmare si poza incluse – o singura data, in functie de disponibilitate, pe baza de rezervare, in termen de cel mult 2 luni de la castigarea premiului.

 

*Voucherul nu include si urcarea cu telescaunul sau telecabina. Pretul acestor bilete va fi suportat individual de catre Castigator.

Sectiunea 6. Modul de desfasurare a concursului si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. Pentru a participa la concurs trebuie sa ai cel putin 18 ani impliniti la data finalizarii concursului si sa urmezi cativa pasi simpli:

 1. Raspunde la postarea Concursului de pe pagina de Facebook Cinema One cu un comentariu in care sa etichetezi 1 persoana cu care doresti sa ai aceasta aventura, in perioada de desfasurare a concursului. Persoana etichetata trebuie sa indeplineasca si ea conditia de varsta (18 ani impliniti) la data finalizarii Campaniei.
 2. Fiecare participant la concurs poate adauga un singur comentariu, in perioada concursului.
 3. Castigatorul va fi desemnat in data de 29 August 2018, extragerea fiind realizata prin intermediul site-ului commentpicker.com .
 4. Premiul va fi inmanat castigatorului in incinta Cinema One, sub forma de vouchere, pe baza de proces verbal de predare-primire;
 5. Castigatorul, impreuna cu prietenul etichetat in comentariul la Concurs vor putea programa o plimbare cu parapanta, o singura data, in termen de cel mult 2 luni de la castigarea premiului.
 6. Castigatorul impreuna cu prietenul etichetat va surprinde printr-o fotografie experienta lor cu parapanta, acestia exprimandu-si in mod neechivoc acordul ca Organizatorul sa posteze pe site-urile sale de socializare aceasta fotografie, in scop de marketing.

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.12 Castigatorul va fi contactat/instiintat de catre Organizator prin intermediul unei postari in care se va mentiona numele acestuia, pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in data de 29 august 2018.

In cazul in care castigatorul nu isi revendica premiul in termen de 14 zile calendaristice de la data la care au fost declarant castigator, acesta pierde orice drept asupra premiului, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

In cazul in care Castigatorul nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, iar Organizatorul va opta intre a organiza o noua extragere sau a lasa premiul nedistribuit in vederea organizarii unui nou concurs.

Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiului se va face in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre castigatori si Organizator.

Nu este posibila transmiterea premiului sau inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de compania EBS CINEMA SERVICES S.R.L, in scopul organizarii prezentei Campanii.

Art 1.14. Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Art. 1.15. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.16. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.17. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.18. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.19. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

REGULAMENT CONCURS

”CASTIGA UN JOC DE CARCASSONNE”

06 august – 12 august 2018

 

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul Castiga un joc de Carcassonne” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.3. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

 

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.5. Campania se desfasoara exclusiv pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in intervalul          06 august 2018, incepand cu ora 12:00 si pana la data de 12 august 2018, ora 12:00, inclusiv.

Art 1.6. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Art. 1.7. Desemnarea Castigatorilor se va face in data de 13 August 2018 la ora 15:00.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al sectiunii www.facebook.com/cinemaonebrasov, care este fan (care a apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania, posesori ai unei Carti de identitate, cu varsta de minim 14 ani impliniti la data Campaniei, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Comentariile la postarea Organizatorului, prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, imagini sau simboluri cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri,

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar mesajul lor va fi sters de pe pagina de Facebook a Organizatorului.

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. In cadrul campaniei, EBS CINEMA SERVICES S.R.L ofera 1 premiu, pentru 1 castigator, premiu ce consta in:

 • Joc Carcassonne – 1 bucata in valoare de 220 Lei TVA inclus.

Sectiunea 6. Mecanismul campaniei si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. In cadrul concursului participantii vor trebui sa urmeze cativa pasi simpli pentru a participa:

 1. Cinema One va face public concursul “Castiga un joc de Carcassonne” pe pagina sa de Facebook (https://www.facebook.com/cinemaonebrasov/);
 2. Participanții vor răspunde la postarea concursului cu un comentariu in care sa eticheteze minim 1 si maxim 5 prieteni cu care ar dori sa joace Jocul Carcassonne;
 3. Inscrie-te in concurs conform indicatiilor de mai sus in perioada campaniei, respectiv 06 august 2018, incepand cu ora 12:00 si pana la data de 12 august 2018, ora 12:00, inclusiv.
 4. Fiecare participant la concurs poate adauga un singur comentariu, in perioada concursului.
 5. Castigatorul va fi desemnat in data de 13 August 2018 la ora 15:00, extragerea fiind realizata in mod aleatoriu prin intermediul site-ului commentpicker.com.
 6. Premiul va fi inmanat castigatorului in incinta Cinema One Brasov.

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.12 Numele castigatorului va fi facut public pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov.

In cazul in care castigatorul nu isi ridica premiul in termen de 14 zile calendaristice de la data la care au fost declarat castigator, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

In cazul in care se constata ca persoana care a castigat nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs, conform prezentului regulament, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, iar Organizatorul va opta intre a organiza o noua extragere sau a lasa premiul nedistribuit in vederea organizarii unui nou concurs.

Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiului se va face in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre castigator si Organizator.

Nu este posibila transmiterea premiului sau inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de compania EBS CINEMA SERVICES S.R.L, in scopul organizarii prezentei Campanii.

Art 1.14. Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Art. 1.15. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.16. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.17. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.18. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.19. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

 

REGULAMENT CONCURS

”CE FILM CREZI CĂ I-AR PLĂCEA ANIMALUȚULUI TĂU DE COMPANIE?”

27 iulie 2018 – 01 august 2018

 

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul Ce film crezi că i-ar plăcea animăluțului tău de companie?” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.3. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

 

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.5. Campania se desfasoara exclusiv pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in intervalul 27 iulie 2018, incepand cu ora 10:10 si pana la data de 01 august 2018, ora 12:00, inclusiv.

Art 1.6. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Art. 1.7. Desemnarea Castigatorilor se va face in data de 01 August 2018 la ora 15:00.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al sectiunii www.facebook.com/cinemaonebrasov, care este fan (care a apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania, posesori ai unei Carti de identitate, cu varsta de minim 14 ani impliniti la data Campaniei, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Comentariile la postarea Organizatorului, prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, imagini sau simboluri cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri,

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar mesajul lor va fi sters de pe pagina de Facebook a Organizatorului.

 

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. In cadrul campaniei, EBS CINEMA SERVICES S.R.L in parteneriat cu ”CABINET VETERINAR BRASOV– DR.TELEANU DRAGOS”, ofera 3 premii, pentru 3 castigatori, astfel:

Premiul 1: în valoare maximă de 284 Lei (în funcție de talia câinelui sau pisicii) include:

 • Pentru animăluț: – vaccinare completa – 1 buc.

– deparazitare interna – 1 buc.

– deparazitare externa – 1 buc.

– mancare pentru caine sau pisica, dupa caz, Virbac Veterinary Nutrition HPM Hiper                                                                 premium (sac 3 kg) – 1 buc.

 • Pentru stăpân: O invitatie la film (cu exceptia avanpremierelor) pentru 1 persoana – la Cinema One;

 

Premiul 2: în valoare maximă de 199 Lei (în funcție de talia câinelui sau pisicii) include:

 • Pentru animăluț: – vaccinare completa – 1 buc.

– deparazitare interna – 1 buc.

– deparazitare externa – 1 buc.

 • Pentru stăpân: O invitatie la film (cu exceptia avanpremierelor) pentru 1 persoana – la Cinema One;

Premiul 3: în valoare maximă de 139 Lei (în funcție de talia câinelui sau pisicii) include:

 • Pentru animăluț: – vaccinare completa – 1 buc.

– deparazitare externa – 1 buc.

 • Pentru stăpân: O invitatie la film (cu exceptia avanpremierelor) pentru 1 persoana – la Cinema One;

 

Sectiunea 6. Mecanismul campaniei si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. In cadrul concursului participantii vor trebui sa urmeze cativa pasi simpli pentru a participa:

 1. Cinema One va face public concursul “Ce film crezi că i-ar plăcea animăluțului tău de companie?” pe pagina sa de Facebook (https://www.facebook.com/cinemaonebrasov/) oferind 3 variante de titluri, la alegere;
 2. Participanții vor răspunde la postarea concursului cu un comentariu care sa contina o fotografie a animalutului lor de companie, impreuna cu titlul filmului preferat, din cele 3 variante indicate de Organizator.
 3. Inscrie-te in concurs conform indicatiilor de mai sus in perioada campaniei, respectiv 27 iulie 2018, incepand cu ora 10:10 si pana la data de 01 august 2018, ora 12:00, inclusiv.
 4. Fiecare participant la concurs poate adauga un singur comentariu, in perioada concursului. Atentie!! te poti inscrie in concurs cu un singur animăluț de companie, intrucat premiile oferite sunt individuale.
 5. Castigatorul va fi desemnat in data de 01 August 2018 la ora 15:00, extragerea fiind realizata in mod aleatoriu prin intermediul site-ului commentpicker.com.
 6. Organizatorul va efectua 3 extrageri, pentru cele 3 premii puse in joc, incepand cu Premiul 1.
 7. Premiile vor fi inmanate castigatorilor sub forma de vouchere si vor putea fi utilizate in perioada lor de valabilitate, respectiv:
 • pana la 31.03.2019 pentru voucherele de servicii veterinare;
 • 1 luna de la momentul predarii pentru voucherele Cinema One (invitatie la film)

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.12 Numele castigatorilor vor fi facute public pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov.

In cazul in care unul sau mai multi castigatori nu isi ridica premiul in termen de 14 zile calendaristice de la data la care au fost declarati castigatori, acestia pierd orice drept asupra premiului castigat, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

In cazul in care se constata ca unul sau mai multi castigatori nu indeplinesc conditiile si criteriile de participare la concurs, acestia pierd orice drept asupra premiilor castigate, iar Organizatorul va opta intre a organiza o noua extragere sau a lasa premiul nedistribuit in vederea organizarii unui nou concurs.

Castigatorii isi vor primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Castigatorii vor intra in posesia premiilor prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiilor se va face sub forma de voucher, in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre castigatori si Organizator.

Nu este posibila transmiterea premiului sau inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de compania EBS CINEMA SERVICES S.R.L, in scopul organizarii prezentei Campanii.

Art 1.14. Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Art. 1.15. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.16. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.17. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.18. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.19. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

 

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

 

REGULAMENT GENERAL PENTRU CONCURSURILE ORGANIZATE PE PAGINA DE FACEBOOK CINEMA ONE BRASOV

Prezentul Regulament are scopul de a prezenta regulile generale cu privire la modalitatea de participare la concursurile initiata de catre Organizator pe pagina sa de Facebook si se adreseaza potentialilor participanti.

Art. 1. Organizatorul concursurilor

Concursurile organizate pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sunt organizate de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, Sector 3, Bucuresti.

Prezentul regulament general se aplica tuturor concursurilor organizate pe pagina de Facebook Cinema One si se completeaza cu prevederile speciale publicate pe pagina de Facebook a Organizatorului pentru fiecare concurs in parte. Dispozitiile prezentului Regulament general sunt obligatorii pentru toti participantii la concurs.

Regulamentul general este disponibil pe site-ul www.cinemaone.ro/Concurs, precum si pe pagina de facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov, la sectiunea NOTES.

Art. 2. Aria de desfasurare a concursurilor

Concursurile sunt organizate si se desfasoara exclusiv in mediul online, pe pagina de Facebook a Organizatorului www.facebook.com/cinemaonebrasov sau pe site-ul www.cinemaone.ro.

 

Art. 3. Perioada de desfasurare a concursurilor

Pentru fiecare concurs in parte, Organizatorul va publica pe pagina sa de Facebook sau pe web-site informatii clare cu privire la durata de desfasurare a fiecarui concurs. Toate informatiile necesare participarii vor fi facute publice in cadrul postarilor Cinema One sau a evenimentelor special create pentru a asigura promovarea concursurilor.

Concursul poate inceta inainte de termenul mentionat pe pagina de Facebook in cazul producerii unui eveniment de forta majora, inclusiv in cazul in care Organizatorul, din motive independente de vointa sa nu poate continua desfasurarea Concursului.

Art. 4. Participanti. Dreptul de participare

Pentru a putea participa la concursurile organizate de catre Cinema One pe pagina sa de Facebook, trebuie sa indeplinesti urmatoarele conditii cumulative:

 • Sa ai cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com, fiind inregistrat cu o adresa de e-mail valida si nume/ prenume reale, conform mentiunilor din cartea de identitate;
 • Sa fi implinit varsta de minim 18 ani la data extragerii premiului; in cazul in care castigatorul unui concurs este un minor,
 • Sa dai Like paginii de Facebook Cinema One: www.facebook.com/cinemaonebrasov
 • Sa accesezi pagina concursului care te intereseaza si sa urmezi instructiunile prezentate pentru a putea participa;

Nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.

In situatia in care un participant nu respecta toate conditiile pentru a se inscrie in concurs, Organizatorul isi rezerva dreptul a nu ii valida inscrierea.

Extragerea castigatorilor in cadrul concursurilor organizate pe Facebook se va face prin tragere la sorti prin intermediul www.commentpicker.com dintre toti participantii eligibili care s-au inscris in concurs respectand mecanismele stabilite de Organizator pentru fiecare concurs in parte si facute publice pe pagina respectivului concurs. In cazul concursurilor cu mecanism de voturi/ like-uri/ jurizare acestea vor fi publicate in cadrul aplicatiilor corespunzatoare concursurilor si pe pagina de Facebook.

Castigatorul va fi contactat/instiintat de catre Organizator prin intermediul unei postari in care se va mentiona numele acestuia pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov si printr-un mesaj privat trimis respectivei persoane.

Organizatorul isi rezeva dreptul de a sterge comentariile obscene, rasiste, denigratoare in orice fel sau alt gen de texte sau imagini postate pe pagina sa sau pe pagina concursului, care promoveaza violenta sau au un limbaj neadecvat.

Participarea la concursurile initiate de Organizator inseamna o acceptare implicita si tacita a prezentului regulament si a regulamentului specific fiecarui concurs, iar Organizatorul considera ca toate date cu privire la participant sunt adevarate si corecte. In cazul in care un participant are un comportament nepotrivit si care incalca prevederile prezentului regulament, Organizatorul il poate descalifica din concurs.

Art. 5. Descrierea premiilor

Premiile acordate in cadrul concursurilor organizate pe Facebook sau pe web-site-ul Organizatorului constau in produse promotionale, ce vor fi individualizate si descrise in detaliu pe pagina fiecarui concurs in parte.

Pentru fiecare concurs in parte, Organizatorul va face publice, de la inceput, pe pagina concursului sau prin alte postari, urmatoarele informatii: numarul premiilor, conditii speciale pentru inscrierea in concurs, perioada de desfasurare a concursului, metoda de castigare, data cand vor fi anuntati castigatorii/ castigatorul, valoarea premiilor puse in joc si alte detalii specifice.

Nu este posibila inlocuirea premiilor puse in joc in cadrul acestor concursuri prin oferirea contravalorii acestora in bani, bilete si/sau in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.

Castigatorii sunt obligati sa isi revendice premiul in termen de maximum 48 de ore de la data afisarii rezultatului concursului, prin transmiterea catre Organizator, prin mesaj privat, a datelor de identificare si a tuturor datelor de contact necesare.

Ridicarea premiului se poate face in cel mult 10 zile lucratoare de la revendicare din locatia Cinema One Brasov.

Premiile vor fi ridicate doar personal, prin prezentarea actului de identitate, nefiind posibila trimiterea premiului prin posta sau curier rapid, sau ridicarea acestuia din alte locatii decat cele mentionate in prezentul Regulament.

Premiile nerevendicate, nevalidate, neridicate sau dacaacesta nu vine insotit de catre reprezentatul sau legal major, premiul ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Art.6. Prelucrarea datelor personale

Prin inscrierea si participarea la concursurile initiate de Organizator, Participantii declara in mod expres si neechivoc ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si utilizate de acesta in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniilor promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a EBS Cinema Services SRL prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.

Prin inscrierea la campaniile promotionale desfasurate in mediul online, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament general si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, localitatea de resedinta si premiile castigate sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, o data pe an, in mod gratuit, EBS Cinema Services SRL va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, EBS Cinema Services SRL va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr.677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniilor si ulterior acestora. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Art. 7 Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniilor se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

Deciziile Organizatorului privind Campaniile publicitare pe care le va desfasura in mediul online sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

Art. 8. Regulamentul oficial

Prin participarea la campaniile desfasurate pe Facebook, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul este disponibil pe site-ul www.facebook.com/cinemaonebrasov la sectiunea “Notes”.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor pe pagina de Facebook. Modificarile aduse Regulamentului se vor aplica participantilor imediat dupa publicarea online.

Prezentul regulamnet oficial este intocmit in conformitate cu legile din Romania.

In cazul nerespectarii prezentului regulament, completat pentru fieare concurs in parte conform mentiunilor de pe pagina de Facebook a Organizatorului, premiile castigate nu se vor acorda.

 

Art. 9 Contact:

Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

 

ORGANIZATOR,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

 

REGULAMENT GENERAL PENTRU CONCURSURILE ORGANIZATE PE PAGINA DE INSTAGRAM CINEMA ONE BRASOV

Prezentul Regulament are scopul de a prezenta regulile generale cu privire la modalitatea de participare la concursurile initiata de catre Organizator pe pagina sa de Instagram si se adreseaza potentialilor participanti.

Art. 1. Organizatorul concursurilor

Concursurile organizate pe pagina de Instagram www.instagram.com/cinema.onebrasov/ sunt organizate de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti.

Prezentul regulament general se aplica tuturor concursurilor organizate pe pagina de Instagram Cinema One si se completeaza cu prevederile speciale publicate pe pagina de Instagram a Organizatorului pentru fiecare concurs in parte. Dispozitiile prezentului Regulament general sunt obligatorii pentru toti participantii la concurs.

Regulamentul general este disponibil pe site-ul www.cinemaone.ro/Concurs, precum si pe pagina de Instagram www.instagram.com/cinema.onebrasov.

Art. 2.  Aria de desfasurare a concursurilor

Concursurile sunt organizate si se desfasoara exclusiv in mediul on-line, pe pagina de Instagram a Organizatorului www.instagram.com/cinema.onebrasov sau pe site-ul www.cinemaone.ro.

Art. 3. Perioada de desfasurare a concursurilor

Pentru fiecare concurs in parte, Organizatorul va publica pe pagina sa de Instagram sau pe web-site informatii clare cu privire la durata de desfasurare a fiecarui concurs. Toate informatiile necesare participarii vor fi facute publice in cadrul postarilor Cinema One sau a evenimentelor special create pentru a asigura promovarea concursurilor.

Concursul poate inceta inainte de termenul mentionat pe pagina de Instagram in cazul producerii unui eveniment de forta majora, inclusiv in cazul in care Organizatorul, din motive independente de vointa sa nu poate continua desfasurarea Concursului.

Art. 4. Participanti. Dreptul de participare

Pentru a putea participa la concursurile organizate de catre Cinema One pe pagina sa de Instagram, trebuie sa indeplinesti urmatoarele conditii cumulative:

 • Sa ai cont de utilizator pe site-ul Instagram.com, fiind inregistrat cu o adresa de e-mail valida si nume/ prenume reale, conform mentiunilor din cartea de identitate;
 • Sa fi implinit varsta de minim 14 ani la data extragerii premiului;
 • Sa urmaresti pagina de Instagram Cinema One: instagram.com/cinema.onebrasov
 • Sa accesezi pagina concursului care te intereseaza si sa urmezi instructiunile prezentate pentru a putea participa;

Nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.

In situatia in care un participant nu respecta toate conditiile pentru a se inscrie in concurs, sau nu respecta prevederile prezentului regulament cu privire la limbajul folosit, Organizatorul isi rezerva dreptul a nu ii valida inscrierea.

Extragerea castigatorilor in cadrul concursurilor organizate pe Instagram se va face prin tragere la sorti prin intermediul www.random.org dintre toti participantii eligibili care s-au inscris in concurs respectand mecanismele stabilite de Organizator pentru fiecare concurs in parte si facute publice pe pagina respectivului concurs. In cazul concursurilor cu mecanism de voturi/ aprecieri/ jurizare acestea vor fi publicate in cadrul aplicatiilor corespunzatoare concursurilor si pe pagina de Instagram.

In cazul in care ulterior extragerii unui castigator, Organizatorul constata ca acesta nu a respectat conditiile de participare sau prevederile prezentului regulament, respectivul castigator va fi descalificat, iar Organizatorul va organiza o noua extragere.

Castigatorul validat va fi contactat/instiintat de catre Organizator prin intermediul unei postari in care se va mentiona numele acestuia pe pagina www.instagram.com/cinema.onebrasov si printr-un mesaj privat trimis respectivei persoane.

In situatia in care castigatorul nu isi revendica premiul prin transmiterea catre Organizator a datelor de identificare si a datelor de contact necesare si nu il ridica in termen de cel mult 7 zile calendaristice, premiul va ramane nedistribuit, la dispozitia Organizatorului, pana la desfasurarea unui alt concurs cu o tematica similara.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge orice postare sau comentariu ce contine un limbaj indecent, obscen, rasist, denigrator in orice fel sau alt gen de texte sau imagini postate pe pagina sa sau pe pagina concursului, sau care promoveaza violenta.

Participarea la concursurile initiate de Organizator inseamna o acceptare implicita si tacita a prezentului regulament si a regulamentului specific fiecarui concurs, iar Organizatorul considera ca toate date cu privire la participant sunt adevarate si corecte. In cazul in care un participant are un comportament nepotrivit si care incalca prevederile prezentului regulament, Organizatorul il poate descalifica din concurs.

Art. 5. Descrierea premiilor

Premiile acordate in cadrul concursurilor organizate pe Instagram sau pe web-site-ul Organizatorului constau in produse promotionale sau invitatii la film, ce vor fi individualizate si descrise in detaliu pe pagina fiecarui concurs in parte.

Pentru fiecare concurs in parte, Organizatorul va face publice, de la inceput, pe pagina concursului sau prin postari ulterioare, urmatoarele informatii: numarul si descrierea premiilor, conditii speciale pentru inscrierea in concurs, perioada de desfasurare a concursului, metoda de desemnare a castigatorului, data cand vor fi anuntati castigatorii/ castigatorul, valoarea premiilor puse in joc si mecanismul de utilizare a premiului, dupa caz, precum si alte detalii specifice.

Nu este posibila inlocuirea premiilor puse in joc in cadrul acestor concursuri prin oferirea contravalorii acestora in bani si/sau in alte bunuri, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.

Castigatorii sunt obligati sa isi ridice premiul in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data afisarii rezultatului concursului, din incinta Cinematografului Cinema One Brasov in intervalul orar 10:00-18:00.

Premiile vor fi ridicate doar personal, prin prezentarea actului de identitate, nefiind posibila trimiterea premiului prin posta sau curier rapid sau ridicarea acestuia din alte locatii decat cele mentionate in prezentul Regulament.

Premiile nerevendicate, nevalidate, neridicate raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Art.6. Prelucrarea datelor personale

Prin inscrierea si participarea la concursurile initiate de Organizator, Participantii declara in mod expres si neechivoc ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele cu caracter personal pe care le furnizeaza Organizatorului sa fie prelucrate de acesta in scopul: inregistrarii in concurs, validarii castigatorilor si inmanarii premiilor castigate.

Anumite date cu caracter personal, in format anonimizat pot fi folosite de catre Organizator pentru realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori.

Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si drepturile pe care orice persoana vizata le poate exercita cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, puteti accesa sectiunea dedicata: www.cinemaone.ro/gdpr/.

Art. 7 Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniilor se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

Deciziile Organizatorului privind Campaniile publicitare pe care le va desfasura in mediul online sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

Art. 8. Regulamentul oficial

Prin participarea la campaniile desfasurate pe Instagram, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul este disponibil pe site-ul www.instagram.com/cinema.onebrasov.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor pe pagina de Instagram. Modificarile aduse Regulamentului se vor aplica participantilor imediat dupa publicarea online.

Prezentul regulamnet oficial este intocmit in conformitate cu legile din Romania.

Art. 9 Contact:

Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti la adresa info@cinemaone.ro.

ORGANIZATOR,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

 

REGULAMENT CONCURS

”CASTIGA O EXPERIENTA PLINA DE ADRENALINA”

02 Iunie – 07 Iunie 2018

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul CASTIGA O EXPERIENTA PLINA DE ADRENALINA” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.3. Participantii în cadrul campaniei sunt persoanele fizice rezidente in Romania, cu varsta de 18 ani impliniti la data finalizarii concursului, si care sunt fani (care au apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art 1.4. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.6. Campania se desfasoara exclusiv pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in intervalul          02 iunie ora 10:00 – 07 iunie ora 12:00, inclusiv.

Art 1.7. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al sectiunii www.facebook.com/cinemaonebrasov, care este fan (care a apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania si care are varsta de 18 ani, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Comentariile la postarea Organizatorului, prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri,

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar mesajul lor va fi sters de pe pagina de Facebook a Organizatorului.

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. In cadrul campaniei, EBS CINEMA SERVICES S.R.L ofera 1 premiu, in valoare totala de 500 Lei,  premiu care consta in:

 • o plimbare cu masina de curse condusa de pilotul Istvan Soos in cadrul Trofeului TOTAL – Campionatul National de Viteza in Coasta (pe traseul Brasov – Poiana Brasov) in timpul antrenamentului din data de 09 iunie 2018.

Sectiunea 6. Modul de desfasurare a concursului si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. Pentru a participa la concurs trebuie sa ai cel putin 18 ani impliniti la data finalizarii concursului si sa urmezi cativa pasi simpli:

 1. Raspunde la provocarea Cinema One si scrie intr-un comentariu la postarea Concursului pe pagina de Facebook, solutia la jocul “Spanzuratoarea”

 V_ T E _ A     _N     C_ A _ TA     _ E    T_ A _ E_    _ _ NTAN

 1. Fiecare participant la concurs poate adauga un singur comentariu, in perioada concursului.
 2. Castigatorul va fi desemnat in data de 08 iunie 2018, ora 12:00 extragerea fiind realizata in mod aleatoriu prin intermediul site-ului commentpicker.com.
 3. Comentariul ales este desemnat castigator doar daca contine solutia corecta la jocul “Spanzuratoarea”, in caz contrar, extragerea va fi reluata.
 4. Castigatorul va surprinde printr-o fotografie experienta lui de pe traseu, acesta exprimandu-si in mod neechivoc acordul ca Organizatorul sa posteze pe site-urile sale de socializare aceasta fotografie, in scop de marketing.

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie. Participantul trebuie sa

Art.1.12 Castigatorul va fi contactat/instiintat de catre Organizator prin intermediul unei postari in care se va mentiona numele acestuia, pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in data de 08 iunie 2018.

In cazul in care castigatorul nu isi revendica premiul in termen de 1 zile calendaristica de la data la care a fost declarat castigator, acesta pierde orice drept asupra premiului, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

In cazul in care Castigatorul nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, iar Organizatorul va opta intre a organiza o noua extragere sau a lasa premiul nedistribuit in vederea organizarii unui nou concurs.

Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea cartii de identitate, in cadrul evenimentului Trofeului Total din cadrul Campionatului National de Viteza in Coasta 2018, in Brasov.

Nu este posibila transmiterea premiului sau inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de compania EBS CINEMA SERVICES S.R.L, in scopul organizarii prezentei Campanii.

Art 1.14. Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Art. 1.15. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.16. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.17. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.18. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.19. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

 

REGULAMENT CONCURS

Copilarie pe 2 roti”

01 Iunie – 15 Iunie 2018

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul Copilarie pe 2 roti” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.3. Participantii în cadrul campaniei sunt persoanele fizice rezidente in Romania, care sunt fani (care au apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art 1.4. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.6. Campania se desfasoara exclusiv pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in intervalul  01 Iunie ora 11:00 – 15 Iunie 2018 ora 12:00, inclusiv.

Art 1.7. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al sectiunii www.facebook.com/cinemaonebrasov, care este fan (care a apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L, a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Comentariile la postarea Organizatorului, prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri,

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar mesajul lor va fi sters de pe pagina Organizatorului.

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. In cadrul campaniei, EBS CINEMA SERVICES S.R.L ofera 1 premiu, sub forma de voucher valoric, care permite castigatorului sa achizitioneze o bicicleta pentru copii, de la magazinul PRO BIKE din Brasov.

Voucherul oferit ca premiu are valoarea de 1500 Lei Net si are o valabilitate de 3 luni calculate de la data desemnarii castigatorului. Posesorul voucherului are posibilitatea de a achizitiona o singura bicicleta pentru copii de la magazinul partener PRO BIKE, folosind voucherul castigat.

In situatia in care voucherul nu acopera integral valoarea bicicletei dorite, cumparatorul va achita diferenta din surse proprii, prin modalitatile de plata acceptate de magazinul PRO BIKE.

Nu se acorda rest la achitarea bicicletei dorite cu voucherul, in magazinul PRO BIKE.

Pentru a achizitiona produsul dorit cu voucherul, castigatorul trebuie sa il prezinte in original magazinului PRO BIKE, in perioada acestuia de valabilitate. Voucherul nu poate fi preschimbat in bani si nici rascumparat.

Sectiunea 6. Modul de desfasurare a concursului si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. Pentru a participa la concurs trebuie sa ai cont de Facebook, sa fii fan al paginii Cinema One si sa urmezi cativa pasi simpli:

 1. Scrie intr-un comentariu la postarea concursului o poezie folosind cuvintele: bicicleta, cinema, pro bike si cinema one.
 2. Da Share public paginii de concurs, astfel incat sa strangi cat mai multe aprecieri la comentariul tau;
 3. Fiecare participant la concurs poate adauga un singur comentariu, in perioada concursului.
 4. Poezia care strange cele mai multe Like-uri va fi desemnata castigatoare, iar participantul careia ii apartine va fi premiat cu voucherul pus in joc.
 5. Premiul va fi inmanat castigatorului in incinta Cinema One, sub forma de voucher, pe baza de proces verbal de predare-primire;

Stabilirea castigatorului se va face prin contorizarea numărului de like-uri primite la poezia postata începând cu data de 01 iunie 2018, de la ora 11:00 AM si pana la data de 15 iunie 2018, ora 12:00 AM, inclusiv.

Fiecare participant este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.12 Castigatorul va fi contactat/instiintat de catre Organizator prin intermediul unei postari in care se va mentiona numele acestuia, pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in data de 16 iunie 2018.

In cazul in care castigatorul nu isi revendica premiul in termen de cel mult 7 zile calendaristice de la data la care au fost declarat castigator, acesta pierde orice drept asupra premiului, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

In cazul in care unul dintre Castigatori nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, iar Organizatorul va opta intre a organiza o noua extragere sau a lasa premiul nedistribuit in vederea organizarii unui nou concurs.

Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea unui act de identitate, iar predarea premiului se va face in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre castigator si Organizator.

Nu este posibila inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de compania EBS CINEMA SERVICES S.R.L, in scopul organizarii prezentei Campanii.

Art 1.14. Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Art. 1.15. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.16. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.17. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.18. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.19. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

REGULAMENT CONCURS

”Lady’s Night Out”

powered by Cinema One & Vertical Entertainment

30 Mai 2018

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul Lady’s Night Out” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre societatea EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment, in incinta cinematografului Cinema One, pe site-ul www.cinemaone.ro/Concurs/, precum si pe pagina de facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov, la sectiunea NOTES.

Art 1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea publica a acestuia.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 2.1 Campania este organizata in incinta cinematografului Cinema One, amplasat in Brasov, Str Zaharia Stancu, nr. 1, Coresi Shopping Resort, in data de 30 Mai 2018.

Extragerea premiilor puse in joc se va face la finalul filmului “Clubul femeilor dezlantuite” ce incepe sa ruleze la ora 20:30.

Art 2.2. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 3.1. In cadrul Campaniei se va inscrie automat orice persoana care achizitioneaza un bilet la filmul “Clubul femeilor dezlantuite” – 2D ce ruleaza in incinta Cinema One in data de 30 mai 2018, incepand cu ora 20:30, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Sectiunea 4. Descalificare.

Art. 4.1. Orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Participantii care incalca regulile de buna conduita sau regulamentul interior al cinematografului pot fi descalificati.

Sectiunea 5. Premiile oferite.

Art. 5.1. Organizatorul ofera in cadrul Campaniei, 60 de premii care constau in produse promotionale puse la dispozitie de catre distribuitorul filmului – VERTICAL ENTERTAINMENT si de catre EBS CINEMA SERVICES, astfel:

 • Locul I: 20 premii ce cuprind fiecare:

1 x DVD The Great Gatsby

1 x carte

1 x voucher upgrade meniu oferit de Cinema One;

 • Locul II: 40 premii ce cuprind fiecare:

1 x DVD The Great Gatsby

1x voucher upgrade meniu oferit de Cinema One;

Sectiunea 6. Modul de desfasurare a concursului si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art. 6.1. Pentru a participa la concurs trebuie sa urmezi cativa pasi simpli:

 1. Vino la Cinema One la filmul “Clubul femeilor dezlantuite” -2D in data de 30 mai 2018, de la ora 20:30.
 2. Pastreaza biletul de intrare la film si bonul fiscal pana la sfarsitul proiectiei filmului;
 3. Daca ai sansa, te poti afla printer cei 60 de castigatori care vor fi desemnati in urma unei extrageri organizate la sfarsitul filmului;
 4. Premiile vor fi inmanate Castigatorilor, pe loc, in incinta Cinema One.

Fiecare participant este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Dupa ce s-a incheiat vanzarea de bilete pentru filmul participant in Campanie, Organizatorul va face dubluri ale tuturor biletelor vandute.

La finalul proiectiei filmului, toate dublurile biletelor vor fi introduce intr-o urna, iar un representant Cinema One va realiza extragerile, pentru cele 60 de premii, acordarea acestora urmand a se face incepand cu premiile aferente Locului I.

Pentru revendicarea premiului, Castigatorii trebuie sa faca dovada cu biletul de intrare la film. In cazul in care un Castigator nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs, acesta pierde orice drept asupra premiului, Organizatorul realizand o noua extragere pentru desemnarea unui nou castigator, in locul celui descalificat.

In situatia in care numarul biletelor vandute la filmul participant in campanie este mai mic decat numarul premiilor puse in joc, se va realiza extragerea pentru a stabili castigatorii Locurilor I si II, iar premiile ramase nedistribuite vor ramane Organizatorului, in vederea organizarii unor campanii similare.

Nu este posibila inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 7.1. Pentru participarea la prezenta Campanie, Organizatorul nu solicita participantilor date cu caracter personal.

Art 7.2. Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Art. 7.3. Organizatorul obtine indirect imagini cu toate persoanele care se afla in incinta Cinema One prin intermediul sistemului de supraveghere video amplasat in incinta cinematografului. Scopul acestei prelucrari este de a asigura securitatea bunurilor si siguranta clientilor sai, urmarind interesele legitime ale societatii EBS CINEMA SERVICES S.R.L. Stocarea imaginilor video astfel obtinute se va face pe perioada ceruta prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, stocarea se va face doar atât timp cât este necesar.

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 8.1. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 9.1. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 10.1. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 11.1. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

 

REGULAMENT CONCURS

”Cinema One iti face cinste”

17 Mai – 25 Mai 2018

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul Cinema One iti face cinste” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre societatea EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.3. Participantii în cadrul campaniei sunt persoanele fizice rezidente in Romania, cu varsta de minim 14 ani impliniti la data finalizarii concursului, si care sunt fani (care au apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art 1.4. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.6. Campania se desfasoara exclusiv pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in intervalul 17 Mai ora 10:00 – 25 Mai 2018 ora 12:00, inclusiv.

Art 1.7. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al sectiunii www.facebook.com/cinemaonebrasov, care este fan (care a apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania si care are varsta de minim 14 ani, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Comentariile la postarea Organizatorului, prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri,

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar mesajul lor va fi sters de pe pagina Organizatorului.

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. Premiul oferit de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L in cadrul Campaniei are o valoare totala de 224,50 Lei si consta in:

 • 5 invitatii simple la film si 5 meniuri popcorn mic; invitatiile sunt valabile pe o perioada de 1 luna si permit accesul la filmele 2D/3D ce ruleaza in incinta Cinema One, cu exceptia avanpremierelor;

*Premiul nu include ochelarii necesari vizionarii filmelor 3D.

Sectiunea 6. Modul de desfasurare a concursului si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. Pentru a participa la concurs trebuie sa ai cel putin 14 ani impliniti la data finalizarii concursului si sa urmezi cativa pasi simpli:

 1. Da Share public postarii de concurs de pe pagina de Facebook Cinema One;
 2. Raspunde la postarea Concursului de pe pagina de Facebook Cinema One cu un comentariu in care sa nominalizezi sau sa etichetezi, dupa caz, 4 membri ai familiei tale, in perioada de desfasurare a concursului. Cinema One va face cinste castigatorului si celor 4 membri ai familiei lui, mentionati in postare.
 3. Fiecare participant la concurs poate adauga un singur comentariu, in perioada concursului.
 4. Castigatorii vor fi desemnati in data de 25 Mai 2018, ora 13:00, extragerea fiind realizata in mod aleatoriu prin intermediul site-ului commentpicker.com.
 5. Premiile vor fi inmanate Castigatorului in incinta Cinema One, pe baza de proces verbal de predare-primire;

Fiecare participant este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.12 Castigatorul va fi contactat/instiintat de catre Organizator prin intermediul unei postari in care se va mentiona numele acestuia, pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in data de 25 Mai 2018.

In cazul in care Castigatorul nu isi revendica premiul in termen de cel mult 7 zile calendaristice de la data la care a fost declarant castigator, acesta pierde orice drept asupra premiului, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

In cazul in care Castigatorul nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, iar Organizatorul va opta intre a organiza o noua extragere sau a lasa premiul nedistribuit in vederea organizarii unui nou concurs.

Castigatorii isi vor primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiului se va face in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre castigator si Organizator.

Nu este posibila inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de compania EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Art 1.14. Scopul acestei baze de date este de a comunica clientilor oferte si noutati in scopuri de marketing si publicitate.

Art 1.15. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Art 1.16. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice EBS CINEMA SERVICES S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing şi publicitate. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare promovării imaginii, brandului şi a produselor comercializate. Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor pe care ni le-aţi furnizat.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenţie (art. 14), opoziţie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi de a vă adresa justiţiei (art. 18). Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe adresa: EBS CINEMA SERVICES S.R.L., cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti, sau la adresa de email info@cinemaone.ro.

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.17. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.18. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.19. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.20. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

 

 

 

REGULAMENT CONCURS

”Experiente MAI ceva ca in filme”

16 Mai – 30 Mai 2018

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul Experiente MAI ceva ca in filme” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.3. Participantii în cadrul campaniei sunt persoanele fizice rezidente in Romania, cu varsta de 18 ani impliniti la data finalizarii concursului, si care sunt fani (care au apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art 1.4. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.6. Campania se desfasoara exclusiv pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in intervalul          16 Mai ora 14:00 – 30 Mai 2018 ora 12:00, inclusiv.

Art 1.7. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al sectiunii www.facebook.com/cinemaonebrasov, care este fan (care a apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania si care are varsta de 18 ani, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Comentariile la postarea Organizatorului, prin care participantii se inscriu in concurs nu trebuie sa contina cuvinte sau expresii jignitoare, cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri,

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar mesajul lor va fi sters de pe pagina Organizatorului.

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. In cadrul campaniei, EBS CINEMA SERVICES S.R.L ofera 5 premii, pentru 5 castigatori (persoana inscrisa in concurs impreuna cu inca 4 prieteni, toti Castigatorii trebuie sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti la data finalizarii Campaniei).

Fiecare premiu, oferit sub forma de voucher, are o valoare de 250 Lei si consta in:

 • 1 voucher = 1 zbor DiFly MotoParapanta cu o durata de aproximativ 25 de minute, cu decolare de pe Aerodromul Piatra Craiului Zarnesti, cu filmare, poze si echipament incluse – o singura data, in functie de disponibilitate, pe baza de rezervare, in termen de cel mult 2 luni de la castigarea premiului.

 

Sectiunea 6. Modul de desfasurare a concursului si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. Pentru a participa la concurs trebuie sa ai cel putin 18 ani impliniti la data finalizarii concursului si sa urmezi cativa pasi simpli:

 1. Raspunde la postarea Concursului de pe pagina de Facebook Cinema One cu un comentariu in care sa etichetezi inca 4 prieteni cu care doresti sa ai aceasta aventura, in perioada de desfasurare a concursului. Prietenii pe care ii etichetezi trebuie sa aiba minim 18 ani impliniti la data finalizarii Campaniei.
 2. Da Share public paginii de concurs, astfel incat cati mai multi prieteni sa aiba posibilitatea sa se inscrie.
 3. Fiecare participant la concurs poate adauga un singur comentariu, in perioada concursului.
 4. Castigatorii vor fi desemnati in data de 30 Mai 2018, ora 13:00, extragerea fiind realizata in mod aleatoriu prin intermediul site-ului commentpicker.com..
 5. Premiile vor fi inmanate celor 5 Castigatori in incinta Cinema One, sub forma de voucher, pe baza de proces verbal de predare-primire;
 6. Castigatorii vor putea programa zborul cu motoparapanta, o singura data, in termen de cel mult 2 luni de la castigarea premiului.
 7. Castigatorii vor surprinde printr-o fotografie experienta lor cu motoparapanta, acestia exprimandu-si in mod neechivoc acordul ca Organizatorul sa posteze pe retelele sale de socializare aceasta fotografie, in scop de marketing si promovare a concursurilor pe care le desfasoara.

Fiecare participant este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.12 Castigatorul va fi contactat/instiintat de catre Organizator prin intermediul unei postari in care se va mentiona numele acestuia, pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in data de 30 Mai 2018.

In cazul in care unul dintre cartigatori nu isi revendica premiul in termen de cel mult 7 zile calendaristice de la data la care au fost declarant castigator, acesta pierde orice drept asupra premiului, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

In cazul in care unul dintre Castigatori nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, iar Organizatorul va opta intre a organiza o noua extragere sau a lasa premiul nedistribuit in vederea organizarii unui nou concurs.

Castigatorii isi vor primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Castigatorii vor intra in posesia premiului prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiului se va face in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre castigatori si Organizator.

Nu este posibila inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de compania EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Art 1.14. Scopul acestei baze de date este de a comunica clientilor oferte si noutati in scopuri de marketing si publicitate.

Art 1.15. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Art 1.16. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice EBS CINEMA SERVICES S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing şi publicitate. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare promovării imaginii, brandului şi a produselor comercializate. Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor pe care ni le-aţi furnizat.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenţie (art. 14), opoziţie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi de a vă adresa justiţiei (art. 18). Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe adresa: EBS CINEMA SERVICES S.R.L., cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti, sau la adresa de email info@cinemaone.ro.

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.17. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.18. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.19. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.20. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

 

 


REGULAMENT CAMPANIE

“Luna Mai, inseamna Mai mult pentru tine”

05 – 06 Mai 2018

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Art 1.1. Campania ” Luna Mai, inseamna Mai mult pentru tine” (in continuare “Campania”) este organizata de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti.

Art 1.2. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art 1.3. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe https://www.cinemaone.ro/.

Art 1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe https://www.cinemaone.ro/.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei

Art 1.5. Campania se deruleaza exclusiv in incinta Cinematografului Cinema One, amplasat in Brasov, Str Zaharia Stancu, nr. 1, Coresi Shopping Resort.

Art. 1.6. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca respectiva Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

 Sectiunea 3. Dreptul de participare

Art 1.7. Prezenta Campanie se adresează tuturor clientilor Cinema One, indiferent de nationalitate si de varsta, cu conditia ca acestia sa stie sa scrie.

Sectiunea 4. Descrierea si mecanismul Campaniei

Art.1.8. CINEMA ONE isi doreste sa continue Campania lansata cu ocazia zilei de 1 Mai – „Luna Mai, inseamna Mai mult pentru tine”.

Astfel, in datele de 05 si 06 Mai 2018, clientii cinematografului Cinema One Brasov sunt invitati sa isi expuna dorintele in scris, pe bannerul pus la dispozitie in incinta cinematografului, folosind cuvantul „MAI” in context. Clientii care vor dori sa participe la aceasta Campanie si isi vor face publica dorinta, vor primi un voucher de UPGRADE MENIU.

Cinema One pune la dispozitie aproximativ 1700 de vouchere, pentru clientii cinematografului, cu seriile cuprinse intre: MAY0204 –> MAY2000 inclusiv, ce pot fi folosite in incinta Cinema One in perioada   05.05.2018 – 31.08.2018 si care au urmatorul mecanism de utilizare:

 • la cumpararea unui meniu popcorn mic -> vei primi un meniu popcorn mediu;
 • la cumpararea unui meniu popcorn mediu -> vei primi un meniu popcorn mare;
 • la cumpararea unui meniu nachos mic -> vei primi un meniu nachos mare;

*Fiecare voucher poate fi folosit o singura data in perioada lui de valabilitate.

 Clientilor care doresc sa participe la Campanie, li se va inmana voucherul de catre un reprezentant Cinema One, dupa ce acesta din urma verifica indeplinirea conditiilor de participare la Campanie;

 EXCEPTII:

 • Campania nu se va cumula cu alte promotii/ campanii in desfasurare in cadrul Cinema One;
 • Campania nu vizeaza Pachetele One For Two al caror pret de vanzare ramane pretul de lista afisat.

Pentru a participa in cadrul Campaniei trebuie sa urmezi cativa pasi simpli:

 1. Vino la Cinema One in week-end-ul 05-06 Mai 2018 si cumpara un bilet la filmul dorit.
 2. Profita de experienta ta de cinema si lasa-ne o dorinta scrisa pe bannerul din incinta Cinematografului, folosind in context cuvantul “MAI”;
 3. Scrie-ne dorinte frumoase si pozitive, fara a folosi cuvinte sau expresii jignitoare, cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri.
 4. In cadrul Campaniei, un client Cinema One poate primi 1 singur VOUCHER UPGRADE/ zi de campanie. Astfel, daca o persoana vine la film la Cinema One atat pe data de 05 cat si pe 06 Mai 2018 si isi expune dorintele pe bannerul Campaniei, va primi 1 voucher upgrade/ zi.

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar mesajul lor va fi sters de pe bannerul Campaniei.

Sectiunea 6. Datele cu caracter personal

Art 1.9. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul ca datele lor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de compania EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Art 1.10. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Art 1.11. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice EBS CINEMA SERVICES S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenţie (art. 14), opoziţie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi de a vă adresa justiţiei (art. 18). Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe adresa: EBS CINEMA SERVICES S.R.L., cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti, sau la adresa de email info@cinemaone.ro.

Sectiunea 7. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial

Art 1.12. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile descrise in prezentul regulament sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 8. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.13. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 9. Regulamentul Oficial.

Art 1.14. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 10. Contact.

Art. 1.15 Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

Luna Mai, inseamna Mai mult pentru tine

1 Mai 2018

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Art 1.1. Campania Luna Mai, inseamna Mai mult pentru tine(in continuare “Campania”) este organizata de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti.

Art 1.2. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art 1.3. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe https://www.cinemaone.ro/.

Art 1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe https://www.cinemaone.ro/.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei

Art 1.5. Campania se deruleaza exclusiv in incinta Cinematografului Cinema One, amplasat in Brasov, Str Zaharia Stancu, nr. 1, Coresi Shopping Resort.

Art. 1.6. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca respectiva Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

 Sectiunea 3. Dreptul de participare

Art 1.7. Prezenta Campanie se adresează tuturor clientilor Cinema One, indiferent de nationalitate si de varsta, cu conditia ca acestia sa stie sa scrie.

Sectiunea 4. Descrierea si mecanismul Campaniei

Art.1.8. Cu ocazia zilei de 1 MAI 2018, CINEMA ONE lanseaza campania Luna Mai, inseamna Mai mult pentru tine”.

Astfel, doar in data de 1 Mai 2018, clientii cinematografului Cinema One Brasov sunt invitati sa isi expuna dorintele in scris, pe bannerul pus la dispozitie in incinta cinematografului, folosind cuvantul „MAI” in context. Clientii care vor dori sa participe la aceasta Campanie si isi vor face publica dorinta, vor primi un voucher de UPGRADE MENIU.

Cinema One pune la dispozitie un numar maxim de 2000 de vouchere, pentru 2000 de clienti, cu seriile: MAY0001 –> MAY2000 inclusiv, ce pot fi folosite in incinta Cinema One in perioada  01.05.2018 – 31.08.2018 si care au urmatorul mecanism de utilizare:

 • la cumpararea unui meniu popcorn mic -> vei primi un meniu popcorn mediu;
 • la cumpararea unui meniu popcorn mediu -> vei primi un meniu popcorn mare;
 • la cumpararea unui meniu nachos mediu> vei primi un meniu nachos mare;

*Fiecare voucher poate fi folosit o singura data in perioada lui de valabilitate. 

Clientilor care doresc sa participe la Campanie, li se va inmana voucherul de catre un reprezentant Cinema One, dupa ce acesta din urma verifica indeplinirea conditiilor de participare la Campanie;

 EXCEPTII:

 • Campania nu se va cumula cu alte promotii/ campanii in desfasurare in cadrul Cinema One.
 • Campania nu vizeaza Pachetele One For Two al caror pret de vanzare ramane pretul de lista afisat.

Pentru a participa in cadrul Campaniei trebuie sa urmezi cativa pasi simpli:

 1. Vino la Cinema One in data de 01 Mai 2018 inclusiv si cumpara un bilet la filmul dorit.
 2. Profita de experienta ta de cinema si lasa-ne o dorinta scrisa pe bannerul din incinta Cinematografului, folosind in context cuvantul “MAI”;
 3. Scrie-ne dorinte frumoase si pozitive, fara a folosi cuvinte sau expresii jignitoare, cu continut imoral, indecent, ilegal sau care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau care ar putea leza normele de ordine publica si bunele moravuri.

Participantii care incalca regulile de buna conduita mentionate mai sus, vor fi descalificati, iar mesajul lor va fi sters de pe bannerul Campaniei.

Sectiunea 6. Datele cu caracter personal

Art 1.9. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul ca datele lor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de compania EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Art 1.10. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Art 1.11. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice EBS CINEMA SERVICES S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenţie (art. 14), opoziţie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi de a vă adresa justiţiei (art. 18). Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe adresa: EBS CINEMA SERVICES S.R.L., cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti, sau la adresa de email info@cinemaone.ro.

Sectiunea 7. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial

Art 1.12. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile descrise in prezentul regulament sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 8. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.13. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 9. Regulamentul Oficial.

Art 1.14. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 10. Contact.

Art. 1.15 Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

 

REGULAMENT CONCURS

”EXPERIENTE CA IN FILME”

18 Aprilie – 20 Aprilie 2018

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul EXPERIENTE CA IN FILME” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.3. Participantii în cadrul campaniei sunt persoanele fizice rezidente in Romania, cu varsta de 18 ani impliniti la data finalizarii concursului, si care sunt fani (care au apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art 1.4. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.6. Campania se desfasoara exclusiv pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in intervalul  18 aprilie ora 11:00 – 20 aprilie 2018 ora 16:00, inclusiv.

Art 1.7. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al sectiunii www.facebook.com/cinemaonebrasov, care este fan (care a apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania si care are varsta de 18 ani, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. In cadrul campaniei, EBS CINEMA SERVICES S.R.L ofera 1 premiu, in valoare totala de 500 Lei,  premiu care consta in:

 • o plimbare cu masina de curse condusa de pilotul Istvan Soos in cadrul Trofeului Serus – Viteza in Coasta (etapa Rasnov 2018) in timpul antrenamentului de duminica 22 aprilie 2018.

Sectiunea 6. Modul de desfasurare a concursului si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. Pentru a participa la concurs trebuie sa ai cel putin 18 ani impliniti la data finalizarii concursului si sa urmezi cativa pasi simpli:

 1. Raspunde la postarea Concursului de pe pagina de Facebook Cinema One cu un comentariu in care sa mentionezi ce experienta ca in filme iti doresti sa traiesti vara aceasta alaturi de Cinema One;
 2. Fiecare participant la concurs poate adauga un singur comentariu, in perioada concursului.
 3. Castigatorul va fi desemnat in data de 20 aprilie 2018, ora 18:00, extragerea fiind realizata in mod aleatoriu prin intermediul site-ului commentpicker.com.
 4. Castigatorul va beneficia de o plimbare cu masina de curse condusa de pilotul Istvan Soos in cadrul Trofeului Serus – Viteza in Coasta (etapa Rasnov 2018) in timpul antrenamentului de duminica 22 aprilie 2018;
 5. Castigatorul va surprinde printr-o fotografie experienta lui de pe traseu, acesta exprimandu-si in mod neechivoc acordul ca Organizatorul sa posteze pe site-urile sale de socializare aceasta fotografie, in scop de marketing.

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie. Participantul trebuie sa

Art.1.12 Castigatorul va fi contactat/instiintat de catre Organizator prin intermediul unei postari in care se va mentiona numele acestuia, pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in data de 20 aprilie 2018.

In cazul in care castigatorul nu isi revendica premiul in termen de 1 zile calendaristica de la data la care a fost declarat castigator, acesta pierde orice drept asupra premiului, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

In cazul in care Castigatorul nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, iar Organizatorul va opta intre a organiza o noua extragere sau a lasa premiul nedistribuit in vederea organizarii unui nou concurs.

Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea cartii de identitate, in cadrul evenimentului Trofeului Serus- Viteza in Coasta 2018, in Rasnov.

Nu este posibila transmiterea premiului sau inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de compania EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Art 1.14. Scopul acestei baze de date este de a comunica clientilor oferte si noutati in scopuri de marketing si publicitate.

Art 1.15. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Art 1.16. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice EBS CINEMA SERVICES S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing şi publicitate. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare promovării imaginii, brandului şi a produselor comercializate. Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor pe care ni le-aţi furnizat.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenţie (art. 14), opoziţie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi de a vă adresa justiţiei (art. 18). Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe adresa: EBS CINEMA SERVICES S.R.L., cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti, sau la adresa de email info@cinemaone.ro.

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.17. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.18. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.19. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.20. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

 

REGULAMENT CONCURS

”EXPERIENTE CA IN FILME”

27 Martie – 5 Aprilie 2018

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul EXPERIENTE CA IN FILME” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.3. Participantii în cadrul campaniei sunt persoanele fizice rezidente in Romania, cu varsta de 18 ani impliniti la data finalizarii concursului, si care sunt fani (care au apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art 1.4. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.6. Campania se desfasoara exclusiv pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in intervalul          26 martie ora 12:00– 5 aprilie 2018 ora 23:59, inclusiv.

Art 1.7. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al sectiunii www.facebook.com/cinemaonebrasov, care este fan (care a apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania si care are varsta de 18 ani, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. In cadrul campaniei, EBS CINEMA SERVICES S.R.L ofera 1 premiu, in valoare totala de 500 Lei, sub forma a 2 vouchere, premiu care consta in:

 • Zbor clasic cu parapanta, in tandem, pentru 2 persoane cu decolare de pe Vf. Bunloc (1200m), cu o durata de aproximav 10 minute, cu taxa de filmare si poza incluse – o singura data, in functie de disponibilitate, pe baza de rezervare, in termen de cel mult 2 luni de la castigarea premiului.

*Voucherul nu include si urcarea cu telescaunul sau telecabina. Pretul acestor bilete va fi suportat individual de catre Castigator.

Sectiunea 6. Modul de desfasurare a concursului si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. Pentru a participa la concurs trebuie sa ai cel putin 18 ani impliniti la data finalizarii concursului si sa urmezi cativa pasi simpli:

 1. Raspunde la postarea Concursului de pe pagina de Facebook Cinema One cu un comentariu in care sa etichetezi 1 persoana cu care doresti sa ai aceasta aventura, in perioada de desfasurare a concursului.
 2. Fiecare participant la concurs poate adauga un singur comentariu, in perioada concursului.
 3. Castigatorul va fi desemnat in data de 06 Aprilie 2018, extragerea fiind realizata prin intermediul site-ului random.org.
 4. Premiul va fi inmanat castigatorului in incinta Cinema One, sub forma de voucher;
 5. Castigatorul, impreuna cu prietenul etichetat in comentariul la Concurs vor putea programa o plimbare cu parapanta, o singura data, in termen de cel mult 2 luni de la castigarea premiului.
 6. Castigatorul impreuna cu prietenul etichetat va surprinde printr-o fotografie experienta lor cu parapanta, acestia exprimandu-si in mod neechivoc acordul ca Organizatorul sa posteze pe site-urile sale de socializare aceasta fotografie, in scop de marketing.

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.12 Castigatorul va fi contactat/instiintat de catre Organizator prin intermediul unei postari in care se va mentiona numele acestuia, pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in data de 06 Aprilie 2018.

In cazul in care castigatorul nu isi revendica premiul in termen de 14 zile calendaristice de la data la care au fost declarant castigator, acesta pierde orice drept asupra premiului, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

In cazul in care Castigatorul nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, iar Organizatorul va opta intre a organiza o noua extragere sau a lasa premiul nedistribuit in vederea organizarii unui nou concurs.

Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiului se va face in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre castigatori si Organizator.

Nu este posibila transmiterea premiului sau inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de compania EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Art 1.14. Scopul acestei baze de date este de a comunica clientilor oferte si noutati in scopuri de marketing si publicitate.

Art 1.15. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Art 1.16. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice EBS CINEMA SERVICES S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing şi publicitate. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare promovării imaginii, brandului şi a produselor comercializate. Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor pe care ni le-aţi furnizat.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenţie (art. 14), opoziţie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi de a vă adresa justiţiei (art. 18). Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe adresa: EBS CINEMA SERVICES S.R.L., cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti, sau la adresa de email info@cinemaone.ro.

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.17. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.18. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.19. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.20. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

 

REGULAMENT CONCURS

”VEDETA DE ASTĂZI: ANIMĂLUȚUL TĂU DE COMPANIE”

22 Martie – 29 Martie 2018

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul “Vedeta de Astăzi: Animăluțul tău de companie” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.3. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.5. Campania se desfasoara exclusiv pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in intervalul          22 Martie 2018, incepand cu ora 12:00 AM si pana la data de 29 Martie 2018, ora 12:00 AM, inclusiv.

Art 1.6. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Art. 1.7. Desemnarea Castigatorilor se va face in data de 29 Martie 2018 la ora 17:00 PM;

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al sectiunii www.facebook.com/cinemaonebrasov, care este fan (care a apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania, posesori ai unei Carti de identitate, cu varsta de minim 14 ani impliniti la data Campaniei, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public  numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. In cadrul campaniei, EBS CINEMA SERVICES S.R.L in parteneriat cu ”CABINET VETERINAR KRONVET – DR. POSTOLACHE VASILE, ofera 3 premii, astfel:

Premiul 1: in valoare totala de 258_Lei

 • Pentru animăluț: Un set de analize ( 9 parametri si hemoleucograma )
 • Pentru stăpân: O invitatie la film pentru 1 persoana + meniu mare popcorn – la Cinema One

 Premiul 2: in valoare totala de 223 Lei

 • Pentru animăluț: O deparazitare interna si externa pentru 3 luni
 • Pentru stăpân: O invitatie la film pentru 1 persoana + meniu mediu popcorn – la Cinema One

Premiul 3: in valoare totala de 125 Lei

 • Pentru animăluț: O consulatie gratuita si un sampon
 • Pentru stăpân: O invitatie la film pentru 1 persoana + meniu mic popcorn – la Cinema One

 

Sectiunea 6. Mecanismul campaniei si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. In cadrul concursului participantii vor trebui sa urmeze cativa pasi simpli pentru a participa:

 1. Adauga la postarea ”VEDETA DE ASTĂZI: ANIMĂLUȚUL TĂU DE COMPANIE” de pe pagina de Facebook Cinema One (https://www.facebook.com/cinemaonebrasov/) un comentariu cu o fotografie – Selfie in care apari tu impreuna cu animalutul tau de companie ce poarta ochelari 3D.
 2. Inscrie-te in concurs conform indicatiilor de mai sus in perioada 22 Martie 2018, incepand cu ora 12:00 AM si pana la data de 29 Martie 2018, ora 12:00 AM, inclusiv.
 3. Fiecare participant la concurs poate adauga un singur comentariu, in perioada concursului, cu o fotografie.
 4. Atentie!! te poti inscrie in concurs cu un singur animăluț de companie, intrucat premiile oferite sunt individuale.
 5. Strange cat mai multe Like-uri la fotografia ta pentru a castiga unul dintre cele 3 premii puse in joc de Cinema One si partenerul nostru Cabinet veterinar KRONVET.

Stabilirea castigatorilor se va face prin contorizarea numărului de like-uri primite la fotografia postata, începând cu data de 22 Martie 2018, de la ora 12:00 AM si pana la data de 29 Martie 2018, ora 12:00 AM, inclusive.

Participantii care au îndeplinit condiţiile de participare si au acumulat cele mai multe Like-uri, in ordine descrescatoare numeric, vor fi desemnati castigatori în data de 29 Martie 2018 la ora 17:00 PM, pe pagina de Facebook a Cinema One Brasov.

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

In situatia in care mai multi castigatori au strans acelasi numar de Like-uri, departajarea acestora in vederea acordarii premiilor se va face in functie de data si ora postării fotografiei de inscriere in concurs. Astfel, participantul care a inregistrat selfie-ul de inscriere in concurs mai devreme, va urca cu un loc in clasamentul castigatorilor.

Art.1.12 Castigatorii vor fi contactati/instiintati de catre Organizator prin intermediul unei postari in care se vor mentiona numele acestora, pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in data de 29 Martie 2018 la ora 17:00 PM.

Premiile vor fi înmânate participantilor care au acumulat cel mai mare numar de Like-uri la comentariile postate, in ordine descrescatoare numeric, in limita a 3 premii puse in joc.

In cazul in care unul sau mai multi castigatori nu isi ridica premiul in termen de 14 zile calendaristice de la data la care au fost declarati castigatori, acestia pierd orice drept asupra premiului castigat, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

In cazul in care se constata ca unul sau mai multi castigatori nu indeplinesc conditiile si criteriile de participare la concurs, acestia pierd orice drept asupra premiilor castigate si va fi desemnat drept castigator urmatorul sau urmatorii participanti calificati pe baza acelorasi criterii de alegere.

Castigatorii isi vor primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Castigatorii vor intra in posesia premiilor prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiilor se va face in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre castigatori si organizator.

Nu este posibila transmiterea premiului sau inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de compania EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Art 1.14. Scopul acestei baze de date este de a comunica clientilor oferte si noutati in scopuri de marketing si publicitate.

Art 1.15. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Art 1.16. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice EBS CINEMA SERVICES S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing şi publicitate. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare promovării imaginii, brandului şi a produselor comercializate. Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor pe care ni le-aţi furnizat.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenţie (art. 14), opoziţie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi de a vă adresa justiţiei (art. 18). Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe adresa: EBS CINEMA SERVICES S.R.L., cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti, sau la adresa de email info@cinemaone.ro.

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.17. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.18. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.19. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.20. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

 

REGULAMENT CAMPANIE

“MAI MULT PENTRU TINE”

23 Martie – 25 Martie 2018

 

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Art 1.1. Campania “MAI MULT PENTRU TINE ” (in continuare “Campania”) este organizata de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti.

Art 1.2. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art 1.3. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe https://www.cinemaone.ro/.

Art 1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe https://www.cinemaone.ro/.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei

Art 1.5. Campania se deruleaza exclusiv in incinta Cinematografului Cinema One, amplasat in Brasov, Str Zaharia Stancu, nr. 1, Coresi Shopping Resort.

Art. 1.6. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca respectiva Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

 Sectiunea 3. Dreptul de participare

Art 1.7. Prezenta Campanie se adresează tuturor clientilor Cinema One, indiferent de nationalitate si de varsta.

Sectiunea 4. Descrierea si mecanismul Campaniei

Art.1.8. Cu ocazia aniversarii a 3 ani de activitate, CINEMA ONE lanseaza campania „MAI MULT PENTRU TINE”.

Astfel, in perioada 23 Martie -25 Martie 2018 inclusiv, toti clientii cinematografului Cinema One Brasov vor beneficia de upgrade la meniurile cumparate care contin popcorn/ nachos si suc, fara costuri suplimentare, astfel:

 • la cumpararea unui meniu popcorn mic -> vei primi un meniu popcorn mediu;
 • la cumpararea unui meniu popcorn mediu -> vei primi un meniu popcorn mare;
 • la cumpararea unui meniu nachos mic -> vei primi un meniu nachos mare;

EXCEPTII:

 • Campania “MAI MULT PENTRU TINE” nu vizeaza Pachetele One For Two al caror pret de vanzare ramane pretul de lista afisat.
 • Campania “MAI MULT PENTRU TINE” nu se va cumula cu alte promotii/ campanii in desfasurare in cadrul Cinema One;

Pentru a te bucura de beneficiile Campaniei trebuie sa urmezi cativa pasi simpli:

 1. Vino la Cinema One in perioada 23 Martie – 25 Martie 2018 inclusiv si cumpara un meniu mic sau mediu de popcon/ nachos, indiferent de intervalul orar, pentru a beneficia de upgrade-ul promotional.
 2. Campania se desfasoara in incinta Cinema One si se aplica automat la casele de bilete, la orice achizitie de meniuri mici sau medii de popcorn/ nachos;
 3. SIMPLU, RAPID si MAI MULT PENTRU TINE:
 • Plateste un meniu popcon mic si vei primi un meniu popcon mediu/
 • Plateste un meniu popcon mediu si vei primi un meniu popcon mare/
 • Plateste un meniu nachos mic si vei primi un meniu nachos mare.
 1. Bucura-te de experienta ta de cinema cu CINEMA ONE!

Sectiunea 6. Datele cu caracter personal

Art 1.9. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de compania EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Art 1.10. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Art 1.11. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice EBS CINEMA SERVICES S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenţie (art. 14), opoziţie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi de a vă adresa justiţiei (art. 18). Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe adresa: EBS CINEMA SERVICES S.R.L., cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti, sau la adresa de email info@cinemaone.ro.

Sectiunea 7. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial

Art 1.12. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile descrise in prezentul regulament sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 8. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.13. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 9. Regulamentul Oficial.

Art 1.14. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 10. Contact.

Art. 1.15 Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

 

REGULAMENT CAMPANIE

POVESTE DE DRAGOSTE LA “CASA DIN BRAN”

01 februarie – 12 februarie 2018

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Art 1.1. Campania Poveste de dragoste la “Casa din Bran’’ (in continuare “Campanie”) este organizata de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.3. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament official (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art 1.4. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.6. Campania se desfasoara exclusiv pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in intervalul          01 februarie ora 12:00 P.M. – 12 februarie ora 10:00 AM, inclusiv.

Art 1.7. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al sectiunii www.facebook.com/cinemaonebrasov, care este fan (care a apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania si care are varsta de 18 ani la data finalizarii campaniei, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L, a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. In cadrul campaniei, EBS CINEMA SERVICES S.R.L ofera 1 premiu, sub forma de voucher, a carui valoare este de 450 Lei, care consta in:

 • O noapte de cazare in camera dubla (“CAMERA DOMNITEI”) si o cina romantica pentru 2 persoane in cadrul locatiei Casa din Bran Inn Center 4*

**Nu este posibila transmiterea premiului sau inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 6. Modul de desfasurare a campaniei si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. In cadrul campaniei participantii vor trebui sa urmeze urmatorii pasi pentru a participa:

 1. Raspunde la postarea Concursului de pe pagina de Facebook Cinema One, in intervalul 01 februarie 2018 ora 12.00 P.M. – 12 februarie 2018 ora 10:00 A.M. cu un comentariu in care sa etichetezi numele persoanei iubite cu care doresti sa petreci o poveste de dragoste la Casa din Bran Inn Center 4* in data de 14 februarie 2018.
 2. Fiecare participant la concurs poate adauga un singur comentariu, in perioada concursului, in care sa eticheteze numele persoanei iubite.
 3. Castigatorul va fi desemnat in data de 12 februarie 2018, ora 12:00, extragerea fiind realizata prin intermediul site-ului random.org.
 4. Premiul va fi inmanat castigatorului in incinta Cinema One, sub forma de voucher;

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.12 Castigatorul va fi contactat/instiintat de catre Organizator prin intermediul unei postari in care se va mentiona numele acestuia, pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in data de 12 februarie 2018.

In cazul in care castigatorul nu isi revendica premiul in termen de 1 zi calendaristica de la data la care au fost declarat castigator, acesta pierde orice drept asupra premiului, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

In cazul in care Castigatorul nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, iar Organizatorul va opta intre a organiza o noua extragere sau a lasa premiul nedistribuit in vederea organizarii unui nou concurs.

Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiului se va face in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre castigator si organizator.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de compania EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Art 1.14. Scopul acestei baze de date este de a comunica clientilor oferte si noutati in scopuri de marketing si publicitate.

Art 1.15. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Art 1.16. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice EBS CINEMA SERVICES S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing şi publicitate. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare promovării imaginii, brandului şi a produselor comercializate. Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor pe care ni le-aţi furnizat.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenţie (art. 14), opoziţie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi de a vă adresa justiţiei (art. 18). Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe adresa: EBS CINEMA SERVICES S.R.L., cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti, sau la adresa de email info@cinemaone.ro.

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.17. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.18. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10. Contact.

Art. 1.19. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

 

REGULAMENT CONCURS

”CASTIGA O PLIMBARE CU ATV IN POIANA BRASOV”

08 ianuarie – 15 ianuarie 2018

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul “Castiga o plimbare cu ATV in Poiana Brasov” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Pentru a participa la concurs trebuie sa ai cel putin 18 ani impliniti la data finalizarii concursului si sa urmezi cativa pasi simpli:

 1. Raspunde la postarea Concursului de pe pagina de Facebook Cinema One cu un comentariu in care sa etichetezi 5 prieteni cu care doresti sa ai aceasta aventura in intervalul 09 ianuarie 2018 – 15 ianuarie 2018 ora 10:00 A.M.
 2. Fiecare participant la concurs poate adauga un singur comentariu, in perioada concursului, in care sa eticheteaza 5 prieteni.
 3. Castigatorul va fi desemnat in data de 15 ianuarie 2018, extragerea fiind realizata prin intermediul site-ului random.org.
 4. Premiul va fi inmanat castigatorului in incinta Cinema One, sub forma de voucher;
 5. Castigatorul, impreuna cu cei 5 prieteni etichetati in comentariul la Concurs vor putea programa o plimbare de 45 de minute cu ATV in Poiana Brasov, o singura data, in termen de cel mult 2 luni de la castigarea premiului.
 6. Castigatorul impreuna cu prietenii sai vor surprinde printr-o fotografie experienta lor cu ATV-urile, acestia exprimandu-si in mod neechivoc acordul ca Organizatorul sa posteze pe site-urile sale de socializare aceasta fotografie, in scop de marketing.

Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.3. Participantii în cadrul campaniei sunt persoanele fizice rezidente in Romania, cu varsta de 18 ani impliniti la data finalizarii concursului, si care sunt fani (care au apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art 1.4. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.

Art 1.6. Campania se desfasoara exclusiv pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in intervalul          08 ianuarie – 15 ianuarie ora 10:00 AM, inclusiv.

Art 1.7. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al sectiunii www.facebook.com/cinemaonebrasov, care este fan (care a apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania si care are varsta de 18 ani, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public numele,  in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Sectiunea 5. Premii oferite.

Art.1.10. In cadrul campaniei, EBS CINEMA SERVICES S.R.L ofera 1 premiu, in valoare de 450 Lei, care consta in:

 • O plimbare pentru 6 persoane, de 45 minut, cu 3 ATV-uri in Poiana Brasov – o singura data, in functie de disponibilitate, pe baza de rezervare, in termen de cel mult 2 luni de la castigarea premiului.

Sectiunea 6. Modul de desfasurare a concursului si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. In cadrul concursului participantii vor trebui sa urmeze cativa pasi simpli pentru a participa:

 1. Raspunde la postarea Concursului de pe pagina de Facebook Cinema One cu un comentariu in care sa etichetezi 5 prieteni cu care doresti sa ai aceasta aventura in intervalul 08 ianuarie 2018 – 15 ianuarie 2018 ora 10:00 A.M.
 2. Fiecare participant la concurs poate adauga un singur comentariu, in perioada concursului, in care sa isi eticheteze prietenii.
 3. Castigatorul va fi desemnat in data de 15 ianuarie 2018, extragerea fiind realizata prin intermediul site-ului random.org.

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.12 Castigatorul va fi contactat/instiintat de catre Organizator prin intermediul unei postari in care se va mentiona numele acestuia, pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in data de 15 ianuarie 2018.

In cazul in care castigatorul nu isi revendica premiul in termen de 14 zile calendaristice de la data la care au fost declarant castigator, acesta pierde orice drept asupra premiului, care va ramane nedistribuit pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.

In cazul in care Castigatorul nu indeplineste conditiile si criteriile de participare la concurs, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, iar Organizatorul va opta intre a organiza o noua extragere sau a lasa premiul nedistribuit in vederea organizarii unui nou concurs.

Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiului se va face in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre castigatori si organizator.

Nu este posibila transmiterea premiului sau inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de compania EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Art 1.14. Scopul acestei baze de date este de a comunica clientilor oferte si noutati in scopuri de marketing si publicitate.

Art 1.15. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Art 1.16. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice EBS CINEMA SERVICES S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing şi publicitate. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare promovării imaginii, brandului şi a produselor comercializate. Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor pe care ni le-aţi furnizat.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenţie (art. 14), opoziţie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi de a vă adresa justiţiei (art. 18). Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe adresa: EBS CINEMA SERVICES S.R.L., cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti, sau la adresa de email info@cinemaone.ro.

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.17. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.18. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.19. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.20. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

 

 

 

REGULAMENT CAMPANIE

BLACK FRIDAY

24 noiembrie 2017

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Art 1.1. Campania ” BLACK FRIDAY”  (in continuare “Campania”) este organizata de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti.

Art 1.2. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art 1.3. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe https://www.cinemaone.ro/.

Art 1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe https://www.cinemaone.ro/.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei

Art 1.5. In data de 24 noiembrie 2017 (ora 00:01 – 23:59), Organizatorul va desfasura Campania “BLACK FRIDAY”, exclusiv in mediul online, pe site-ul https://www.cinemaone.ro/ precum si in aplicatia CINEMA ONE.

Art. 1.6. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca respectiva Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Sectiunea 3. Dreptul de participare

Art 1.7. Participantii în cadrul campaniei sunt persoanele fizice rezidente in Romania, posesori ai unui buletin de identitate sau a unei carti de identitate la data inceperii campaniei cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Sectiunea 4. Descrierea si mecanismul Campaniei

Art.1.8. Doar in data de 24 noiembrie 2017, in cadrul Campaniei “BLACK FRIDAY”, orice persoana interesata poate achizitiona prin intermediul aplicatiei CINEMA ONE sau de pe site-ul https://www.cinemaone.ro/ bilete la filme 2D/3D programate sa ruleze in incinta Cinema One Brasov in saptamana 24-30 noiembrie 2017, la pretul unic de 13 Lei (TVA inclus)/ bilet.

*Campania “BLACK FRIDAY” nu se va cumula cu alte promotii/ campanii in desfasurare in cadrul Cinema One.

**Biletele achizitionate in cadrul Campaniei “BLACK FRIDAY” nu pot fi restituite sau inlocuite cu bani si alte beneficii.

EXCEPTII:

 • Campania “BLACK FRIDAY”nu vizeaza Pachetele One For Two al caror pret de vanzare ramane pretul de lista afisat.
 • Campania nu se aplica biletelor achizitionate direct de la casele de marcat din incinta cinematografului Cinema One Brasov.

Pentru a beneficia de pretul promotional la bilete in cadrul Campaniei “BLACK FRIDAY”, trebuie sa urmezi cativa pasi simpli:

 1. Urmareste pe pagina de Facebook Cinema One (facebook.com/cinemaonebrasov) activarea Campaniei;
 2. Afla care este programul filmelor 2D/3D care ruleaza in incinta Cinema One in saptamana 24 noiembrie-30 noiembrie 2017;
 3. Alege-ti filmul preferat, programat sa ruleze in perioada mai sus mentionata, descarca aplicatia CINEMA ONE sau intra pe site-ul https://www.cinemaone.ro/ in ziua Campaniei, respectiv pe data de 24 noiembrie 2017 si achizitioneaza online bilete la pretul unic de 13 lei TVA inclus/ bilet;
 4. Bucura-te de experienta ta de cinema.

Sectiunea 6. Datele cu caracter personal

Art 1.9. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de compania EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Art 1.10. Scopul acestei baze de date este de a comunica clientilor oferte si noutati in scopuri de marketing si publicitate.

Art 1.11. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Art 1.12. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice EBS CINEMA SERVICES S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing şi publicitate. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare promovării imaginii, brandului şi a produselor comercializate. Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor pe care ni le-aţi furnizat.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenţie (art. 14), opoziţie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi de a vă adresa justiţiei (art. 18). Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe adresa: EBS CINEMA SERVICES S.R.L., cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti, sau la adresa de email info@cinemaone.ro.

Sectiunea 7. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial

Art 1.13. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 8. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.14. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 9. Regulamentul Oficial.

Art 1.15. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.

Sectiunea 10. Contact.

Art. 1.16 Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES S.R.L.

Administrator

Florin Maftei

 

   

Începe școala cu voie bună și chef de învățat lucruri noi!

REGULAMENT CONCURS ”BACK TO SCHOOL LOOKING COOL”
01 septembrie – 11 septembrie 2017

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului
Art 1.1. Concursul “Back To School Looking Cool” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).
Pentru a participa la concurs trebuie sa ai intre 14 si 18 ani si sa urmezi cativa pasi simpli:
1. Raspunde la postarea BACK TO SCHOOL LOOKING COOL de pe pagina de Facebook Cinema One cu comentariul #BackToSchoolLookingCool, in intervalul 01 septembrie 2017, incepand cu ora 10:00 AM si pana la data de 11 septembrie 2017, ora 10:00 AM, inclusiv.
2. Strange cat mai multe Like-uri la comentariul tau pentru a castiga unul dintre cele 6 premii puse in joc de Cinema One.
Cei 6 castigatori sunt participantii care au acumulat cele mai multe Like-uri la comentariul postat, in ordine descrescatoare numeric.
Stabilirea castigatorilor se va face prin contorizarea numărului de like-uri primite la comentarii, începând cu data de 01 septembrie, ora 10:00 AM și până luni, 11 septembrie 2017, ora 10:00 AM, inclusiv.
In situatia in care mai multi castigatori au strans acelasi numar de Like-uri, departajarea acestora in vederea acordarii premiilor se va face in functie de data si ora inregistrarii comentariului #BackToSchoolLookingCool. Astfel, participantul care a inregistrat comentariul mai devreme, va urca cu un loc in clasamentul castigatorilor.
Art 1.2. Campania se deruleaza exclusiv pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.
Art 1.3. Participantii în cadrul campaniei sunt persoanele fizice rezidente in Romania, cu varste cuprinse intre 14 – 18 ani, posesori ai unui buletin de identitate sau a unei carti de identitate la data inceperii campaniei publicitare si care sunt fani (care au apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).
Art 1.4. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.
Art 1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Sectiunea 2. Teritoriul si durata Campaniei.
Art 1.6. Campania se desfasoara exclusiv pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in intervalul 01 septembrie 2017, incepand cu ora 10:00 AM si pana la data de 11 septembrie 2017, ora 10:00 AM, inclusiv.
Art 1.7. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.
Sectiunea 3. Dreptul de participare.
Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al sectiunii www.facebook.com/cinemaonebrasov, care este fan (care a apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu domiciliul/resedinta in Romania si care are varsta cuprinsa intre 14-18 ani, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES S.R.L., a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.
Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.
Sectiunea 4. Descalificare.
Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.
Sectiunea 5. Premii oferite.
Art.1.10. In cadrul campaniei, EBS CINEMA SERVICES S.R.L ofera 6 premii, in valoare totala de 678,40 Lei, care constau in:
Locul 1: 1 x VideoProiector in valoare de 299.90 Lei
Locul 2: 1 x Geanta sport colectia “Fumi” Kimmidoll in valoare de 155.62 Lei
Locul 3: 1 x Fotoliu pentru relaxare in valoare de 109.90 Lei
Locul 4: 1 x Penar Batman in valoare de 47 Lei
Locul 5: 1 x Boxa Wireless in valoare de 49.98 Lei
Locul 6: 1 x Stilou & Pix & Rezerve – Emoji in valoare de 16 Lei

Sectiunea 6. Modul de desfasurare a concursului si modalitatea de desemnare a castigatorului.
Art.1.11. In cadrul concursului participantii vor trebui sa urmeze cativa pasi simpli pentru a participa:
1. Raspunde la postarea BACK TO SCHOOL LOOKING COOL de pe pagina de Facebook Cinema One cu comentariul #BackToSchoolLookingCool, in intervalul 01 septembrie 2017, incepand cu ora 10:00 AM si pana la data de 11 septembrie 2017, ora 10:00 AM, inclusiv.
2. Strange cat mai multe Like-uri la comentariul tau pentru a castiga unul dintre cele 6 premii puse in joc de Cinema One.
Participantii care au îndeplinit condiţiile de participare si au acumulat cele mai multe Like-uri, in ordine descrescatoare numeric, vor fi desemnati în data de 11 septembrie 2017, ora 10:00 pe pagina de Facebook a Cinema One Brasov.
Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.
Art.1.12 Castigatorii vor fi contactati/instiintati de catre Organizator prin intermediul unei postari in care se vor mentiona numele acestora, pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, luni, 11.09.2017 la ora 10:00 AM.
Premiile vor fi înmânate participantilor care au acumulat cel mai mare numar de Like-uri la comentariile postate, in ordine descrescatoare numeric, in limita a 6 premii.
In cazul in care unul sau mai multi castigatori nu isi revendica premiul in termen de 14 zile calendaristice de la data la care au fost declarati castigatori, acestia pierd orice drept asupra premiilor castigate, care vor ramane nedistribuite pana la organizarea unui nou concurs cu aceeasi tematica sau similara.
In cazul in care se constata ca unul sau mai multi castigatori nu indeplinesc conditiile si criteriile de participare la concurs, acestia pierd orice drept asupra premiilor castigate si va fi desemnat drept castigator urmatorul sau urmatorii participanti calificati pe baza acelorasi criterii de alegere.
Castigatorii isi vor primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.
Castigatorii vor intra in posesia premiilor prin prezentarea cartii de identitate, iar predarea premiilor se va face in incinta Cinema One, in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre castigatori si organizator.
Nu este posibila trasnmiterea premiului sau inlocuirea premiului oferit cu bani sau alte beneficii.
Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.
Art 1.13. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de compania EBS CINEMA SERVICES S.R.L.
Art 1.14. Scopul acestei baze de date este de a comunica clientilor oferte si noutati in scopuri de marketing si publicitate.
Art 1.15. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
Art 1.16. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice EBS CINEMA SERVICES S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing şi publicitate. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare promovării imaginii, brandului şi a produselor comercializate. Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor pe care ni le-aţi furnizat.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenţie (art. 14), opoziţie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi de a vă adresa justiţiei (art. 18). Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe adresa: EBS CINEMA SERVICES S.R.L., cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, camera 17, Sector 3, Bucuresti, sau la adresa de email info@cinemaone.ro.
Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.
Art 1.17. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.
Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.
Art 1.18. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.
Art 1.19. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial.
Sectiunea 11. Contact.
Art. 1.20. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,
EBS CINEMA SERVICES S.R.L.
Administrator
Florin Maftei

 

 

                                    

   ~Spune “Te iubesc” in fata tuturor~  01 februarie – 11 februarie 2017 

  REGULAMENTUL CONCURSULUI

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Art 1.1. Concursul ~Spune “Te iubesc” in fata tuturor~ (in continuare “Campania”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES SRL (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Cinema One premiaza dragostea si sentimentele frumoase! Pentru a te inscrie in concurs trebuie doar sa trimiti un video de cel mult 30 secunde, in format mp4 cu o declaratie de dragoste pe adresa contact@cinemaone.ro si ai sansa ca videoclipul tau sa ruleze inaintea unui film in data de 14 Februarie 2017.

Castigatorii vor primi si cate doua invitatii duble la film.

Art 1.2. Campania se deruleaza pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.3. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”). Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati, în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.4. Prezentul Regulament se completeaza cu prevederile Regulamentului Oficial Cinema One pentru concursurile organizate sau promovate pe Facebook. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial.

Art.1.5. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Sectiunea 2. Teritoriul, logistica si durata Campaniei.

Art 1.6. Campania se desfasoara in perioada 01 februarie 2017 – 11 februarie 2017, participantii urmand sa trimita clipurile video pâna cel tarziu pe data de 11 februarie 2017, ora 22:00.

Pe data de 13 februarie 2017, dupa ora 14:00, se vor anunta castigatorii pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.7. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nici o responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. Participantii în cadrul campaniei sunt persoanele fizice rezidente in Romania, posesori ai unui buletin de identitate sau a unei carti de identitate, la data inceperii campaniei publicitare.

Videoclipurile care prezinta si copii, in masura in care vor fi declarate castigatoare, vor fi difuzate numai cu acordul prealabil scris al parintilor acestora.

Organizatorul considera inscrierea la Campanie ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Videoclipurile care prezinta imagini sau mesaje cu un continut imoral sau indecent vor fi descalificate, iar participantul va fi eliminat din concurs.

Sectiunea 5. Premiul oferit.

Art.1.10. EBS CINEMA SERVICES SRL va oferi 8 premii pentru 8 fericiti castigatori.

Premiul consta in difuzarea videoclipurilor castigatoare inaintea unui film in data de 14 februarie 2017, impreuna cu cate doua invitatii duble la film pentru fiecare dintre cei 8 castigatori, valabile pentru data de 14 februarie 2017.

Valoarea unui premiu este de maxim 150 Lei. Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiului. Premiile nu pot fi cedate altor persoane.

Sectiunea 6. Modul de desfasurare a concursului si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. In cadrul concursului participantii vor trebui sa urmeze cativa pasi simpli pentru a participa:

 1. Sa inregistreze un videoclip de maxim 30 de secunde in care fiecare participant va trebui sa isi exprime intr-un mod cat mai original dragostea si sentimentele frumoase.
 2. Sa trimita videoclipul cu declaratia de dragoste pe adresa de e-mail contact@cinemaone.ro cel tarziu pana la data de 11 februarie 2017, ora 22:00.
 3. Sa urmareasca site-ul cinemaone.ro si pagina de facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov, in data de 13 februarie 2017 pentru a vedea daca este unul dintre cei 8 inspirati castigatori.

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.12 Organizatorul va evalua toate videoclipurile primite pentru a se asigura ca respecta prevederile prezentului Regulament si va desemna cei 8 castigatori pe criteriu de originalitate.

Castigatorii vor fi contactati/instiintati de catre Organizator prin intermediul unei postari in care se va mentiona numele acestora pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, in data de 13 februarie 2017 dupa ora 14:00.

Castigatorii vor raspunde printr-un mesaj privat pe pagina de facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov, furnizand Organizatorului toate datele pentru a fi contactati (inclusiv numar de telefon) in termen de cel mult 48 de ore de la anuntarea castigatorilor.

In cazul in care castigatorul nu furnizeaza Organizatorului datele de contact necesare si nu isi revendica premiul in  termen de 48 de ore de cand a fost declarat câștigător, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat, iar Organizatorul va alege un alt castigator.

Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Castigatorul va intra in posesia premiului (doua invitatii duble la film) prin prezentarea cartii de identitate iar predarea premiului se va face in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre castigator si organizator.

Nu este posibila inlocuirea premiului oferit cu alte beneficii.

Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le  faca public  numele,  in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de compania EBS CINEMA SERVICES SRL.

Art 1.14. Scopul acestei baze de date este de a comunica clientilor oferte si noutati in scopuri de marketing si publicitate.

Art 1.15. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Art 1.16. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice EBS CINEMA SERVICES SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing şi publicitate. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare promovării imaginii, brandului şi a produselor comercializate. Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor pe care ni le-aţi furnizat.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenţie (art. 14), opoziţie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi de a vă adresa justiţiei (art. 18). Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe adresa: EBS CINEMA SERVICES SRL, cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, Sector 3, Bucuresti, sau la adresa de email info@cinemaone.ro.

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.17. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.18. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.19. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.20. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

 

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES SRL

Prin Administrator

Maftei Florin

CONCURS CINEMA ONE TE TRIMITE LA TARGUL DE CRACIUN DE LA VIENA

 INCHEIAT

targ craciun viena

Castigatoarea concursului este POPUTOAIA CORNELIA. Felicitari!

Multumim tuturor pentru participare!

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI
~Cinema One te trimite la Targul de Craciun de la Viena~

11 noiembrie – 30 noiembrie 2016

Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Campaniei initiata de catre Organizator, se adreseaza potentialilor participanti si reprezinta o serie de reguli ce trebuie respectate pentru buna desfasurare a acestei Campanii.

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUL CAMPANIEI
1.1. Campania “Cinema One te trimite la Targul de Craciun de la Viena” (in continuare “Campania”) este organizata de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, cam.17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).
1.2. Regulamentul este disponibil pe site-ul www.cinemaone.ro/Concurs/, precum si pe pagina de facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov, la sectiunea NOTES.
1.3. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanti.
1.4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizata si se desfasoara exclusiv in mediul online, pe site-ul Organizatorului www.cinemaone.ro.

Art. 3. DURATA CAMPANIEI
Campania va incepe pe data de 11 Noiembrie 2016 ora 10:00 si va dura pana pe data de 30 noiembrie 2016, ora 23:30, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, urmand ca in data de 1 Decembrie 2016, ora 14:00, sa se faca extragerea premiului.

Art. 4. PARTICIPANTII. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptarea neconditionata a tuturor prevederilor prezentului Regulament. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie doar persoanele fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani. (denumiti in continuare „Participantul”/„Participantii”).
Prin inscrierea in Campanie, participantii sunt de acord ca numele lor sa fie facute publice pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov si pe site-ul www.cinemaone.ro, de catre Organizator. Nu pot participa la Campanie membrii echipei organizatoare, nici sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.
4.2. Organizatorul considera inscrierea la Campanie ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

Art. 5. DESCRIEREA PREMIULUI
5.1. Premiul oferit in cadrul Campaniei consta intr-o excursie pentru 2 (doua) persoane la Viena, in perioada 17 – 20 decembrie, oferita de TUI Travel Center.
Pachetul pentru 2 persoane contine:
• 3 (trei) nopti de cazare cu mic dejun inclus, la Hotel Donauwalzer 3* sau similar;
• bilet de avion dus-intors (cursa Tarom-Viena) – zbor din Bucuresti, transfer la hotel, bagaje, taxe de aeroport;
Premiul se va putea revendica din orice agentie TUI Travel Center. Neefectuarea excursiei in perioada mentionata va duce la pierderea premiului.
5.2. Valoarea bruta a premiului oferit in cadrul Campaniei este de 658 Euro, la cursul BNR din ziua extragerii, 01 Decembrie 2016. Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiului. Premiul nu poate fi cedat altor persoane.

Art. 6. MECANISMUL CAMPANIEI
6.1. Persoanele care achizitioneaza un bilet la film, la Cinema One, in perioada 11 noiembrie 2016 – 30 noiembrie 2016 pot lua parte la aceasta campanie promotionala.
Pentru a se inscrie in Campanie, clientii Cinema One nu trebuie decat sa completeze pe site-ul www.cinemaone.ro, in sectiunea special destinata acestei Campanii urmatoarele informatii:
• Nume si prenume
• Numar de telefon
• Adresa de e-mail
• Numar bon fiscal
• Numar bilet
Odata completate informatiile pe site, participantul isi da acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
Inscrierile se vor face exclusiv in perioada Campaniei si exclusiv online, pe site-ul www.cinemaone.ro.
Fiecare bon fiscal primit in urma achizitionarii unui bilet reprezinta o sansa de castig.
6.2. Dupa finalizarea campaniei, pe 01 Decembrie 2016, ora 14:00, se va organiza o tragere la sorti prin intermediul RANDOM.ORG.
Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unui reprezentant al Organizatorului si va fi inregistrata video. Tragerea la sorti este un eveniment public. La cerere, orice persoana poate participa la acest eveniment. Cererea va fi facuta, in scris, la adresa Organizatorului, cu minimum 48 de ore inaintea desfasurarii tragerii la sorti.
In cadrul acestei trageri la sorti se vor desemna 1 castigator si 3 rezerve.
Organizatorul isi declina orice raspundere, in situatia in care Participantul desemnat castigator nu raspunde la apelurile reprezentantilor Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire a operatorului telefonic sau pentru orice situatii in care PartiParticipantul desemnat castigator nu poate fi contactat prin telefon in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la momentul extragerii premiului.

Pentru validarea castigatorului este necesar ca datele oferite de catre acesta la primul apel al Organizatorului, la care s-a primit raspuns, sa coincida cu datele pe care Participantul castigator le-a inscris pe site-ul www.cinemaone.ro.
Pentru a intra in posesia premiului Participantul castigator va trebui sa prezinte la momentul ridicarii premiului bonul fiscal si biletul pe care le-a inscris in Campanie.
Premiul Campaniei va fi inmanat castigatorului pe baza de proces verbal de predare-primire care va contine datele de identificare ale castigatorului, nr. bonul fiscal emis de Cinema One, precum si semnaturile de primire si de predare ale castigatorului, respectiv a reprezentantului Organizatorului.

Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.
Numele castigatorului va fi postat pe site-ul Orgaizatorului si pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov si pe site-ul www.cinemaone.ro/Concurs/.

Art. 7. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI
Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate mai sus, numai cu respectarea de catre Organizator a celor mentionate in prezentul Regulament, precum si in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.
Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiul acordat castigatorului in conformitate cu prevederile art. 75, 76 si 77 din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Art. 8. LIMITAREA RASPUNDERII
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
Organizatorul Campaniei nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietate asupra bonurilor fiscale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie, exceptie facand cele prevazute de OG nr. 99/2000 aprobata prin Legea nr. 650/2002.
Participantii Campaniei pot formula o plangere pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea acesteia la adresa de e-mail info@cinemaone.ro impreuna cu datele de contact (nume si prenume complet, adresa completa, numar de telefon). Plangerea se va analiza de catre o comisie desemnata de Organizator, in termen de 48 de ore de la inregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 72 de ore in cazul plangerilor primite sambata sau duminica, zile nelucratoare. Raspunsurile la sesizarile trimise, conform procedurii, se ofera in scris, prin e-mail.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru urmatoarele situatii:
1.Situatiile in care numarul de telefon folosit la inscriere nu poate fi identificat si ca atare Organizatorul nu va putea contacta castigatorul;
2. Orice eroare in datele furnizate de catre castigator; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personale sau a codului inscris;
3. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator din culpa sa, de a intra in posesia premiului cuvenit.
4. Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila.

Art.9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a EBS Cinema Services SRL, sa fie prelucrate si utilizate de acesta in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a SC EBS Cinema Services SRL prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.
Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, localitatea de resedinta si premiile castigate sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, o data pe an, in mod gratuit, EBS Cinema Services SRL va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, EBS Cinema Services SRL va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr.677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Art. 10. LITIGII
10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.
10.2. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. Premiul nerevendicat sau nevalidat va ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Art. 11. CONTACT
Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizator,
EBS CINEMA SERVICES S.R.L.
Prin reprezentant legal
FLORIN MAFTEI

Concurs halloween – incheiat

v1

Câștigătorii concursului HalloWIN sunt:
Pașca Sorina, Iosub Mihai-Alexandru, Chiorean Călin.
Felicitări! Mulțumim tuturor pentru participare!

REGULAMENTUL CAMPANIEI ~HalloWin~

25 octombrie – 7 noiembrie 2016

Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Campaniei initiata de catre Organizator, se adreseaza potentialilor participanti si reprezinta o serie de reguli ce trebuie respectate pentru buna desfasurare a acestei Campanii.
Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

1.1. Campania “HalloWin” (in continuare “Campanie”) este organizata de catre EBS CINEMA SERVICES S.R.L (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, etaj 1, cam.17, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).
1.2. Regulamentul este disponibil la casele de bilete, pe site-ul www.cinemaone.ro/Concurs/, precum si pe pagina de facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov, la sectiunea NOTES.
1.3. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanti.
1.4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara exclusiv in mediul online, pe site-ul Organizatorului www.cinemaone.ro.

Art. 3. DURATA CAMPANIEI

Campania va incepe pe data de 25 octombrie, ora 10:00 si va dura pana pe data de 7 noiembrie 2016, ora 23:30, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, urmand ca in data de 8 noiembrie 2016, ora 14:00, sa se faca extragerea premiilor.

Art. 4. PARTICIPANTII. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptarea neconditionata a tuturor prevederilor prezentului Regulament. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie doar persoanele fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani (denumiti in continuare „Participantul”/„Participantii”).
Prin inscrierea in Campanie, participantii sunt de acord ca numele lor sa fie facute publice pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov si pe site-ul www.cinemaone.ro, de catre Organizator. Nu pot participa la Campanie membrii echipei organizatoare, nici sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.
4.2. Organizatorul considera inscrierea la Campanie ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

Art. 5. DESCRIEREA PREMIILOR

5.1. Organizatorul va acorda 3 premii in cadrul Campaniei. Fiecare premiu din cele 3 puse la dispozitie consta in 5 (cinci) invitatii personalizate pentru o singura persoana ce permit accesul la filmele de groaza (genul Horror) ce vor rula in cadrul Cinema One pana la data de 01 Noiembrie 2017.
5.2. Valoarea bruta a unui premiu oferit in cadrul Campaniei este de 165 Lei/ premiu, iar valoarea totala a premiilor este de 495 Lei. Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor. Premiile nu pot fi cedate altor persoane.

Art. 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Persoanele care achizitioneaza un bilet la film, la Cinema One, in perioada 25 octombrie – 07 noiembrie 2016 pot lua parte la aceasta campanie promotionala.
Pentru a se inscrie in Campanie, clientii Cinema One nu trebuie decat sa completeze pe site-ul www.cinemaone.ro, in sectiunea special destinata acestei Campanii urmatoarele informatii:
• Nume si prenume
• Numar de telefon
• Adresa de e-mail
• Numar bon fiscal
• Numar bilet
Odata completate informatiile pe site, participantul isi da acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
Inscrierile se vor face exclusiv in perioada Campaniei si exclusiv online, pe site-ul www.cinemaone.ro.
Fiecare bon fiscal primit in urma achizitionarii unui bilet reprezinta o sansa de castig.
6.2. Dupa finalizarea campaniei, pe 08 noiembrie 2016, ora 14:00, se va organiza o tragere la sorti prin intermediul RANDOM.ORG.
Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unui reprezentant al Organizatorului si va fi inregistrata video. Tragerea la sorti este un eveniment public. La cerere, orice persoana poate participa la acest eveniment. Cererea va fi facuta, in scris, la adresa Organizatorului, cu minimum 48 de ore inaintea desfasurarii tragerii la sorti.
In cadrul acestei trageri la sorti se vor desemna 3 castigatori si 6 rezerve.
Organizatorul isi declina orice raspundere, in situatia in care oricare dintre Participantii desemnati castigatori nu raspund la apelurile reprezentantilor Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire a operatorului telefonic sau pentru orice situatii in care Participantii castigatori nu pot fi contactati prin telefon in termenul de 3 zile lucratoare.
Pentru validarea castigatorilor este necesar ca datele oferite la primul apel al Organizatorului, la care s-a primit raspuns, sa coincida cu datele pe care Participantii castigatori le-au inscris pe site-ul www.cinemaone.ro .
Pentru a intra in posesia premiilor, Participantii castigatori vor trebui sa prezinte la momentul ridicarii premiului bonul fiscal si biletul pe care le-au inscris in Campanie.
Premiile Campaniei vor fi inmanate castigatorilor pe baza de procese verbale de predare-primire care contin datele de identificare ale castigatorilor, bonurile fiscale emise de Cinema One, precum si semnaturile de primire si de predare ale castigatorilor, respectiv a reprezentantului Organizatorului.

Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigatori, conduce la pierderea dreptului castigatorilor de a intra in posesia premiului.
Numele castigatorilor va fi postat pe site-ul Organizatorului si pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov si pe site-ul www.cinemaone.ro/Concurs/.

Art. 7. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate mai sus, numai cu respectarea de catre Organizator a celor mentionate in prezentul Regulament, precum si in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

Art. 8. LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie, exceptie facand cele prevazute de OG nr. 99/2000 aprobata prin Legea nr. 650/2002.
Participantii Campaniei pot formula o plangere pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea acesteia la adresa de e-mail info@cinemaone.ro impreuna cu datele de contact (nume si prenume complet, adresa completa, numar de telefon). Plangerea se va analiza de catre o comisie desemnata de Organizator, in termen de 48 de ore de la inregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 72 de ore in cazul plangerilor primite sambata sau duminica, zile nelucratoare. Raspunsurile la sesizarile trimise, conform procedurii, se ofera in scris, prin e-mail.
Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru urmatoarele situatii:
1.Situatiile in care numarul de telefon folosit la inscriere nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea contacta castigatorul;
2. Orice eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personale sau a codului inscris;
3. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator din culpa sa, de a intra in posesia premiului cuvenit.
4. Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila.

Art.9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a EBS Cinema Services SRL, sa fie prelucrate si utilizate de acesta in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a SC EBS Cinema Services SRL prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.
Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, localitatea de resedinta si premiile castigate sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, o data pe an, in mod gratuit, EBS Cinema Services SRL va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, EBS Cinema Services SRL va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr.677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Art. 10. LITIGII

10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.
10.2. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. Premiul nerevendicat sau nevalidat va ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Art. 11. CONTACT

Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.
Organizator,
EBS CINEMA SERVICES S.R.L.
Prin reprezentant legal
FLORIN MAFTEI

CONCURSUL S-A ÎNCHEIAT!

back to school 2016 - fata

REGULAMENTUL CAMPANIEI
~Back to School~

05 septembrie – 24 septembrie 2016

Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Campaniei initiata de catre Organizator, se adreseaza potentialilor participanti si reprezinta o serie de reguli ce trebuie respectate pentru buna desfasurare a acestei Campanii.

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUL CAMPANIEI
1.1. Campania “Back to School” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre SC EBS CINEMA SERVICES SRL (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).
1.2. Regulamentul este disponibil la casele de bilete, pe site-ul www.cinemaone.ro/Concurs/, precum si pe pagina de facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov, la sectiunea NOTES.
1.3. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanti.
1.4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizata in incinta cinematografului Cinema One, amplasat in Brasov, Str Zaharia Stancu, nr. 1, Coresi Shopping Resort.

Art. 3. DURATA CAMPANIEI
Campania va incepe pe data de 05 septembrie 2016, ora 10:00 si va dura pana pe data de 24 septembrie 2016, ora 23:30, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, urmand ca in data de 25 septembrie 2016, ora 14:00, sa se faca extragerea premiului.

Art. 4. PARTICIPANTII. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptarea neconditionata a tuturor prevederilor prezentului Regulament.
Campania este adresata copiilor pana in 12 ani inclusiv, cu domiciliul sau resedinta in Romania care, la data inscrierii (denumiti in continuare „Participantul”/„Participantii”) si care vin insotiti la cinematograf de un reprezentant legal.
Prin inscrierea in Campanie, participantii sunt de acord ca numele lor sa fie facute publice pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov si pe site-ul www.cinemaone.ro, de catre Organizator. Nu pot participa la Campanie membrii echipei organizatoare, nici sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.
4.2. Organizatorul considera inscrierea la Campanie ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

Art. 5. DESCRIEREA PREMIILOR
5.1. Premiile oferite in cadrul Campaniei constau in 100 de ghiozdane echipate cu penar, pix si caiet.
5.2. Valoarea unui premiu oferit in cadrul Campaniei este de 57.3 Lei / premiu, iar valoarea totala a premiilor este de 5730 Lei. Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiului. Premiul nu poate fi cedat altor persoane.

Art. 6. MECANISMUL CAMPANIEI
6.1. Copiii pana in 12 ani inclusiv care vin insotiti de reprezentantii legali la Cinema One in perioada 05 – 24 septembrie 2016 pot lua parte la aceasta campanie promotionala. Pentru fiecare bilet de copil achizitionat in perioada campaniei, participantii vor primi impreuna cu bonul fiscal, un flyer cu campania “Back to School”, care include si un talon de inscriere la concurs.
Talonul de inscriere va fi completat cu numele copilului si al reprezentantului sau legal si va fi depus in urna special amenajata, langa casele de bilete Cinema One. Talonul va trebui completat in mod obligatoriu cu urmatoarele informatii: telefon, e-mail, localitate, judet, serie bilet film Cinema One si acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
Taloanele pot fi introduse in urna intre orele 10:00 si 23:30, in intervalul 05.09.2016 – 24.09.2016.
Inscrierea (depunerea taloanelor in urna) se va face exclusiv in perioada Campaniei.
Pentru fiecare bilet de copil se va acorda un talon de participare.
Un Participant poate completa un singur talon de concurs, pentru un bilet la film cumparat de acesta, in perioada promotionala.
6.2. La finalul campaniei, duminica, in data de 25 septembrie 2016, ora 14:00, se va organiza o tragere la sorti manuala. Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unui reprezentant al organizatorului si a unui notar public. Tragerea la sorti este un eveniment public. La cerere, orice persoana poate participa la acest eveniment. Cererea va fi facuta, in scris, la adresa Organizatorului, cu minimum 48 de ore inaintea desfasurarii evenimentului respectiv.
In cadrul acestei trageri la sorti se vor desemna cei 100 de castigatori.
Organizatorul isi declina orice raspundere, in situatia in care oricare dintre Participantii desemnati castigatori nu raspund la apelurile reprezentantilor Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire a operatorului telefonic sau pentru orice situatii in care Participantii castigatori nu pot fi contactati prin telefon in termen de 3 zile lucratoare.
Premiile pot fi revendicate de la Organizator cel tarziu pana la data de 02 octombrie 2016. Premiile nerevendicate pana la data anterior mentionata vor ramane la dispozitia Organizatorului.
Pentru validarea castigatorilor este necesar ca datele oferite la primul apel al organizatorului, la care s-a primit raspuns, sa coincida cu datele din talonul de participare cu care Participantii castigatori s-au inscris in Campanie.
Pentru ridicarea premiilor, copii desemnati castigatori trebuie sa fie insotiti in mod obligatoriu de reprezentantul lor legal.
Premiile Campaniei vor fi inmanate castigatorilor numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorilor, bonurile fiscale emise de Cinema One, precum si semnaturile de primire si de predare ale castigatorilor (prin reprezentantii lor legali), respectiv a reprezentantului Organizatorului. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigatori, conduce la pierderea dreptului castigatorilor de a intra in posesia premiului.
Numele castigatorilor va fi postat pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov si pe site-ul www.cinemaone.ro/Concurs/.

Art. 7. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI
Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate mai sus, numai cu respectarea de catre Organizator a celor mentionate in prezentul Regulament, precum si in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

Art. 8. LIMITAREA RASPUNDERII
Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie, exceptie facand cele prevazute de OG nr. 99/2000 aprobata prin Legea nr. 650/2002.
Participantii Campaniei pot formula o plangere pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea acesteia la adresa de e-mail info@cinemaone.ro impreuna cu datele de contact (nume si prenume complet, adresa completa, numar de telefon). Plangerea se va analiza de catre o comisie desemnata de Organizator, in termen de 48 de ore de la inregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 72 de ore in cazul plangerilor primite sambata sau duminica, zile nelucratoare. Raspunsurile la sesizarile trimise, conform procedurii, se ofera in scris, prin e-mail.
Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru urmatoarele situatii:
1.Taloanele completate necorespunzator sau cele care nu au toate campurile obligatorii completate;
2.Situatiile in care numarul de telefon folosit la inscriere nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea contacta castigatorul;
3.Orice eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personale sau a codului inscris;
4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator din culpa sa, de a intra in posesia premiului cuvenit.
5. Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila.

Art.9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a SC EBS Cinema Services SRL, sa fie prelucrate si utilizate de acesta in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a SC EBS Cinema Services SRL prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.
Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, localitatea de resedinta si premiile castigate sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, o data pe an, in mod gratuit, SC EBS Cinema Services SRL va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, SC EBS Cinema Services SRL va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr.677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Art. 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.
10.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. Premiul nerevendicat sau nevalidat va ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Art. 11. CONTACT
Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.
Organizatorul,
SC EBS CINEMA SERVICES SRL

 

CONCURSUL S-A ÎNCHEIAT!

Excursie Disneyland Paris - rgb

Câștigătorul Campaniei este CÂRLESCU DĂNUȚ-ANDREI. Felicitări!

REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Cinema One te trimite la Disneyland Paris!”
01 Iunie – 2 Iulie 2016

Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Campaniei initiata de catre Organizator, se adreseaza potentialilor participanti si reprezinta o serie de reguli ce trebuie respectate pentru buna desfasurare a acestei Campanii.

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUL CAMPANIEI
1.1. Concursul “Cinema One te trimite Disneyland Paris” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES SRL (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).
1.2. Regulamentul este disponibil la casele de bilete, pe site-ul www.cinemaone.ro/Concurs/, precum si pe pagina de facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov, la sectiunea NOTES.
1.3. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanti.
1.4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizata in incinta cinematografului Cinema One, amplasat in Brasov, Str Zaharia Stancu, nr. 1, Coresi Shopping Resort.

Art. 3. DURATA CAMPANIEI
Campania va incepe pe data de 1 iunie 2016, ora 10:00 si va dura pana pe data de 2 iulie 2016, ora 22:00, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, urmand ca in data de 3 iulie 2016, ora 14:00, sa se faca extragerea premiului.

Art. 4. PARTICIPANTII. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptarea neconditionata a tuturor prevederilor prezentului Regulament. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie doar persoanele fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani. (denumiti in continuare „Participantul”/„Participantii”).
Prin inscrierea in Campanie, participantii sunt de acord ca numele lor sa fie facute publice pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov si pe site-ul www.cinemaone.ro, de catre Organizator. Nu pot participa la Campanie membrii echipei organizatoare, nici sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.
4.2. Organizatorul considera inscrierea la Campanie ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

Art. 5. DESCRIEREA PREMIULUI
5.1. Premiul oferit in cadrul Campaniei consta intr-o excursie pentru 3 (trei) persoane, doi adulti si un copil cu varsta maxima de 10 ani, la Paris, cu avionul (biletul de avion al copilului nefiind inclus in premiu), in perioada 1 Septembrie – 15 Septembrie 2016, oferita de Eurolines Romania si TUI Travel Center. Pachetul contine trei nopti de cazare, cu mic dejun inclus, la Hotel Santa Fe 2* si bilet de avion dus-intors (Eurolines) pentru 2 adulti.
Premiul se va putea revendica din orice agentie TUI Travel Center sau Eurolines din Romania. Neefectuarea excursiei in perioada mentionata duce la pierderea premiului.
5.2. Valoarea premiului oferit in cadrul Campaniei este de 1900 euro, la cursul BNR din ziua extragerii, 3 Iulie 2016. Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiului. Premiul nu poate fi cedat altor persoane.

Art. 6. MECANISMUL CAMPANIEI
6.1. Persoanele care achizitioneaza un bilet la film, la Cinema One, in perioada 01 iunie – 02 iulie 2016 pot lua parte la aceasta campanie promotionala. Fiecare client va primi odata cu bonul fiscal, un flyer cu campania “Cinema One te trimite in vacanta, la Disneyland Paris”, care include si un talon de inscriere la tombola. Participantii vor completa talonul de inscriere si il vor depune in urna special amenajata, langa casele de bilete Cinema One.
Taloanele pot fi introduse in urna intre orele 10:00 si 23:30, in intervalul 01 iunie 2016 – 02 iulie 2016.
Inscrierea (depunerea taloanelor in urna) se va face exclusiv in perioada Campaniei. Se va acorda un singur talon de participare pentru un singur bon fiscal primit in urma achizitionarii unui bilet.
Acest talon va fi completat de catre Participant prin indicarea obligatorie a urmatoarelor informatii:
nume, prenume, telefon, email, localitate, judet, serie bilet film Cinema One.
Odata cu completarea talonului, participantul isi da acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
Un Participant poate completa un singur talon de participare, pentru un bilet la film cumparat de acesta, in perioada promotionala.
6.2. La finalul campaniei, duminica, 03 Iulie 2016, ora 14:00, se va organiza o tragere la sorti manuala. Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unui reprezentant al organizatorului si a unui notar public. Tragerea la sorti este un eveniment public. La cerere, orice persoana poate participa la acest eveniment. Cererea va fi facuta, in scris, la adresa Organizatorului, cu minimum 48 de ore inaintea desfasurarii tragerii la sorti.
In cadrul acestei trageri la sorti se va desemna un castigator si trei rezerve.
Organizatorul isi declina orice raspundere, in situatia in care oricare dintre Participantii desemnati castigatori nu raspund la apelurile reprezentantilor Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire a operatorului telefonic sau pentru orice situatii in care Participantii castigatori nu pot fi contactati prin telefon in termenul de 3 zile lucratoare.
Pentru validarea castigatorilor este necesar ca datele oferite la primul apel al organizatorului, la care s-a primit raspuns, sa coincida cu datele din talonul de participare cu care Participantii castigatori s-au inscris in Campanie.
Premiul Campaniei va fi inmanat castigatorilor numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorilor, bonurile fiscale emise de Cinema One, precum si semnaturile de primire si de predare ale castigatorilor, respectiv a reprezentantului Organizatorului. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigatori, conduce la pierderea dreptului castigatorilor de a intra in posesia premiului.
Numele castigatorilor va fi postat pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov si pe site-ul www.cinemaone.ro/Concurs/.

Art. 7. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI
Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate mai sus, numai cu respectarea de catre Organizator a celor mentionate in prezentul Regulament, precum si in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.
Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiul acordat castigatorului in conformitate cu prevederile art. 75, 76 si 77 din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 8. LIMITAREA RASPUNDERII
Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie, exceptie facand cele prevazute de OG nr. 99/2000 aprobata prin Legea nr. 650/2002.
Participantii Campaniei pot formula o plangere pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea acesteia la adresa de e-mail info@cinemaone.ro impreuna cu datele de contact (nume si prenume complet, adresa completa, numar de telefon). Plangerea se va analiza de catre o comisie desemnata de Organizator, in termen de 48 de ore de la inregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 72 de ore in cazul plangerilor primite sambata sau duminica, zile nelucratoare. Raspunsurile la sesizarile trimise, conform procedurii, se ofera in scris, prin e-mail.
Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru urmatoarele situatii:
1.Taloanele completate necorespunzator sau cele care nu au toate campurile obligatorii completate;
2.Situatiile in care numarul de telefon folosit la inscriere nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea contacta castigatorul;
3.Orice eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personale sau a codului inscris;
4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului cuvenit din culpa sa.
5. Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila.

Art.9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a EBS Cinema Services SRL, sa fie prelucrate si utilizate de acesta in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a EBS Cinema Services SRL prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.
Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, localitatea de resedinta si premiile castigate sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, o data pe an, in mod gratuit, EBS Cinema Services SRL va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, EBS Cinema Services SRL va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr.677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Art. 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.
10.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. Premiul nerevendicat sau nevalidat va ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Art. 11. CONTACT
Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.
Organizatorul,
EBS CINEMA SERVICES SRL

 

CONCURSUL S-A INCHEIAT!

Vacanță în doi, în Delta Dunării!

Sejur Delta Dunarii-web

Castigatorul concursului este PASCAN VASILE. Felicitari!

REGULAMENTUL CAMPANIEI

3 Mai – 15 Mai 2016

Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Campaniei initiata de catre Organizator, se adreseaza potentialilor participanti si reprezinta o serie de reguli ce trebuie respectate pentru buna desfasurare a acestei Campanii.

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUL CAMPANIEI
1.1. Concursul “Vacanta in doi, in Delta Dunarii!” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES SRL (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).
1.2. Regulamentul este disponibil la casele de bilete, pe site-ul www.cinemaone.ro/Concurs/, precum si pe pagina de facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov, la sectiunea NOTES.
1.3. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanti.
1.4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizata in incinta cinematografului Cinema One, amplasat in Brasov, Str Zaharia Stancu, nr. 1, Coresi Shopping Resort.

Art. 3. DURATA CAMPANIEI
Campania va incepe pe data de 3 Mai 2016, ora 12:00 si va dura pana pe data de 14 Mai 2016, ora 22:00, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, urmand ca in data de 15 Mai 2016, ora 14:00, sa se organizeze extragerea premiului.

Art. 4. PARTICIPANTII. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptarea neconditionata a tuturor prevederilor prezentului Regulament. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie doar persoanele fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani (denumiti in continuare „Participantul”/„Participantii”).
Prin inscrierea in Campanie, participantii sunt de acord ca numele lor sa fie facute publice pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov si pe site-ul www.cinemaone.ro, de catre Organizator. Nu pot participa la Campanie membrii echipei organizatoare, nici sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.
4.2. Organizatorul considera inscrierea la Campanie ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

Art. 5. DESCRIEREA PREMIULUI
5.1. Premiul oferit in cadrul Campaniei consta intr-un Sejur in Delta Dunarii la Green Village, Sfantu Gheorghe pentru 2 (doua) persoane, in perioada 01.06 – 15.06.2016, excursie oferita de Eurolines Romania si TUI Travel Center. Pachetul contine trei nopti de cazare, cu mic dejun inclus, la hotelul Green Village si transferul cu barca.
Premiul se va putea revendica din orice agentie TUI Travel Center sau Eurolines din Romania. Neefectuarea excursiei in perioada mentionata duce la pierderea premiului.
5.2. Valoarea premiului oferit in cadrul Campaniei este de 322 euro, la cursul BNR din ziua extragerii, 15 mai 2016. Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiului. Premiul nu poate fi cedat altor persoane.

Art. 6. MECANISMUL CAMPANIEI
6.1. Persoanele, care achizitioneaza un bilet la film, la Cinema One, in perioada 3 Mai 2016 – 14 Mai 2016, pot lua parte la aceasta campanie promotionala. Fiecare persoana va primi odata cu bonul fiscal, un flyer cu campania “Vacanta in doi, in Delta Dunarii”, care include si un talon de inscriere la tombola sau mai multe, in functie de numarul de bilete achizitionate. Participantul va completa talonul de inscriere si il va depune in urna special amenajata, langa casele de bilete Cinema One.
Taloanele pot fi introduse in urna intre orele 10:00 si 23:30, in intervalul 03 Mai 2016 – 14 Mai 2016.
Inscrierea (depunerea taloanelor in urna) se va face exclusiv in perioada Campaniei. Se va acorda cate un talon de participare pentru fiecare bilet la film.
Acest talon va fi completat de catre Participant prin indicarea obligatorie a urmatoarelor informatii:
nume, prenume, telefon, email, localitate, judet, bilet film Cinema One (nr./data) si acordul pentru prelucrarea datelor.
Fiecare persoana poate completa un singur talon de participare, pentru fiecare bilet la film detinut de acesta, in perioada promotionala.
6.2. La finalul campaniei, duminica, 15 Mai 2016, ora 14:00, se va organiza o tragere la sorti manuala. Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unui reprezentant al organizatorului si unui notar public. Tragerea la sorti este un eveniment public. La cerere, orice persoana poate participa la acest eveniment. Cererea va fi facuta, in scris, la adresa Organizatorului, cu minimum 48 de ore inaintea desfasurarii evenimentului respectiv.
In cadrul acestei trageri la sorti se va desemna un castigator si trei rezerve.
Organizatorul isi declina orice raspundere, in situatia in care oricare dintre Participantii desemnati castigatori nu raspund la apelurile reprezentantilor Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire a operatorului telefonic sau pentru orice situatii in care Participantii castigatori nu pot fi contactati prin telefon in termenul de 3 zile lucratoare.
Pentru validarea castigatorilor este necesar ca datele oferite la primul apel al organizatorului, la care s-a primit raspuns, sa coincida cu datele din talonul de participare cu care Participantii castigatori s-au inscris in Campanie.
Premiul Campaniei va fi inmanat castigatorilor numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorilor, bonurile fiscale emise de Cinema One, precum si semnaturile de primire si de predare ale castigatorilor, respectiv a reprezentantului Organizatorului. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigatori, conduce la pierderea dreptului castigatorilor de a intra in posesia premiului.
Numele castigatorilor va fi postat pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov si pe site-ul www.cinemaone.ro/Concurs/.

Art. 7. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI
Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate mai sus, numai cu respectarea de catre Organizator a celor mentionate in prezentul Regulament, precum si in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.
7.1. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiul acordat castigatorului in conformitate cu prevederile art. 75, 76 si 77 din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 8. LIMITAREA RASPUNDERII
Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie, exceptie facand cele prevazute de OG nr. 99/2000 aprobata prin Legea nr. 650/2002.
Participantii Campaniei pot formula o plangere pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea acesteia la adresa de e-mail info@cinemaone.ro impreuna cu datele de contact (nume si prenume complet, adresa completa, numar de telefon). Plangerea se va analiza de catre o comisie desemnata de Organizator, in termen de 48 de ore de la inregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 72 de ore in cazul plangerilor primite sambata sau duminica, zile nelucratoare. Raspunsurile la sesizarile trimise, conform procedurii, se ofera in scris, prin e-mail.
Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru urmatoarele situatii:
1.Taloanele completate necorespunzator sau cele care nu au toate campurile obligatorii completate;
2.Situatiile in care numarul de telefon folosit la inscriere nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea contacta castigatorul;
3.Orice eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personale sau a codului inscris;
4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator din culpa sa, de a intra in posesia premiului cuvenit.
5. Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila.

Art.9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a SC EBS Cinema Services SRL, sa fie prelucrate si utilizate de acesta in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a SC EBS Cinema Services SRL prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.
Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, localitatea de resedinta si premiile castigate sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, o data pe an, in mod gratuit, SC EBS Cinema Services SRL va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, SC EBS Cinema Services SRL va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr.677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Art. 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

10.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. Premiul nerevendicat sau nevalidat va ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Art. 11. CONTACT
Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizatorul,
EBS CINEMA SERVICES SRL

FRIENDS DAY, Celebrating the Importance of Connections

Friends Day

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Grupul cu cele mai multe like-uri câştigă invitaţii la film (1 invitaţie/persoana), la alegere, cu exceptia avanpremierelor.

Pentru a participa la concurs trebuie urmaţi cativa pasi simpli:

 1. Fotografiază-te luni, 21 Martie 2016, împreuna cu gaşca ta de prieteni (grup compus din minim 3 si maxim 10 persoane), în incinta Cinematografului One, în intervalul orar 10:00 – 22:00, in zona special amenajată
 2. Trimite-ne poza într-un mesaj pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu fotografia și numele fiecărei persoane din grup, până cel târziu marţi, 22 Martie 2016 ora 18:00. Fotografiile  vor fi publicate in albumul special creat de noi.
 3. Promoveaza-ti fotografia de grup publicata in albumul special creat, pe Facebook, astfel incat sa strangi cat mai multe Like-uri.

Departajarea concurentilor se va face prin numărul de like-uri primite la poze, începând din momentul publicării acestora și până luni 28 martie 2016, ora 10:00. Gaşca cu cele mai multe like-uri la poza de concurs va câştiga invitaţii la film pentru toți membrii grupului (1 invitaţie/persoană), care pot fi utilizate în cadrul Cinema One de luni pana joi, cu excepţia avanpremierelor, cel tarziu pana la data de 30 aprilie 2016.

Art 1.1. Concursul “Friends Day, Celebrating the Importance of Connections”  (in continuare “Campanie”) este organizat de catre EBS CINEMA SERVICES SRL (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

Art 1.2. Campania se deruleaza pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.3. Participantii în cadrul campaniei sunt persoanele fizice rezidente in Romania, posesori ai unui buletin de identitate sau a unei carti de identitate la data inceperii campaniei publicitare si care sunt fani (care au apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov. Participantii se obliga sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numit de acum înainte “Regulamentul oficial”).

Art 1.4. Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati în orice moment pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Art 1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial. Completarile, modificarile aduse Regulamentului si/sau prelungirea perioadei campaniei vor fi aduse la cunostinta participantilor prin prezentarea acestuia pe www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Sectiunea 2. Teritoriul, logistica si durata Campaniei.

Art 1.6. Durata Campaniei este de 1 zi, respectiv luni 21.03.2016 in intervalul orar 10:00 – 22:00, pozele urmând să fie trimise într-un mesaj pâna cel tarziu marţi, 22.03.2016 ora 18:00.

Art 1.7. Dupa terminarea Campaniei, Organizatorul nu va avea nici o responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce participantii la concluzia ca aceasta Campanie este înca în desfasurare si este actuala.

Sectiunea 3. Dreptul de participare.

Art 1.8. In cadrul Campaniei poate participa orice vizitator al sectiunii www.facebook.com/cinemaonebrasov, care este fan (care a apasat butonul LIKE) al paginii de Facebook Cinema One www.facebook.com/cinemaonebrasov si care are domiciliul/resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor EBS CINEMA SERVICES SRL, a sotilor si rudelor pana la gradul IV inclusiv.

Sectiunea 4. Descalificare.

Art 1.9. In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Campaniei, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Sectiunea 5. Premiul oferit.

Art.1.10. Premiul este oferit de catre EBS CINEMA SERVICES SRL si consta in: cate o invitatie la film pentru fiecare persoana ce face parte din grupul a carei fotografie a strans cele mai multe like-uri si a fost declarata castigatoare.

Invitatia ofera acces la orice film ce ruleaza in incinta Cinema One, cu exceptia avanpremierelor, cel tarziu pana la data de 30 aprilie 2016. Valoarea totala a premiului este de maxim 300 Lei.

Sectiunea 6. Modul de desfasurare a concursului si modalitatea de desemnare a castigatorului.

Art.1.11. In cadrul concursului participantii vor trebui sa urmeze cativa pasi simpli pentru a participa:

 1. Fotografiază-te luni, 21 Martie 2016, împreuna cu gaşca ta de prieteni (grup compus din minim 3 și maxim 10 persoane), în incinta Cinematografului One, în intervalul orar 10:00 – 22:00, in zona special amenajată
 2. Trimite-ne poza într-un mesaj pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, cu numele fiecărei persoane, până marţi, 22 Martie 2016, ora 18:00. Pozele vor fi publicate in albumul special creat de noi.
 3. Promoveaza-ti fotografia de grup publicata in albumul special creat, pe Facebook, astfel incat sa strangi cat mai multe Like-uri.

Castigatorul care a îndeplinit condiţiile de participare si a inscris in concurs fotografia ce a primit cele mai multe like-uri va fi desemnat în data de 28 martie 2016, ora 12:00 pe Facebook.

Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la aceasta Campanie.

Art.1.12 Castigatorul va fi contactat/instiintat de catre Organizator prin intermediul unei postari in care se va mentiona numele acestuia pe pagina www.facebook.com/cinemaonebrasov, luni 28.03.2016 la ora 12:00.

Premiul va fi înmânat participantului care a înscris în concurs fotografia cu grupul său de prieteni, desemnată câștigătoare. Castigatorul trebuie sa raspunda in maxim 48 de ore de la data postarii anuntului de castigare a premiului.

In cazul in care castigatorul nu isi revendica premiul in termen de 48 de ore de cand a fost declarat câștigător, acesta pierde orice drept asupra premiului castigat si va fi desemnat drept castigator urmatorul participant calificat pe baza acelorasi criterii de alegere.

Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea cartii de identitate iar predarea premiului se va face in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat intre castigator si organizator.

Nu este posibila inlocuirea premiului oferit cu alte beneficii.

In cazul in care castigatorul este minor sau interzis judecatoresc, premiul va fi inmanat parintelui, tutorelui sau curatorului, dupa caz, in conditiile prezentului regulament. Prin participarea la Campanie, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, Organizatorul sa le faca public numele, in scopuri publicitare, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

Sectiunea 7. Datele cu caracter personal.

Art 1.13. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal sa fie pastrate si prelucrate de compania EBS CINEMA SERVICES SRL.

Art 1.14. Scopul acestei baze de date este de a comunica clientilor oferte si noutati in scopuri de marketing si publicitate.

Art 1.15. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul, se obliga sa respecte prevederile Legii 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Art 1.16. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice EBS CINEMA SERVICES SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing şi publicitate. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare promovării imaginii, brandului şi a produselor comercializate. Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor pe care ni le-aţi furnizat.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenţie (art. 14), opoziţie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi de a vă adresa justiţiei (art. 18). Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe adresa: EBS CINEMA SERVICES SRL, cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, Sector 3, Bucuresti, sau la adresa de email info@cinemaone.ro.

Sectiunea 8. Încetarea Campaniei înaintea termenului oficial.

Art 1.17. Campania poate înceta înaintea termenului oficial numai în caz de forta majora, incluzând cazul în care Organizatorul, din motive independente de vointa sa, nu mai poate continua Campania, in conditiile din Sectiunea 2 sau din decizia Organizatorului.

Sectiunea 9. Litigiile si legea aplicabila.

Art 1.18. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 Sectiunea 10. Regulamentul Oficial.

Art 1.19. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederile, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

Sectiunea 11. Contact.

Art. 1.20. Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

 

Organizator,

EBS CINEMA SERVICES SRL

__________________________________________________________________________

Cinema One te trimite în vacanţă la Praga!

Praga_1056x384

Castigatoarea concursului este DUMITRU ANCA. FELICITARI!

REGULAMENTUL CAMPANIEI

09 martie – 26 martie 2016

Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Campaniei initiata de catre Organizator, se adreseaza potentialilor participanti si reprezinta o serie de reguli ce trebuie respectate pentru buna desfasurare a acestei Campanii.

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUL CAMPANIEI
1.1. Concursul “Cinema One te trimite în vacanţă la Praga” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre SC EBS CINEMA SERVICES SRL (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).
1.2. Regulamentul este disponibil la casele de bilete, pe site-ul www.cinemaone.ro/Concurs/, precum si pe pagina de facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov, la sectiunea NOTES.
1.3. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanti.
1.4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizata in incinta cinematografului Cinema One, amplasat in Brasov, Str Zaharia Stancu, nr. 1, Coresi Shopping Resort.

Art. 3. DURATA CAMPANIEI
Campania va incepe pe data de 9 martie 2016, ora 10:00 si va dura pana pe data de 26 martie 2016, ora 22:00, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, urmand ca in data de 27 martie 2016, ora 14:00, sa se faca extragerea premiului.

Art. 4. PARTICIPANTII. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptarea neconditionata a tuturor prevederilor prezentului Regulament. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie doar persoanele fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani (denumiti in continuare „Participantul”/„Participantii”).
Prin inscrierea in Campanie, participantii sunt de acord ca numele lor sa fie facute publice pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov si pe site-ul www.cinemaone.ro, de catre Organizator. Nu pot participa la Campanie membrii echipei organizatoare, nici sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.
4.2. Organizatorul considera inscrierea la Campanie ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

Art. 5. DESCRIEREA PREMIULUI
5.1. Premiul oferit in cadrul Campaniei consta intr-o excursie pentru 2 (doua) persoane la Praga, cu autocarul, in perioada 10 aprilie – 31 mai 2016, oferita de Eurolines Romania si TUI Travel Center. Pachetul contine trei nopti de cazare, cu mic dejun inclus, la hotelul Aron 3*, bilet de autocar dus intors (Eurolines).
Premiul se va putea revendica din orice agentie TUI Travel Center sau Eurolines din Romania. Neefectuarea excursiei in perioada mentionata duce la pierderea premiului.
5.2. Valoarea premiului oferit in cadrul Campaniei este de 200 euro, la cursul BNR din ziua extragerii, 27 martie 2016. Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiului. Premiul nu poate fi cedat altor persoane.

Art. 6. MECANISMUL CAMPANIEI
6.1. Persoanele care achizitioneaza un bilet la film, la Cinema One, in perioada 09 – 26 martie 2016 pot lua parte la aceasta campanie promotionala. Fiecare client va primi odata cu bonul fiscal, un flyer cu campania “Cinema One te trimite in vacanta, la Praga”, care include si un talon de inscriere la tombola. Participantii vor completa talonul de inscriere si il vor depune in urna special amenajata, langa casele de bilete Cinema One.
Taloanele pot fi introduse in urna intre orele 10:00 si 23:30, in intervalul 09.03.2016 – 26.03.2016.
Inscrierea (depunerea taloanelor in urna) se va face exclusiv in perioada Campaniei. Se va acorda un singur talon de participare pentru un singur bon fiscal primit in urma achizitionarii unui bilet.
Acest talon va fi completat de catre Participant prin indicarea obligatorie a urmatoarelor informatii:
nume, prenume, telefon, email, localitate, judet, serie bilet film Cinema One si acordul pentru prelucrarea datelor
Un Participant poate completa un singur talon de participare, pentru un bilet la film cumparat de acesta, in perioada promotionala.
6.2. La finalul campaniei, duminica, 27 martie 2016, ora 14:00, se va organiza o tragere la sorti manuala. Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unui reprezentant al organizatorului si a unui notar public. Tragerea la sorti este un eveniment public. La cerere, orice persoana poate participa la acest eveniment. Cererea va fi facuta, in scris, la adresa Organizatorului, cu minimum 48 de ore inaintea desfasurarii evenimentului respectiv.
In cadrul acestei trageri la sorti se va desemna un castigator si trei rezerve.
Organizatorul isi declina orice raspundere, in situatia in care oricare dintre Participantii desemnati castigatori nu raspund la apelurile reprezentantilor Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire a operatorului telefonic sau pentru orice situatii in care Participantii castigatori nu pot fi contactati prin telefon in termenul de 3 zile lucratoare.
Pentru validarea castigatorilor este necesar ca datele oferite la primul apel al organizatorului, la care s-a primit raspuns, sa coincida cu datele din talonul de participare cu care Participantii castigatori s-au inscris in Campanie.
Premiul Campaniei va fi inmanat castigatorilor numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorilor, bonurile fiscale emise de Cinema One, precum si semnaturile de primire si de predare ale castigatorilor, respectiv a reprezentantului Organizatorului. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigatori, conduce la pierderea dreptului castigatorilor de a intra in posesia premiului.
Numele castigatorilor va fi postat pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov si pe site-ul www.cinemaone.ro/Concurs/.

Art. 7. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI
Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate mai sus, numai cu respectarea de catre Organizator a celor mentionate in prezentul Regulament, precum si in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.
7.1. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiul acordat castigatorului in conformitate cu prevederile art. 75, 76 si 77 din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 8. LIMITAREA RASPUNDERII
Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie, exceptie facand cele prevazute de OG nr. 99/2000 aprobata prin Legea nr. 650/2002.
Participantii Campaniei pot formula o plangere pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea acesteia la adresa de e-mail info@cinemaone.ro impreuna cu datele de contact (nume si prenume complet, adresa completa, numar de telefon). Plangerea se va analiza de catre o comisie desemnata de Organizator, in termen de 48 de ore de la inregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 72 de ore in cazul plangerilor primite sambata sau duminica, zile nelucratoare. Raspunsurile la sesizarile trimise, conform procedurii, se ofera in scris, prin e-mail.
Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru urmatoarele situatii:
1.Taloanele completate necorespunzator sau cele care nu au toate campurile obligatorii completate;
2.Situatiile in care numarul de telefon folosit la inscriere nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea contacta castigatorul;
3.Orice eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personale sau a codului inscris;
4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator din culpa sa, de a intra in posesia premiului cuvenit.
5. Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila.

Art.9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a SC EBS Cinema Services SRL, sa fie prelucrate si utilizate de acesta in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a SC EBS Cinema Services SRL prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.
Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, localitatea de resedinta si premiile castigate sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, o data pe an, in mod gratuit, SC EBS Cinema Services SRL va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, SC EBS Cinema Services SRL va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr.677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Art. 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

10.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. Premiul nerevendicat sau nevalidat va ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Art. 11. CONTACT
Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Organizatorul,
SC EBS CINEMA SERVICES SRL

 

__________________________________________________________________________

CONCURSUL S-A INCHEIAT!

CINEMA ONE TE TRIMITE DE VALENTINE’S DAY, LA PARIS!

valentines-day-cinema-one-brasov-paris-

REGULAMENTUL CAMPANIEI

18 ianuarie – 07 februarie 2016

Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Campaniei initiata de catre Organizator, se adreseaza potentialilor participanti si reprezinta o serie de reguli ce trebuie respectate pentru buna desfasurare a acestei Campanii.

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUL CAMPANIEI
1.1. Concursul “Cinema One te trimite de Valentine’s Day, la Paris” (in continuare “Campanie”) este organizat de catre SC EBS CINEMA SERVICES SRL (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).
1.2. Regulamentul este disponibil la casele de bilete, pe site-ul www.cinemaone.ro/Concurs/, precum si pe pagina de facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov, la sectiunea NOTES.
1.3. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanti.
1.4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizata in incinta cinematografului Cinema One, amplasat in Brasov, Str Zaharia Stancu, nr. 1, Coresi Shopping Resort.

Art. 3. DURATA CAMPANIEI
Campania va incepe pe data de 18 ianuarie 2016, ora 12:00 si va dura pana pe data de 06 februarie 2016, ora 22:00, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, urmand ca in data de 07 februarie 2016, ora 14:00, sa se faca extragerea premiului.

Art. 4. PARTICIPANTII. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptarea neconditionata a tuturor prevederilor prezentului Regulament. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie doar persoanele fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani (denumiti in continuare „Participantul”/„Participantii”).
Prin inscrierea in Campanie, participantii sunt de acord ca numele lor sa fie facute publice pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov si pe site-ul www.cinemaone.ro, de catre Organizator. Nu pot participa la Campanie membrii echipei organizatoare, nici sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.
4.2. Organizatorul considera inscrierea la Campanie ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

Art. 5. DESCRIEREA PREMIULUI
5.1. Premiul oferit in cadrul Campaniei consta intr-o excursie pentru 2 (doua) persoane la Paris, in perioada 12 – 15 februarie 2016, oferita de Eurolines Romania si TUI Travel Center. Pachetul contine trei nopti de cazare, cu mic dejun inclus, la hotelul De Bellevue 3*, bilet de avion dus intors (Blue Air), zbor din Bucuresti, taxe de aeroport, bagaj de mana, dar nu include transferul la hotel.
Premiul se va putea revendica din orice agentie TUI Travel Center sau Eurolines din Romania. Neefectuarea excursiei in perioada mentionata duce la pierderea premiului.
5.2. Valoarea premiului oferit in cadrul Campaniei este de 620 euro, la cursul BNR din ziua extragerii, 07 februarie 2016. Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiului. Premiul nu poate fi cedat altor persoane.

Art. 6. MECANISMUL CAMPANIEI
6.1. Cuplurile (perechile formate din doua persoane, de sex opus), care achizitioneaza doua bilete la film pe acelasi bon fiscal, la Cinema One, in perioada 18 ianuarie 2016 – 06 februarie 2016 (cu exceptia zilelor de marti), pot lua parte la aceasta campanie promotionala. Fiecare cuplu va primi odata cu bonul fiscal, un flyer cu campania “Cinema One te trimite de Valentine’s Day, la Paris”, care include si un talon de inscriere la tombola. Participantii vor completa talonul de inscriere si il vor depune in urna special amenajata, langa casele de bilete Cinema One.
Taloanele pot fi introduse in urna intre orele 10:00 si 23:30, in intervalul 18.01.2016 – 06.02.2016.
Inscrierea (depunerea taloanelor in urna) se va face exclusiv in perioada Campaniei. Se va acorda un singur talon de participare pentru un singur bon fiscal primit in urma achizitionarii a doua bilete.
Acest talon va fi completat de catre ambii Participanti prin indicarea obligatorie a urmatoarelor informatii:
nume, prenume, telefon, email, localitate, judet, bilet film Cinema One (nr./data) si acordul pentru prelucrarea datelor.
Fiecare cuplu poate completa un talon de participare, pentru fiecare bon fiscal detinut de acesta, primit in urma achizitionarii a doua bilete, din perioada promotionala.
6.2. La finalul campaniei, duminica, 07 februarie 2016, ora 14:00, se va organiza o tragere la sorti manuala. Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unui reprezentant al organizatorului si a unui notar public. Tragerea la sorti este un eveniment public. La cerere, orice persoana poate participa la acest eveniment. Cererea va fi facuta, in scris, la adresa Organizatorului, cu minimum 48 de ore inaintea desfasurarii evenimentului respectiv.
In cadrul acestei trageri la sorti se va desemna un castigator si trei rezerve.
Organizatorul isi declina orice raspundere, in situatia in care oricare dintre Participantii desemnati castigatori nu raspund la apelurile reprezentantilor Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire a operatorului telefonic sau pentru orice situatii in care Participantii castigatori nu pot fi contactati prin telefon in termenul de 3 zile lucratoare.
Pentru validarea castigatorilor este necesar ca datele oferite la primul apel al organizatorului, la care s-a primit raspuns, sa coincida cu datele din talonul de participare cu care Participantii castigatori s-au inscris in Campanie.
Premiul Campaniei va fi inmanat castigatorilor numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorilor, bonurile fiscale emise de Cinema One, precum si semnaturile de primire si de predare ale castigatorilor, respectiv a reprezentantului Organizatorului. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigatori, conduce la pierderea dreptului castigatorilor de a intra in posesia premiului.
Numele castigatorilor va fi postat pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov si pe site-ul www.cinemaone.ro/Concurs/.

Art. 7. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI
Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate mai sus, numai cu respectarea de catre Organizator a celor mentionate in prezentul Regulament, precum si in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.
7.1. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiul acordat castigatorului in conformitate cu prevederile art. 75, 76 si 77 din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 8. LIMITAREA RASPUNDERII
Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie, exceptie facand cele prevazute de OG nr. 99/2000 aprobata prin Legea nr. 650/2002.
Participantii Campaniei pot formula o plangere pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea acesteia la adresa de e-mail info@cinemaone.ro impreuna cu datele de contact (nume si prenume complet, adresa completa, numar de telefon). Plangerea se va analiza de catre o comisie desemnata de Organizator, in termen de 48 de ore de la inregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 72 de ore in cazul plangerilor primite sambata sau duminica, zile nelucratoare. Raspunsurile la sesizarile trimise, conform procedurii, se ofera in scris, prin e-mail.
Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru urmatoarele situatii:
1.Taloanele completate necorespunzator sau cele care nu au toate campurile obligatorii completate;
2.Situatiile in care numarul de telefon folosit la inscriere nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea contacta castigatorul;
3.Orice eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personale sau a codului inscris;
4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator din culpa sa, de a intra in posesia premiului cuvenit.
5. Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila.

Art.9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a SC EBS Cinema Services SRL, sa fie prelucrate si utilizate de acesta in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a SC EBS Cinema Services SRL prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.
Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, localitatea de resedinta si premiile castigate sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, o data pe an, in mod gratuit, SC EBS Cinema Services SRL va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, SC EBS Cinema Services SRL va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr.677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Art. 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.
10.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. Premiul nerevendicat sau nevalidat va ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Art. 11. CONTACT
Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Nr. inreg. / 05.11.2015
Organizatorul,
SC EBS CINEMA SERVICES SRL

 

orange-10-ani-fb12

REGULAMENTUL LOTEREI PUBLICITARE ORANGE FILM 10 ANI

Pentru a putea consulta Regulamentul Oficial al loteriei publicitare ORANGE FILM 10 ANI,  accesati link-ul urmator: Regulamentul loteriei publicitare ORANGE FILM 10 ANI.

 

CONCURSUL S-A INCHEIAT!

Castigatoarea campaniei Cinema One te trimite la Targul de Craciun din Viena este VARGA ADRIANA.

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI Cinema One te trimite la Targul de Craciun din Viena

06 noiembrie – 06 decembrie 2015

Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Campaniei initiata de catre Organizator, se adreseaza potentialilor participanti si reprezinta o serie de reguli ce trebuie respectate pentru buna desfasurare a acestei Campanii.

Art. 1.  ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUI CAMPANIEI

1.1. Concursul “Cinema One te trimite la Targul de Craciun din Viena”  (in continuare “Campanie”) este organizat de catre SC EBS CINEMA SERVICES SRL (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”).

1.2. Regulamentul este disponibil la casele de bilete, pe site-ul www.cinemaone.ro/Concurs/, precum si pe pagina de facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov, la sectiunea NOTES.

1.3. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanti.

1.4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 2.    ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata in incinta cinematografului Cinema One, amplasat in Brasov, Str Zaharia Stancu, Coresi Shopping Resort.

Art. 3.    DURATA CAMPANIEI

Campania va incepe pe data de  06 noiembrie 2015, ora 12:00 si va dura pana pe data de 05 decembrie 2015, ora 22:00, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, urmand ca in data de 6 decembrie 2015, ora 14:00, sa se faca extragerea castigatorului.

Art. 4.    PARTICIPANTII. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptarea neconditionata a tuturor prevederilor prezentului Regulament. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie doar persoanele fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani (denumiti in continuare „Participantul”/„Participantii”).

Prin inscrierea in Campanie, participantii sunt de acord ca numele lor sa fie facute publice pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov si pe site-ul www.cinemaone.ro, de catre Organizator. Nu pot participa la Campanie membrii echipei organizatoare, nici sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.

4.2.  Organizatorul considera inscrierea la Campanie ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

Art. 5.    DESCRIEREA PREMIULUI

5.1. Premiul oferit in cadrul Campaniei consta intr-o excursie pentru 2 (doua) persoane la Targul de Craciun din Viena, in perioada 17-20 decembrie 2015, oferita de Eurolines Romania si TUI Travel Center. Pachetul contine trei nopti de cazare, cu mic dejun inclus, la hotelul Donauwalzer 3*, cu bilet de avion dus – intors (BlueAir), zbor din Bucuresti, taxe de aeroport si bagaj de mana, incluse.

Premiul se va putea revendica din orice agentie TUI Travel Center sau Eurolines din Romania. Neefectuarea excursiei in perioada mentionata duce la pierderea premiului.

5.2. Valoarea premiului oferit in cadrul Campaniei este de 658 euro, la cursul BNR din ziua extragerii, 06 decembrie 2015.

Art. 6.    MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Persoanele care achizitioneaza produse din hipermarketul Auchan si cumpara bilete la film, la Cinema One, in perioada 06 noiembrie – 05 decembrie 2015 pot lua parte la aceasta campanie promotionala. Fiecare client Auchan va primi odata cu bonul fiscal de cumparaturi, un flyer cu promotiile Cinema One, care include si un talon de inscriere la tombola. Clientii care doresc sa participe la Campania noastra, trebuie sa se prezinte la cinematograf cu acest flyer si bonul fiscal de cumparaturi si sa achizitioneze minim un bilet la film. Participantii vor completa talonul de inscriere si il vor depune in urna special amenajata, langa casele de bilete Cinema One.

Contravaloarea produselor achizitionate din hipermarketul Auchan pe un singur bon fiscal trebuie sa fie de orice valoare, achitata cu numerar, cu orice tip de card emis de o institutie bancara/de credit si/sau institutie financiara nebancara sau platite cu bonuri de masa.

Taloanele pot fi introduse in urna intre orele 10:00 si 23:00, in intervalul 12.11. – 05.12.2015.

Inscrierea (depunerea taloanelor in urne) se va face exclusiv in perioada Campaniei. Se va acorda un singur talon de participare pentru un singur bon fiscal.

Acest talon va fi completat de catre Participant prin indicarea obligatorie a urmatoarelor informatii:

 • Nume
 • Prenume
 • Telefon
 • Email
 • Localitate
 • Bon de casa Auchan nr. / data
 • Bilet film Cinema One nr. / data
 • Acordul pentru prelucrarea datelor

Un Participant poate completa un talon de participare, pentru fiecare bon fiscal si bilet la film detinut de acesta, din perioada promotionala.

6.2. La finalul campaniei, duminica, 06 decembrie 2015, ora 14:00, se va organiza o tragere la sorti manuala. Tragerea  la sorti se va desfasura in prezenta unui reprezentant al organizatorului si unui notar public. Tragerea la sorti este un eveniment public. La cerere, orice persoana poate participa la acest eveniment. Cererea va fi facuta, in scris, la adresa Organizatorului, cu minimum 48 de ore inaintea desfasurarii evenimentului respectiv.

In cadrul acestei trageri la sorti se va desemna un castigator si 2 rezerve.

Organizatorul isi declina orice raspundere, in situatia in care oricare dintre Participantii desemnati castigatori nu raspund la apelurile reprezentantilor Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire a operatorului telefonic sau pentru orice situatii in care Participantul castigator nu poate fi contactat prin telefon in termenul de 3 zile lucratoare.

Pentru validarea castigatorului este necesar ca datele oferite la primul apel al organizatorului, la care s-a primit raspuns, sa coincida cu datele din talonul de participare cu care Participantul castigator s-a inscris in Campanie.

Premiul Campaniei va fi inmanat castigatorului numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorului, bonurile fiscale emise de hypermarketul Auchan si de Cinema One, biletul la film, precum si semnatura de primire si de predare a castigatorului, respectiv a reprezentantului Organizatorului. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

Numele castigatorului va fi postat pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov si pe site-ul www.cinemaone.ro/Concurs/

Art. 7.    INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate mai sus, numai cu respectarea de catre Organizator a celor mentionate in prezentul Regulament, precum si in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

7.1.  Taxe si impozite

7.1. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiul acordat castigatorului in conformitate cu prevederile art. 75, 76 si 77 din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 8.   LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie, exceptie facand cele prevazute de OG nr. 99/2000 aprobata prin Legea nr. 650/2002.

Participantii Campaniei pot formula o  plangere pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea acesteia la adresa de e-mail info@cinemaone.ro impreuna cu datele de contact (nume si prenume complet, adresa completa, numar de telefon). Plangerea se va analiza de catre o comisie desemnata de Organizator, in termen de 48 de ore de la inregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 72 de ore in cazul plangerilor primite sambata sau duminica, zile nelucratoare. Raspunsurile la sesizarile trimise, conform procedurii, se ofera in scris, prin e-mail.

Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru urmatoarele situatii:

1.Taloanele completate necorespunzator sau cele care nu au toate campurile obligatorii completate

2.Situatiile in care numarul de telefon folosit la inscriere nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea contacta castigatorul;

3.Orice eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personale sau a codului inscris;

 1. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator din culpa sa de a intra in posesia premiului cuvenit.
 2. Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila.

Art.9.    PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prin inscrierea si participarea la CampanieParticipantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a SC EBS Cinema Services SRL, sa fie prelucrate si utilizate de acesta  in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a SC EBS Cinema Services SRL prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.

Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, localitatea de resedinta si premiile castigate sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, o data pe an, in mod gratuit, SC EBS Cinema Services SRL va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, SC EBS Cinema Services SRL va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr.677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Art. 10.   LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

10.1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. Premiile nerevendicate sau nevalidate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Art. 11. CONTACT

Pentru mai multe informatii referitoare la Campanie, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

 

Nr. inreg.  22/ 05.11.2015

Organizatorul,

SC EBS CINEMA SERVICES SRL

 Cel mai creepy dovleac!

cel mai creepy dovleac

REGULAMENTUL CONCURSULUI

01 – 31 octombrie 2015

Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Concursului initiat de catre Organizator, se adreseaza potentialilor participanti si, totodata, reprezinta o serie de reguli ce trebuie respectate pentru buna desfasurare a acestui Concurs.

 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL CONCURSULUI

1.1. Concursul “Cel mai creepy dovleac” (in continuare “Concurs”) este organizat de catre SC EBS CINEMA SERVICES SRL (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului Concursului (denumit in continuare “Regulamentul”).

 1.2 Regulamentul este disponibil la casele de bilete, pe site-ul www.cinemaone.ro/concurs, precum si pe pagina de facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov.

1.3 Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul Regulamentul este obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, completa si/sau schimba Regulamentul sau de a suspenda ori intrerupe desfasurarea Concursului cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la aceasta.

 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat si se desfasoara in incinta cinematografului Cinema One (amplasat in Brasov, Str Zaharia Stancu, Centrul Comercial Coresi).

3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfasoara in perioada 01 – 31 octombrie 2015 (inclusiv). Acest Concurs se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Participarea la acest Concurs presupune acceptarea neconditionata a tuturor prevederilor prezentului Regulament. Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele lor sa fie facute publice pe pagina de facebook de catre Organizator. Nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.

4.2 Organizatorul considera inscrierea in Concurs ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant, adevarate si corecte.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

5. DESCRIEREA PREMIULUI

5.1 Premiile oferite in cadrul Concursului constau in:

–    premiul I – Cinema One Silver Card: sase luni de Cinema One, all inclusive (timp de 6 luni, castigatorul acestui card va beneficia de intrare gratuita o data pe zi, pentru doua persoane, la orice film disponibil, inclusiv la avanpremiere, plus doua meniuri cu popcorn si suc);

–    premiile II si III  – castigatorii vor primi un Power Bank (baterie externa) si o invitatie dubla la film.

6. MECANISMUL CONCURSULUI

Pot lua parte la acest Concurs toate persoanele fizice cu varsta peste 12 ani.  Participantii cu varsta cuprinsa intre 12 – 18 ani, trebuie sa aiba acordul parintilor/insotitorului adult.

Conditii de participare Concurs:

 • participantii trebuie sa fie prezenti in spatiul special amenajat din incinta cinematografului Cinema One, in perioada 01 – 25 octombrie 2015, in intervalul orar 12:00 – 22:00;
 • participantii trebuie sa solicite si sa completeze formularul de inscriere cu datele necesare si sa primeasca un numar de inscriere in Concurs, pe care trebuie sa il lipeasca pe dovleac;
 • fiecare participant are la dispozitie un dovleac si ustensilele necesare pentru scuptat;
 • fiecare dovleac sculptat va fi fotografiat de catre un membru din echipa organizatoare si astfel va fi inscris automat in Concurs;
 • in data de 26 octombrie, ora 12:00, toate fotografiile participantilor care au respectat conditiile prezentului Regulament, vor fi incarcate pe pagina de facebook: facebook.com/cinemaonebrasov;
 • din momentul postarii fotografiilor, fiecare dovleac va putea fi vizualizat si votat o singura data, pentru titlul de “Cel mai creepy dovleac”, printr-un comentariu care sa includa cuvantul “CREEPY”, pana in data de 31 octombrie, ora 23:59;
 • primii trei dovleci care acumuleaza cele mai multe voturi, sunt desemnati castigatorii concursului;
 • Castigatorii vor fi desemnati in ordine descrescatoare a voturilor acumulate.

Castigatorii vor fi contactati de catre un angajat al SC EBS CINEMA SERVICES SRL, telefonic, cu privire la rezultatul Concursului. Acestia sunt obligati sa se prezinte spre validare, in termen de maxim 10 zile calendaristice, de la data la care au fost anuntati telefonic.

In cazul in care unul dintre castigatori nu este validat, refuza sa accepte premiul sau nu il accepta in conditiile prezentului Regulament, premiul ramane in proprietatea Organizatorului, care va dispune de acesta dupa cum crede de cuviinta. Nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.

Premiile, constand in: premiul I – Cinema One Silver Card si premiile II si III – doua Power Bank-uri si doua invitatii duble la film, vor fi inmanate parintelui sau insotitorului cu varsta peste 18 ani, in conditiile prezentului Regulament.

7. INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI

Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate la punctul 3 de mai sus, numai cu respectarea de catre Organizator a celor precizate punctul 1.3 din prezentul Regulament, precum si in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

8. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Participarea la acest Concurs presupune acordul neconditionat al tuturor participantilor la Concurs si/sau castigatorilor, referitor la faptul ca persoana sa, numele si prenumele pot fi facute publice de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta ori alte obligatii in sarcina Organizatorului. Prin inscrierea la Concurs, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Oficial si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate, sa intre in baza de date a EBS CINEMA SERVICES SRL si sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS etc) din partea acestora. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Concursului si ulterior acestora. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezentul Concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. La cererea explicita, la adresa de mail info@cinemaone.ro se pot actualiza sau sterge datele personale din baza noastra de date.

9. CONTACT

Pentru mai multe informatii referitoare la Concurs, va rugam sa ne contactati la adresa info@cinemaone.ro sau la numarul de telefon 0737759658.

 Nr inreg. 9/24.09.2015

Organizatorul,

SC EBS CINEMA SERVICES SRL

REGULAMENTUL CONCURSULUI BACK TO UNIVERSITY – BACK TO CINEMAONE

01 octombrie – 10 octombrie 2015

Prezentul Regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea concursului initiat de catre Organizator, se adreseaza potentialilor participanti si reprezinta o serie de reguli ce trebuie respectate pentru buna desfasurare a acestui Concurs.

 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL CONCURSULUI

1.1 Concursul BACK TO UNIVERSITY – BACK TO CINEMAONE  (in continuare “Concurs”) este organizat de catre SC EBS CINEMA SERVICES SRL (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, Sector 3, Bucuresti. Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Concursului (denumit in continuare “Regulamentul”).

 1.2 Regulamentul este disponibil la casele de bilete, pe site-ul www.cinemaone.ro/concurs/, precum si pe pagina de facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov, la sectiunea NOTES.

1.3 Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, completa si/sau schimba Regulamentul sau de a suspenda ori intrerupe desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la aceasta.

 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat in incinta cinematografului Cinema One, amplasat in Brasov, Str Zaharia Stancu, Centrul Comercial Coresi.

3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfasoara in perioada 01 – 10 octombrie 2015 (inclusiv), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Participarea la acest Concurs presupune acceptarea neconditionata a tuturor prevederilor prezentului Regulament. Prin inscrierea in concurs, participantii sunt de acord ca numele lor sa fie facute publice pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov si pe site-ul www.cinemaone.ro, de catre Organizator. Nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, nici sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.

4.2  Organizatorul considera inscrierea la Concurs ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

5. DESCRIEREA PREMIULUI

5.1 Premiile oferite in cadrul Concursului constau in 10 invitatii duble la film, oferite de Cinema One. Se acorda cate 1 premiu la fiecare extragere.

5.2 Valoarea premiilor oferite in cadrul Concursului este de 50 lei / premiu.

6. MECANISMUL CONCURSULUI

Persoanele care indeplinesc conditiile prezentului Regulament, se inscriu automat in Concurs.

Pot lua parte la aceasta campanie promotionala, toate persoanele fizice cu varsta minima de 18 ani, care achizitioneaza bilete la film in perioada 01 -10 octombrie 2015. Pentru fiecare bilet de student achizitionat in perioada mentionata, participantii vor primi cate un talon de inscriere in concurs, pe care il vor completa si il vor depune in urna special amenajata, langa casele de bilete Cinema One.

Castigatorii vor fi desemnati prin extragere pe platforma Random.org, zilnic, 02 – 11 octombrie, la ora 14.00. La fiecare extragere participa doar aplicantii zilei anterioare si va fi desemnat un castigator pe zi. Extragerea va fi postata pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov si pe site-ul www.cinemaone.ro/concurs/, impreuna cu numele castigatorilor.

Castigatorii vor fi contactati de catre un angajat al SC EBS CINEMA SERVICES SRL, telefonic, cu privire la rezultatul extragerii. Acestia sunt obligati sa se prezinte spre validare, in termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care au fost anuntati, cu biletul de film in baza caruia a primit talonul de participare, la casele de bilete Cinema One.

In cazul in care unul dintre castigatori nu este validat, refuza sa accepte premiul sau nu il accepta in conditiile prezentului Regulament, premiul ramane in proprietatea Organizatorului, care va dispune de acesta dupa cum crede de cuviinta. Nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.

7. INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI

Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate mai sus, numai cu respectarea de catre Organizator a celor mentionate in prezentul Regulament, precum si in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

8. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Participarea la acest Concurs presupune acordul neconditionat al tuturor participantilor la Concurs si/sau castigatorilor, referitor la faptul ca persoana sa, numele si prenumele pot fi facute publice de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta ori alte obligatii in sarcina Organizatorului. Prin inscrierea la Concurs, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Oficial si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate, sa intre in baza de date a EBS CINEMA SERVICES SRL si sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS etc) din partea acestora. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Concursului si ulterior acestora. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezentul Concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. La cererea explicita, la adresa de mail info@cinemaone.ro se pot actualiza sau sterge datele personale din baza noastra de date.

9. CONTACT

Pentru mai multe informatii referitoare la Concurs, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

 

 Nr. inreg. 8 /23.09.2015

Organizatorul,

SC EBS CINEMA SERVICES SRL

 

————————————————————————————————————————————————–
CONCURSUL S-A INCHEIAT!
CONCURS: BACK-TO-SCHOOL-BACK-TO-CINEMAONE

Vino la film in perioada 07 – 11 septembrie si poti castiga unul dintre ghiozdanele echipate pentru scoala, oferite de Noriel!

flyer

 

Primii doi castigatori ai concursului Back to school – Back to Cinema One sunt:

1. DRAGOMIR ROZALIA LILIANA

2. CRISAN IOAN

Extragere nr. 1 – 08.09.2015

Extragere nr. 2 – 08.09.2015

Cei doi castigatori de astazi, 09.09.2015 sunt:

1. MATHE RAMONA

2. MIHOREANU IRINA

Extragerea nr. 1 – 09.09.2015

Extragerea nr. 2 – 09.09.2015

Castigatorii de astazi, 10.09.2015 sunt:

1. PASCU VERONICA

2. MAJOR ANA

Extragerea nr. 1 – 10.09.2015

Extragerea nr. 2 – 10.09.2015

Castigatorii de astazi, 11.09.2015 sunt:

1. BOZOANCA LARISA

2. BENGA ADRIAN

Extragerea nr. 1 – 11.09.2015

Extragerea nr. 2 – 11.09.2015

Castigatorii de astazi, 12.09.2015 sunt:

1. MAZALU MARA

2. DRILEA THEODORA

Extragerea nr. 1 – 12.09.2015

Extragerea nr. 2 – 12.09.2015

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI BACK TO SCHOOL-BACK TO CINEMAONE

07 septembrie – 11 septembrie 2015

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea concursului initiat de catre organizator, se adreseaza potentialilor participanti si reprezinta o serie de reguli ce trebuie respectate pentru buna desfasurare a acestui concurs.

 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL CONCURSULUI

1.1 Concursul BACK-TO-SCHOOL-BACK-TO-CINEMAONE (in continuare “Concurs”) este organizat de catre SC EBS CINEMA SERVICES SRL (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, Sector 3, Bucuresti. Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului Concursului (denumit in continuare “Regulamentul”).

 1.2 Regulamentul este disponibil la casele de bilete, pe site-ul www.cinemaone.ro/concurs/, precum si pe pagina de facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov, la sectiunea NOTES.

1.3 Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, completa si/sau schimba Regulamentul sau de a suspenda ori intrerupe desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la aceasta.

 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat in incinta cinematografului Cinema One, amplasat in Brasov, Str Zaharia Stancu, Centrul Comercial Coresi.

 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfasoara in perioada 07 – 11 septembrie 2015 (inclusiv), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Participarea la acest Concurs presupune acceptarea neconditionata a tuturor prevederilor prezentului Regulament. Prin inscrierea in concurs, participantii sunt de acord ca numele lor sa fie facute publice pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov si pe site-ul www.cinemaone.ro, de catre Organizator. Nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, nici sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.

4.2  Organizatorul considera inscrierea la Concurs ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

5. DESCRIEREA PREMIULUI

5.1 Premiile oferite in cadrul Concursului constau in 10 ghiozdane echipate, oferite de Noriel. Se acorda cate 2 premii la fiecare extragere.

5.2 Valoarea premiilor oferite in cadrul Concursului este de 100 lei / premiu.

6. MECANISMUL CONCURSULUI

Persoanele care indeplinesc conditiile prezentului Regulament, se inscriu automat in Concurs.

Pot lua parte la aceasta campanie promotionala, toate persoanele fizice cu varsta minima de 18 ani, insotite de unul sau mai multi copii, care achizitioneaza bilete la film in perioada 07 -11 septembrie 2015. Pentru fiecare bilet achizitionat pentru copii, in perioada mentionata, participantii vor primi cate un talon de inscriere in concurs, pe care il vor completa si il vor depune in urna special amenajata, langa casele de bilete Cinema One.

Castigatorii vor fi desemnati  prin extragere pe platforma Random.org, zilnic, 08-12 septembrie, la ora 12.00. La fiecare extragere participa doar aplicantii zilei anterioare si vor fi desemnati 2 castigatori pe zi. Extragerea va fi  postata pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov si pe site-ul www.cinemaone.ro/concurs/, impreuna cu numele castigatorilor.

Castigatorii vor fi contactati de catre un angajat al SC EBS CINEMA SERVICES SRL, telefonic si prin email, cu privire la rezultatul extragerii. Acestia sunt obligati sa se prezinte spre validare, in termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care au fost anuntati, cu biletul de film in baza caruia a primit talonul de participare, la casele de bilete Cinema One.

In cazul in care unul dintre castigatori nu este validat, refuza sa accepte premiul sau nu il accepta in conditiile prezentului Regulament, premiul ramane in proprietatea Organizatorului, care va dispune de acesta dupa cum crede de cuviinta. Nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.

Premiile, constand in ghiozdane echipate de la Noriel, vor fi inmanate parintelui sau insotitorului cu varsta peste 18 ani, in conditiile prezentului Regulament.

7. INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI

Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate mai sus, numai cu respectarea de catre Organizator a celor mentionate in prezentul Regulament, precum si in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

8. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Participarea la acest Concurs presupune acordul neconditionat al tuturor participantilor la Concurs si/sau castigatorilor, referitor la faptul ca persoana sa, numele si prenumele pot fi facute publice de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta ori alte obligatii in sarcina Organizatorului. Prin inscrierea la Concurs, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Oficial si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate, sa intre in baza de date a EBS CINEMA SERVICES SRL si sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS etc) din partea acestora. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Concursului si ulterior acestora. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorilor la prezentul Concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. La cererea explicita, la adresa de mail info@cinemaone.ro se pot actualiza sau sterge datele personale din baza noastra de date.

9. CONTACT

Pentru mai multe informatii referitoare la Concurs, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

 

 Nr. inreg. 06/04.09.2015

Organizatorul,

SC EBS CINEMA SERVICES SRL

 

 

___________________________________________________________________________

Concursul s-a incheiat! CONCURS – CINEMA ONE TE INVITA LA CONCERTUL LIVE GRATEFUL DEAD! Participa la concurs si castiga o invitatie dubla!

Inscrie-te la concursul nostru si poti castiga in fiecare saptamana O INVITATIE DUBLA la ultimul concert al legendarei formatii GRATEFUL DEAD, transmis LIVE via satelit din Chicago!

In România, concertul se va vedea EXCLUSIV la CINEMA ONE Brașov, LIVE din Chicago, LUNI 6 IULIE, de la ora 20.30.

Pentru a te inscrie in concurs, tot ce trebuie sa faci este sa intri pe pagina noastra https://www.facebook.com/cinemaonebrasov, sa lasi un comentariu cu “PARTICIP” sau sa dai share concursului nostru si esti inscris/a automat in tragerea la sorti.

Grateful Dead aniversează 50 de ani de la inființarea trupei cu un ultim concert, de adio, transmis live din Chicago in toată lumea!

Succes!!!

Avem deja primul castigator al concursului, organizat pe pagina noastra de Facebook https://www.facebook.com/cinemaonebrasov ! Utilizatorul cu numele CIPRIAN BRASOV a castigat o invitatie dubla la mult-asteptatul concert live Grateful Dead, transmis in exclusivitate in Romania, la Cinema One Brasov! Felicitari!

Va multumim tuturor pentru participare si continuam concursul pentru a 2-a invitatie la concert!
Tragerea la sorti facuta cu Random.org: concurs

Anuntam cu bucurie al 2-lea castigator al concursului nostru! Utilizatorul cu numele SEBASTIAN FOTIN a castigat si el o invitatie dubla la concertul live Grateful Dead, transmis in exclusivitate in Romania, la Cinema One Brasov! Felicitari Sebastian, te asteptam la concert!

Suntem curiosi sa aflam si al 3-lea castigator, saptamana viitoare! Va asteptam sa va inscrieti la concurs pe pagina noastra de facebook www.facebook.com/cinemaonebrasov.

Extragerea Random: concurs

Concursul nostru s-a incheiat! Ne bucuram sa anuntam cel de-al 3-lea castigator al acestui concurs! ROXANA FLOREA ai castigat o invitatie dubla la concertul live, transmis in exclusivitate de Cinema One, luni 6 iulie, ora 20.30! Reamintim cei trei norocosi ai concursului: CIPRIAN BRASOV, SEBASTIAN FOTIN si ROXANA FLOREA! Felicitari dragilor!! Va asteptam pe toti la Cinema One pentru bilete si pe www.cinemaone.ro pentru rezervari.

Extragere Random: concurs

 

Regulament Concurs – Castiga in fiecare saptamana o invitatie dubla la concertul live Grateful Dead, transmis in exclusivitate de Cinema One Brasov

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea concursului initiat de catre organizator, se adreseaza potentialilor participanti si, totodata, reprezinta o serie de reguli ce trebuie respectate pentru buna desfasurare a acestui concurs.

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL CONCURSULUI

1.1 Concursul “FARE THEE WELL: CELEBRATING 50 YEARS OF GRATEFUL DEAD – Castiga in fiecare saptamana o invitatie dubla la concertul live Grateful Dead, transmis in exclusivitate de Cinema One Brasov” (in continuare “Concurs”) este organizat de catre SC EBS CINEMA SERVICES SRL (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), cu sediul in Calea Vitan, Nr. 289, Sector 3, Bucuresti. Participantii la Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului Concursului (denumit in continuare “Regulamentul”).

1.2 Regulamentul este disponibil la casele de bilete, pe site-ul https://www.cinemaone.ro/concurs/, precum si pe pagina de facebook https://www.facebook.com/cinemaonebrasov, la sectiunea NOTES.

1.3 Decizia de derulare al Concursului conform regulilor din prezentul Regulamentul este obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, completa si/sau schimba Regulamentul sau de a suspenda ori intrerupe desfasurarea Concursului cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la aceasta.

2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat si se desfasoara pe pagina de facebook a cinematografului Cinema One https://www.facebook.com/cinemaonebrasov (amplasat in Brasov, Str Zaharia Stancu, in incinta Centrului Comercial Coresi). Pentru a participa la acest concurs, este necesar sa aveti cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com, completat cu o adresa de e-mail valida si nume / prenume reale.

3. DURATA CONCURSULUI

CONCURSUL se desfasoara in perioada 11 – 30 iunie 2015 (inclusiv). Aceast Concurs se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4. PARTICIPANTII. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Participarea la aceast Concurs presupune acceptarea neconditionata a tuturor prevederilor prezentului Regulament. Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca denumirea nickname-urilor sa fie facute publice pe pagina de facebook de catre Organizator. Nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.

Pentru a participa la concurs, participantii trebuie:
– Sa detina un cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com cu nume / prenume reale (chiar daca numele afisat pe contul personal este un nickname)
– Sa acceseze pagina de concurs aflata pe pagina Facebook https://www.facebook.com/cinemaonebrasov;
– Sa se inscrie in concurs prin publicarea unui comentariu pe aceasta pagina, in care sa includa cuvantul PARTICIP sau sa dea Share la pagina de concurs;

4.2 Organizatorul considera inscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

4.3 Participantii trebuie sa intre pe pagina noastra de facebook https://www.facebook.com/cinemaonebrasov, sa lase un comentariu cu “PARTICIP” sau sa dea share concursului nostru si astfel sunt inscrisi automat in tragerea la sorti.

5. DESCRIEREA PREMIULUI

5.1 Premiul oferit in cadrul Concursului consta in 3 invitatii duble, distrubuite cate una in fiecare saptamana, la concertul live Grateful Dead, transmis de CINEMA ONE Brașov, in data de 6 iulie.

5.2 Valoarea premiilor oferite in cadrul Concursului este de 90 lei / invitatie dubla.

6. MECANISMUL CONCURSULUI

Persoanele care indeplinesc conditiile prezentului Regulament, se pot inscrie la concursul organizat in pagina https://www.facebook.com/cinemaonebrasov. Castigatorii vor fi desemnati prin extragere pe platforma Random.org, saptamanal, in ziua de miercuri, respectiv 17 iunie, 24 iunie si 1 iulie. La fiecare extragere participa doar aplicantii din saptamana anterioara. Pentru fiecare saptamana se va alege un singur castigator, care va primi o invitatie de 2 (doua) persoane la evenimentul mentionat in regulament. Invitatia poate fi revendicata de la casele de bilete Cinema One pana in data de 5 iulie, inclusiv. Nickname-urile castigatorilor vor fi afisate pe pagina https://www.facebook.com/cinemaonebrasov si pe site-ul www.cinemaone.ro, urmand ca acestia sa revina cu un mesaj privat pe facebook sau la adesa info@cinemaone.ro pentru a primi informatii referitoare ridicarea premiilor.
Vor fi sterse comentariile obscene sau alt gen de texte care promoveaza violenta sau au un limbaj neadecvat. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a comentariilor ce nu respecta cerintele concursului.

7. INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI

Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate la punctul 3.1 de mai sus, numai cu respectarea de catre Organizator a celor precizate punctul 1.3 din prezentul Regulament, precum si in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

8. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Cinema One va pastra confideniialitatea tuturor datelor celor înscrisi la concurs. După incheierea concursului, toate datele concurentilor din prezentul concurs nu vor fi pastrate si nici folosite in alte scopuri decat cel declarant si incuviintat de catre posesorii lor.

9. REGULAMENTUL

9.1 Regulamentul este disponibil la casele de bilete, pe site-ul https://www.cinemaone.ro/concurs/, precum si pe site-ul https://www.facebook.com/cinemaonebrasov, la sectiunea NOTES.

9.2 Prin participarea la aceast Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

10. CONTACT

Pentru mai multe informatii referitoare la Concurs, va rugam sa ne scrieti pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/cinemaonebrasov sau la adresa info@cinemaone.ro.

Nr inreg. 3/10.06.2015

Organizatorul,
SC EBS CINEMA SERVICES SRL